Solcellsstödet höjs till 30 procent från årsskiftet

December 2017. Detta är en kraftsamling från regeringen som visar att man verkligen tar sina mål om en fossilfri framtid på allvar. Det är också viktigt att resurser tillsätts på Länsstyrelsenivå så att handläggningen här inte blir en ännu större flaskhals än idag.

Går du i soltankar?

Vi spår en rusning till solcellsstödet, se till att hamna först i kön efter årsskiftet. Första steget mot att producera egen el med solceller är att få en solvärdering och skräddarsydd offert efter dina behov och dina förutsättningar. Vi hjälper dig sedan att ha alla papper redo för att skickas in direkt efter årsskiftet.

Kontakta våra Solrådgivare så tittar vi på just dina förutsättningar.

Solinvesteringsstöd – detta behöver du veta

Ökningen avser 200 miljoner redan i år och 525 miljoner kronor nästkommande år föreslås. Utöver det höjs stödet till den som vill installera solceller från dagens 20 procent av kostnaden till 30 procent.

Stödet kommer att ligga på 915 miljoner kronor per år 2018-2020, vilket innebär att investeringsstödet förlängs med ytterligare ett år jämfört med budgeten som antogs i december 2015. Regeringen räknar med att nästa års stöd ska räcka till solinstallationer hos 12 000 hushåll.

Intresset för solceller har ökat de senaste åren och efterfrågan på solinvesteringsstödet har blivit stor. Ansökan om investeringsstöd hanteras av länsstyrelserna som hittills haft svårt att hinna med handläggningen av alla ansökningar. Idag står 3 000 hushåll i kö för att ta del av stödet.

  • Solcellsstödet är framtaget för att öka incitamenten för investeringar i förnybar energi
  • Privatpersoner och företag får bidrag för 30% av installationskostnaden (inklusive både material och arbete)
  • Investeringsstödet söks hos respektive länsstyrelse
  • Investeringsstödet kan av privatpersoner sökas innan installationen är genomförd.