Vi är självförsörjande på el

Genom vindandelar i Utellus täcker Lars-Åke och Berit Andersson stora delar av sitt energibehov. De nöjde sig dock inte där och har nu installerat solceller med Utellus.
solceller och andelsägd el

År 2012 blev paret Lars-Åke och Berit Andersson delägare i Solivind El Ekonomisk Förening, det vindkraftskooperativ som Utellus driver. Genom deras vindandelar kunde de försörja sitt hus med stora delar av den energi de behöver för såväl uppvärmning som för all hushållsel. Men Lars-Åke och Berit nöjde sig inte där. Nu har de kompletterat med en egen solcellsanläggning på taket och är idag helt självförsörjande på den el de konsumerar. Och på sommarhalvåret så producerar de mer energi än vad de själva gör av med.

”Vår drivkraft i det här är och kommer förbli miljön. Vi är väldigt nöjda med våra investeringar, det känns bra att själva producera en stor del av den energi vi behöver för oss och vårt hus”, berättar Lars-Åke.

Deras solcellsanläggning består av 24 m2 fördelat på 14 paneler. Investeringen för detta var ca 90.000 kronor och då ingick både växelriktare och installation. ”Processen var seriös och ledde fram till en offert som vi var nöjda med. När det sedan var dags för installation så gick det väldigt smidigt och var klart på en dag. Vattenfall, som här äger elnätet, fick byta ut vår elmätare och sedan hjälpte Utellus (som då hette OX2) med det som krävdes för att allt skulle vara igång. Vi är väldigt nöjda med våra investeringar, det känns bra att själva producera en stor del av den energi vi behöver för oss och vårt hus”, avslutar Lars-Åke.

Är du sugen på att producera din egen el så hör av dig till oss på Utellus. Eller varför inte börja med att göra en solvärdering av ditt eget hus? Tillsammans kan vi göra tanken om förnybar energi till verklighet.