Tack för ert förtroende – i över 15 år!

Utellus har under 15 år varit pionjärer inom förnybar energi till privatpersoner. Från en idé om att konsumenten ska kunna göra en aktiv miljöinsats genom att välja grön förnybar el, till att faktiskt kunna producera sin egen el. Tack för att ni tillsammans med oss har gjort detta möjligt.

Vi har under denna tid haft privilegiet att bygga upp och förvalta Sveriges största vindkraftskooperativ där privatpersoner producerar sin egen el. Vi är otroligt stolta över att ha fått det förtroendet från så många kunder runt om i hela Sverige. Ett stort ansvar som vi nu har lämnat över till Telge Energi AB.

Under dessa år har har vi även sålt grön el till våra elkunder som har gjort – och gör – en stor miljöinsats genom att välja förnybara energikällor till sin elförbrukning. Samtidigt har solmarknaden tagit stora steg framåt under de senaste åren och vi har genom våra duktiga samarbetspartners kunnat erbjuda solcellspaneler som har gjort det möjligt för fler att vara med på den viktiga resan mot en mer hållbar framtid.

Även om Utellus nu avvecklar verksamheten, så är det viktigt att alla våra kunder kan fortsätta göra de kloka val som gjorde att de från början valde Utellus. Det kommer de nu att kunna göra via ett antal andra miljömedvetna elhandlare.

Det är dags för Utellus att tacka för oss. Vi vill säga stort tack till alla våra kunder för dessa fina år och att vi har fått förtroendet att vara en del av resan mot en mer hållbar framtid. Och tack för att ni väljer förnybar energi. Att göra miljömedvetna val är viktigare än någonsin. Vi vill därför påminna alla om att fortsätta göra gott för er själva och planeten genom att göra hållbara och bra val. Tack för att ni är med och gör skillnad.

Framtiden är ljus, så missa inte en sekund av den.
Tillsammans kan vi åstadkomma stora ting.

Augusti 2021

© 2019 Utellus AB, Sverige