Utellus får ännu en topp-placering om de nöjdaste elkunderna i Sverige

– Det är härligt att se att våra kunder är fortsatt mycket nöjda med oss och det vi levererar. Trots att vi gör ett bättre resultat än förra året så räckte det inte till att behålla förstaplatsen som vi har haft de senaste fyra åren. Det är väldigt små marginaler som skiljer de bästa bolagen nu. Vi kommer att göra allt vi kan för att både bibehålla det förtroende som vi har fått och även se om det finns saker som vi kan göra ännu bättre, säger Anna-Karin Andersen, tillförordnad vd på Utellus.

Det är femte gången som Utellus deltar i SKI:s undersökning och Utellus har sedan dess intagit en stabil plats i toppen i kundernas rankning. I år fick Utellus ett genomsnittligt index på 77,2 av 100 jämfört med 76,7 förra året. I en jämförelse med övriga bolag ligger Utellus fortfarande bäst till inom image, produktkvalitet, service och prisvärdhet över tid.

Elbolag med de nöjdaste kunderna 2018 på privatmarknaden, enligt SKI:

  1. Karlstads Energi – 77,9
  2. Upplands Energ – 77,7
  3. Utellus – 77,2
  4. Jämtkraft – 74,8
  5. Jönköping Energi – 74,2

Energibranschen har som bransch ett lågt förtroende med ett genomsnittligt kundnöjdhetsindex på 65,9 av 100.

För mer information kontakta:
Ellinor Sönne, Kundservice & Försäljning, e-post: ellinor.sonne@utellus.se

Höjning av priset för andelsel

Höjningen av andelselspriset görs i syfte att säkra föreningens ekonomi som redan är ansträngd sedan tidigare. Flera faktorer samverkar och utgör underlag för styrelsens beslut.

En viktig faktor som vi måste ta höjd för är att marknaden bedömer att elcertifikatpriserna kommer att falla, vilket betyder att vi kommer att få minskade intäkter från elcertifikat framöver. Dessutom har utredningen kring skattelättnader kört fast. I våra ekonomiska kalkyler kan vi inte längre räkna med att skattelättnader blir verklighet inom en överskådlig framtid. Vi kommer givetvis fortsätta att sätta press på politikerna. Höjningen gör att vi kommer stå bättre rustade för framtiden och styrelsen arbetar aktivt med att hitta vägar framåt för att hålla andelselspriset på en så låg nivå som möjligt. Detta utan att vi för den delen ska riskera att urholka föreningens ekonomi.

Fortfarande ett bra pris jämfört med vanlig el
Även om föreningen har det motigt så har marknadspriset (sk. spotpriset) på el under året ökat rejält. Hittills i år har det legat på i genomsnitt 45 öre/kWh och i november var snittet ca 51 öre/kWh. Ett bundet avtal (fast pris för ett år hos en av de större elaktörerna) ligger idag på ca 54 öre/kWh.

Marknadspriserna på el är mycket svåra att förutspå, men enligt de externa prognoser vi har tagit del av är det troligt att marknadspriset på el kommer att fortsätta att ligga på nuvarande nivåer framöver. Det innebär att andelsägarna fortfarande får ett bra pris, även då andelselen höjs till 35 öre/kWh.