Solcellsstödet utökas kraftigt och förlängs enligt nytt regeringsförslag

Regeringen har gett besked om en planerad höjning av investeringsstödet för solceller, det så kallade Solcellsstödet.

Stödet föreslås också höjas till 30 procent av investeringskostnaden för privatpersoner, som idag ligger på 20 procent, och förlängas ytterligare ett år till 2020.

Detta är en kraftsamling från regeringen som visar att man verkligen tar sina mål om en fossilfri framtid på allvar. Nu hoppas vi på Utellus att budgeten godkänns och att även övriga partier ställer sig bakom denna inslagna väg, så att beslutet inte behöver rivas upp vid ett eventuellt regeringsbyte. Det är också viktigt att resurser tillsätts på Länsstyrelsenivå så att handläggningen här inte blir en ännu större flaskhals än idag.

Ökningen som föreslås är 200 miljoner redan i år och 525 miljoner kronor nästkommande år föreslås. Utöver det höjs stödet till den som vill installera solceller från dagens 20 procent av kostnaden till 30 procent.

Om förslaget går igenom kommer stödet att ligga på 915 miljoner kronor per år 2018-2020, vilket innebär att investeringsstödet förlängs med ytterligare ett år jämfört med budgeten som antogs i december 2015. Regeringen räknar med att nästa års stöd ska räcka till solinstallationer hos 12 000 hushåll.

Intresset för solceller har ökat de senaste åren och efterfrågan på solinvesteringsstödet har blivit stor. Ansökan om investeringsstöd hanteras av länsstyrelserna som hittills haft svårt att hinna med handläggningen av alla ansökningar. Idag står 3 000 hushåll i kö för att ta del av stödet.

Solinvesteringsstöd – detta behöver du veta

  • Solcellsstödet är framtaget för att öka incitamenten för investeringar i förnybar energi
  • Privatpersoner kan idag få bidrag för 20% av installationskostnaden (inklusive både material och arbete), bidraget föreslås nu ökas till 30%
  • För företag är bidraget redan 30% av installationskostnaden
  • Investeringsstödet söks hos respektive länsstyrelse
  • Årets tidigare budget räckte till stödet till de som sökt 2015 och till viss del 2016
  • Investeringsstödet kan av privatpersoner sökas innan installationen är genomförd.

Går du i soltankar?

Första steget mot att producera egen el med solceller är att få en solvärdering och skräddarsydd offert efter dina behov och dina förutsättningar.

Kontakta våra Solrådgivare så tittar vi på just dina förutsättningar.