Utellus har Sveriges nöjdaste elkunder för fjärde året i rad

Tabell SKI Kundnöjdhet Elhandel för privatpersoner 2017.

– Det känns naturligtvis otroligt bra! I år bytte vi namn från OX2 Vindel till Utellus, vilket alltid är en utmaning. Det är härligt att se att våra kunder är fortsatt mycket nöjda med oss och det vi levererar. Jag är fantastiskt stolt över våra medarbetare och kunder, säger Stina Yones, vd på Utellus.

Det är fjärde gången som Utellus deltar i SKI:s undersökning och företaget har sedan dess intagit en stabil förstaplats i kundernas rankning. SKI har ställt frågor inom kategorierna kundnöjdhet, lojalitet, prisvärdhet, image, förväntningar, produktkvalitet och service. Utellus fick bästa betyg (”mycket nöjd”) i samtliga kategorier och ett genomsnittligt index på 76,7 av 100.

– Vi får extra högt betyg i frågor kring samhällsengagemang och trovärdighet. Jag tror att det beror på att vi har en tydlig vision och ett unikt erbjudande. Vi tror på människors engagemang och menar alla som vill ska ha möjlighet att äga sin egen förnybara el. Att alla som vill ska kunna dra sitt strå till stacken i omställningen till en helt förnybar energisektor, säger Stina Yones.

Utellus säljer el som är 100 procent förnybar med Naturskyddsföreningens märkningen Bra Miljöval. Många av Utellus privatkunder har egna solceller och/eller äger andelar i vindkraftverk.

Elbolag med de nöjdaste kunderna 2017 på privatmarknaden, enligt SKI-index:

  1. Utellus 76,7
  2. Upplands Energi 76,3
  3. Falkenberg Energi 75,4
  4. Karlstads Energi 74,0
  5. Godel 73,5

Energibranschen har som bransch ett lågt förtroende med ett genomsnittligt kundnöjdhetsindex på 64,7.

För mer information kontakta:
Stina Yones, vd Utellus, tfn: 076-886 36 04, mail: stina.yones@utellus.se

Lönsamt med solceller!

De flesta installationer på bostadshus i Sverige är gjorda med motivationen att producera el för den egna förbrukningen, enligt Energimyndigheten. Många gör installationen av miljöskäl, men även den ekonomiska aspekten är viktig.

Privatpersoner får normalt tillbaka sin investering redan efter 12-15 år. Eftersom solpanelernas livslängd beräknas till omkring 30 år är det enkelt att räkna hem investeringen.

Internationella studier har dessutom visat att vid en försäljning av ett hus med solpaneler ökar värdet på huset mer än investeringen i sig, så även om du inte är säker på om du bor kvar i huset efter anläggningen är återbetald är det en god idé att fundera på sol på ditt tak.

Vad tjänar jag på solceller?

Hur mycket du kan producera beror förstås på takets läge, antal solceller, elpriset och förbrukningsmönster.

Som solelproducent sparar du pengar redan från första månaden med solpaneler, tack vare både lägre elkostnader och intäkter för den sålda elen.

 

Räkneexempel för en villa med tak i 30° vinkel åt söder. Installation ingår i priset.

Villatak 24 paneler, riktade åt söder i 30° vinkel

Pris exklusive moms:98 624 kr
Pris inklusive moms:123 280 kr
Pris inklusive moms efter 30% solcellsbidrag:86 296 kr
Årsproduktion:6 741 kWh
Besparing första året:6 618 kr
Genomsnittlig direktavkastning per år över 25 år:10,1%
Avbetalningstid:10 år
Total besparing och intäkter efter 30 år:171 870 kr

Överskottsel
Du använder själv ungefär hälften av elen du producerar. Resten matas ut på nätet och du kan sälja den till ditt elbolag, till exempel Utellus. Läs om vårt erbjudande. När du använder din egen el sparar du dessutom pengar på elen du slipper köpa där extra kostnader och avgifter tillkommer.

Den el du matar ut på nätet får du betalt för, både från ditt elhandelsbolag och från ditt nätbolag. Nätbolaget betalar ut så kallad ”nätnytta” för överskottsel, som tack för att din el tar närmsta vägen till grannen.

Skattereduktion
Staten vill stötta mikroproduktion av förnybar el och ger en skattereduktion på 60 öre för varje kWh du matar ut på nätet. Detta rapporteras automatiskt till Skatteverket och redovisas i deklarationen.

Elcertifikat
För varje 1000 kWh förnybar energi som matas ut på nätet skapas ett elcertifikat som du kan sälja, Utellus hjälper dig med det praktiska.

Ursprungsgarantier
För varje 1000 kWh förnybar energi som matas ut på nätet skapas en ursprungsgaranti som du kan sälja, Utellus hjälper dig med det praktiska.

Om du går i soltankar är det dags att göra slag i saken

Priset på paneler har sjunkit stadigt de senaste åren, men sedan två år tillbaka kan vi se att prisutvecklingen för villainstallationer stannat av. Det finns alltså ingen anledning att vänta på att priset ska sjunka så mycket mer. För varje år utan solceller missar du besparingen du annars skulle ha gjort.

Eftersom budgeten för investeringsstödet har halverats i och med regeringsskiftet rekommenderar vi dig att söka om investeringsstöd så fort som möjligt för att säkra en plats i kön. Det är dock ingen garanti för att du kommer att få investeringsstöd. Kontakta din länsstyrelse för att höra hur kötiden ser ut i din kommun.

Särskilt fint är det att du dessutom bidrar till utbyggnaden av förnybar energi och minskar koldioxidutsläppen!

Utellus gör det enkelt för dig att gå från vision till installation!

Vi tar dig genom om hela processen. Från att ta reda på vilken panel som passar ditt tak till kontakt med installatör och nätbolag. Vi hjälper dig med det administrativa, som ansökan om bygglov, investeringsstöd, registrering av CESAR-konto hos Energimyndigheten. Eftersom Utellus är ett elbolag köper vi även dina elcertifikat, ursprungsgarantier och din överskottsel.

Vi kommer alltid att finnas där för dig när du har frågor om din anläggning. Utellus håller dig dessutom uppdaterad om nyheter och tips för din mikroproduktion.

Du kan känna dig trygg med oss som din solpartner!

Ge bort en vindandel i julklapp

Publicerat 2 november 2017

Din gåva är värdefull!
Tillsammans producerar vi cirka 60 miljoner nya förnybara kilowattimmar och gör världen en nytta i form av sänkta koldioxidutsläpp!

Så går det till
Du bestämmer själv hur många vindandelar du vill ge bort i julklapp. Varje vindandel kostar 4500 kr i engångsinsats och berättigar till 1 000 kWh andelsel per år. Din vän betalar självkostnadspris för andelselen, 35 öre/kWh*. Resterande elbehov täcks med el märkt med Bra Miljöval till rörligt pris.

Senast den 11 december behöver vi ha din beställning om gåvokortet ska komma fram innan jul. Till dig som köper vindandelarna skickar vi en likvidavräkning tillsammans med gåvokortet samt mer information.

*48,81 öre/kWh inkl. elcertifikat och moms.

Är du redan kund och har vilande andelar?
Du kan överlåta vindandelar till någon du bryr dig om. Kontakta oss så ordnar vi ett gåvokort till dig i samband med att du skickar in överlåtelseblanketten.

Kontakta vår kundservice om du vill ge bort vindandelar i julklapp.

Telefon: 0771-81 87 00
E-post: hej@utellus.se