Energiskatten flyttar till elnätsfakturan

Varje elförbrukare har två elavtal – ett nätavtal, som du betalar till elnätsbolaget i din region, och ett elhandelsavtal som du har med ditt elbolag, som Utellus AB, det är från oss du köper din el. Tidigare har energiskatten legat på fakturan från elhandelsbolaget, men från och med årsskiftet 2017-2018 kommer istället elnätsbolaget att fakturera dig för energiskatten.

Fakturan som avser januaris förbrukning kommer alltså att vara den första fakturan från Utellus utan energiskatt.

Flytten innebär inte några ökade kostnader för dig som kund och du kommer inte att behöva göra något inför detta. Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

För fullständig information om ändringen i lagstiftningen avseende energiskatten, se budgetpropositionen för 2017 (sida 292-301).