Slopat bygglov för solpaneler

Den 13 juni klubbades beslutet om slopat bygglov för solpaneler som installeras i samma vinkel som husets tak

Nu förenklas bygglovsprocessen ytterligare för de som vill installera solpaneler på sitt tak. Byggnader inom ett detaljplanelagt område slipper ansöka om bygglov för montering av solceller så länge panelerna följer takets lutning eller husets form.

Den nya lagändringen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2018.

Tjäna pengar på ditt tak!

Bli självförsörjande med den allra renaste formen av energi – solenergi. Se hur mycket du kan spara med solceller på ditt tak: