Solpaneler + vindandelar = sant!


Berit och Lars-Åke, delägare i Solivind El Ekonomisk Förening, kombinerar vindandelar och solpaneler. Läs mer…

Vintermånaderna lider mot sitt slut och många planerar nu inför vårens installation av solpaneler. Visste du att det är särskilt förmånligt att kombinera solpanelerna med vindandelar?

Solpaneler producerar oftast mer el än vad hushållet förbrukar under sommarmånaderna. Överskottselen matas ut på nätet och säljs till Utellus. Du köper alltså mindre el under sommaren då panelerna producerar som mest. Under dessa månader så kan man säga att du sparar på din andelsel eftersom du slipper köpa lika mycket el som du annars skulle ha gjort.

På vintern minskar soltimmarna samtidigt som det blir kallare och du förbrukar mer el. Under vintern har vindkraftverken däremot en högre produktion. Eftersom du har sparat andelsel under sommaren tack vare solpanelerna, betalar du endast det låga självkostnadspriset (35,00 öre/kWh) under vinterhalvåret då elpriset kan skjuta i höjden.

Med kombinationen vindandelar och solpaneler slipper du oroa dig för elprisets toppar och dalar och har möjlighet att använda egenproducerad förnybar el året om. En rejäl insats för både miljön och plånboken!

Exempel på ett hushåll med en årsförbrukning på 7 500 kWh och en solproduktion på 4 298 kWh per år.

Energiskatten flyttar till elnätsfakturan

Varje elförbrukare har två elavtal – ett nätavtal, som du betalar till elnätsbolaget i din region, och ett elhandelsavtal som du har med ditt elbolag, som Utellus AB, det är från oss du köper din el. Tidigare har energiskatten legat på fakturan från elhandelsbolaget, men från och med årsskiftet 2017-2018 kommer istället elnätsbolaget att fakturera dig för energiskatten.

Fakturan som avser januaris förbrukning kommer alltså att vara den första fakturan från Utellus utan energiskatt.

Flytten innebär inte några ökade kostnader för dig som kund och du kommer inte att behöva göra något inför detta. Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

För fullständig information om ändringen i lagstiftningen avseende energiskatten, se budgetpropositionen för 2017 (sida 292-301).