Regeringen utreder skattereduktion för andelsägd el

Sedan årsskiftet 2014/2015 får elkonsumenter som har egna solceller på taket eller ett vindkraftverk på tomten en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för den el som matas in på elnätet. De som äger andelar i gemensamma anläggningar har i dag inte samma möjlighet.

Vi har i flera år drivit frågan om att även andelsägd förnybar el ska omfattas av den skattereduktion som erbjuds privatpersoner som producerar förnybar el på sitt tak eller sin egen tomt. I vintras samlades ett upprop över 2 500 namnunderskrifter från många av er medlemmar och andra som krävde lika villkor för alla som vill producera förnybar el.

– Det är oerhört glada nyheter att denna efterlängtade utredning till slut är påbörjad och jag vill rikta ett stort tack till alla de medlemmar som engagerat sig. Tack vare ert stöd med namnunderskrifter, debatt och löpande påminnelser till beslutsfattare, har vi skapat uppmärksamhet för denna viktiga rättvisefråga, säger Stina Yones, vd Utellus och Solivind El Ekonomisk Förening.

Genom att gynna alla boendeformer, oavsett om man bor i villa eller lägenhet, skulle skattereduktionen underlätta för hushåll att äga sin egen förnybara elproduktion och bidra till energiomställningen. Det skulle även ge ett kraftfullt incitament till konsumenter att investera i andelar samtidigt som de pionjärer som var tidigt ute och investerade i vindkraft skulle få en förbättrad ekonomi.

– Vårt idoga arbete under många år har gett en första utdelning. Nu ligger förhoppningen i att utredaren landar i ett förslag som på allvar tar hänsyn till oss tidiga pionjärer och att genomslaget inte låter sig dröja, avslutar Stina Yones.

Läs regeringens promemoria här.