Ökat stöd för solceller i regeringens vårbudget

Enligt vårändringsbudgeten investerar regeringen ytterligare 170 miljoner kronor i stöd till företag och privatpersoner som vill installera solceller. Under de senaste fyra åren har stödet för solceller höjts successivt och är nu totalt 1 085 miljoner kronor för 2018.

Vid årsskiftet höjdes investeringsstödet för solceller från 20 till 30 procent. En stor del av stödet har gått till de som stått i kö sedan tidigare år. Trots att intresset för solceller har ökat och att fler ansökningar inkommit har handläggarna snart kommit ikapp med kön. För att underlätta handläggningen för Länsstyrelsen och korta ner kötiderna höjer regeringen budgeten med ytterligare 170 miljoner kronor.

Sedan den 1 februari kan privatpersoner få bidrag vid köp av eldrivna motorfordon som elcyklar, elmopeder eller elmotorscyklar. Även denna premie har fyllts på med 45 miljoner kronor. I vårbudgeten har det dessutom lagts till ett förslag till att elfordonspremien även ska gälla eldrivna utomhusmotorer på t.ex. båtar.

Vill du ladda elcykeln med egenproducerad el från dina solpaneler? 

Utellus ger dig råd om solpaneler och erbjuder kompletta lösningar vid en installation, från projektering, installation, elladdare till cykeln eller bilen och köp av din överskottsel – all inclusive!

 

Tjäna pengar på ditt tak!

Bli självförsörjande med den allra renaste formen av energi – solenergi. Se hur mycket du kan spara med solceller på ditt tak: