Bli elkund här

Privatperson Företag

Vi erbjuder el från våra svenska sol- och vindanläggningar till det rörliga marknadspriset + 2 öre/kWh, vilket är vår kostnad för att köpa och sälja elen. Lagstadgad energiskatt, elcertifikat och moms tillkommer (precis som det gör på all el). Läs mer om aktuellt rörligt elpris här. Rörligt elpris har historiskt sett varit det mest ekonomiskt fördelaktiga för dig som kund, jämfört med ett fastprisavtal. Utöver det betalar du bara 47 kr inklusive moms per månad.

En annan anledning till att bli kund hos oss är att vi tre år i rad har haft Sveriges nöjdaste elkunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Något vi såklart är lika stolta över som måna om att leva upp till även framöver.

Tillsammans med dig driver vi utvecklingen mot 100% förnybar energi.