Ökat stöd för solceller i regeringens vårbudget

April 2018. Vid årsskiftet höjdes investeringsstödet för solceller från 20 till 30 procent. En stor del av stödet har gått till de som stått i kö sedan tidigare år. Trots att intresset för solceller har ökat och att fler ansökningar inkommit har handläggarna snart kommit ikapp med kön. För att underlätta handläggningen för Länsstyrelsen och korta ner kötiderna höjer regeringen budgeten med ytterligare 170 miljoner kronor.

Sedan den 1 februari kan privatpersoner få bidrag vid köp av eldrivna motorfordon som elcyklar, elmopeder eller elmotorscyklar. Även denna premie har fyllts på med 45 miljoner kronor. I vårbudgeten har det dessutom lagts till ett förslag till att elfordonspremien även ska gälla eldrivna utomhusmotorer på t.ex. båtar.

Vill du ladda elcykeln med egenproducerad el från dina solpaneler? 

Utellus ger dig råd om solpaneler och erbjuder kompletta lösningar vid en installation, från projektering, installation, elladdare till cykeln eller bilen och köp av din överskottsel – all inclusive!

 

Pressmeddelande: Succé start-up CAKE laddar sina motorcyklar med solceller från Utellus

CAKE utvecklar lätta, tysta och rena högteknologiska off-road motorcyklar som drivs helt på el.

”Med CAKE får du en oslagbar tyst körupplevelse utan negativ påverkan på naturen, men vi vill också uppmärksamma våra åkare på att det är skillnad på el och el. Det allra renaste är om du själv producerar din egen förnybara el. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda detta unika koncept tillsammans med Utellus”, säger Stefan Ytterborn, vd och grundare av CAKE.

För att skapa en helt utsläppsfri körupplevelse har CAKE och Utellus har tagit fram tre specialdesignade solcellspaket. Det minsta baspaketet producerar tillräckligt mycket el för att kunna köra motorcykeln varje dag under hela dess livstid. De större solcellspaketen täcker in förbrukningen för fler cyklar eller för delar, eller hela, behovet av hushållsel.

”Vi har valt att samarbeta med Utellus för att de är ett framåtlutat och nytänkande elbolag, levererar den senaste solcellstekniken och dessutom har Sveriges mest nöjda kunder”, tillägger Stefan Ytterborn.

”Det CAKE vill åstadkomma med sina motorcyklar är extremt inspirerande och vi är stolta om vi kan bidra till att man kan njuta fullt ut av sin körning utan några utsläpp, vare sig från bensin eller sämre producerad el. Vi är bara i början av resan kring e-mobilitet och förnybar kraft och jag ser fram emot att se vad detta kommer att leda till”, säger Stina Yones, vd för Utellus.

Gå till vår sida om Solladdning för mer information om solcellspaketen.

För mer information kontakta:
Stina Yones, vd Utellus, stina.yones@utellus.se , 076-886 36 04
Karl Ytterborn , KAM Cake, karl@ridecake.com, 070-730 88 13

Om CAKE
CAKE är ett svenskt entreprenörsbolag som utvecklar lätta, tysta och rena högpresterande elektriska off-road motorcyklar. Bolagets tydliga mission är att bidra till övergången mot ett utsläppsfritt samhälle, och att göra det lustfyllt och upplevelsedrivet. CAKEs första modell, KALK, lanserades i OR-Mässan i Denver och ISPO-utställningen i München januari 2018, och har redan emottagit flertalet priser och uppmärksammats som ”Best in Show” av flertalet industripublikationer. Läs mer om CAKE på www.ridecake.com

Om Utellus
Utellus grundades 2006 och är det lilla elbolaget med de stora ambitionerna som erbjuder 100 procent förnybar el från vind och sol. Hittills har företaget hjälpt över 4 000 kunder att producera sin egen el via delägarskap i vindkraftverk eller solceller på sina fastigheter. Utellus har de senaste fyra åren tilldelats utmärkelsen ”Sveriges mest nöjda elkunder” av Svenskt Kvalitetsindex. Bolaget ingår i OX2-koncernen som har verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Läs mer på www.utellus.se