EU avskaffar skyddstullar på kinesiska solpaneler

Den 3 september avskaffades EU:s skyddstullar (MIP) på kinesiska solpaneler. Det pekar på att priserna kommer att pressas globalt och leda till en prissänkning av solpaneler på den europeiska marknaden.

Beslutet att slopa EU:s skyddstullar på kinesiska solpaneler står klart efter att en majoritet av medlemsländerna ställt sig bakom Kommissionens förslag om att ta bort tullarna.

Enligt de tidigare reglerna har kinesiska tillverkare fritt kunnat exportera solpaneler över ett visst minimipris till EU medan billigare paneler belagts med en särskild tull – MIP (minimum import price).

Avskaffandet av tullarna kan innebära en prissänkning på 30 procent och ge solenergiutbyggnaden inom EU en rejäl skjuts. Redan nu kan vi se att flera stora solcellsanläggningar byggts och planeras att byggas utan behov att ekonomiskt stöd eller subventioner. Under sommaren 2018 nådde världen en terawatt installerad vind- och solkraft, enligt en rapport från Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Men det är ingen garanti att priserna kommer att sjunka. Producentorganisationen EU ProSun tror att beslutet kan slå hårt mot europeiska tillverkare.

Prisfallet kommer sätta stor press på de stora modultillverkarna i världen, främst de kinesiska. Modultillverkarna har redan i dag låga marginaler och konkurser för några modultillverkare är inte otroligt. Det är därför viktigt att beakta varifrån man köper, och om modulgarantierna fortfarande kommer att gälla efter konkurs.
– Svensk Solenergis analys

Utellus kommer att följa utvecklingen av marknaden och de olika fabrikatkostnaderna för att kunna säkerställa att vi erbjuder trygga och hållbara lösningar för solcellsinstallationer.

Tjäna pengar på ditt tak!

Bli självförsörjande med den allra renaste formen av energi – solenergi. Se hur mycket du kan spara med solceller på ditt tak: