Höjning av priset för andelsel

Från och med 1 januari höjs priset på andelsel från 28 till 35 öre/kWh, vilket kan jämföras med det rörliga marknadspriset på el som hittills i år legat på i genomsnitt 44 öre/kWh. Beslutet har tagits av styrelsen efter en noggrann analys av ekonomin i Solivind El Ekonomisk Förening

Höjningen av andelselspriset görs i syfte att säkra föreningens ekonomi som redan är ansträngd sedan tidigare. Flera faktorer samverkar och utgör underlag för styrelsens beslut. Som vi har berättat om tidigare har det blåst ovanligt lite under året, vilket innebär att föreningen har fått in betydligt mindre intäkter för försäljning av el än beräknat. Detta mot bakgrund att vi normalt sett har en överproduktion som vi kan sälja på marknaden, men som nu är mycket liten.

En annan viktig faktor som vi måste ta höjd för är att marknaden bedömer att elcertifikatpriserna kommer att falla, vilket betyder att vi kommer att få minskade intäkter från elcertifikat framöver. Dessutom är försäljningen av andelar mycket låg och utredningen kring skattelättnader har kört fast. I våra ekonomiska kalkyler kan vi inte längre räkna med att skattelättnader blir verklighet inom en överskådlig framtid, även om vi fortsätter att sätta press på politikerna.

Fortfarande ett bra pris jämfört med vanlig el
Även om föreningen har det motigt så har marknadspriset (sk. spotpriset) på el under året ökat rejält. Hittills i år har det legat på i genomsnitt 44 öre/kWh och i september var snittet 52 öre/kWh. Ett bundet avtal (fast pris för ett år på Vattenfall) ligger idag på ca 54 öre/kWh.

Marknadspriserna på el är mycket svåra att förutspå, men enligt de externa prognoser vi har tagit del av är det troligt att marknadspriset på el kommer att fortsätta att ligga på nuvarande nivåer framöver. Det innebär att andelsägarna fortfarande får ett bra pris, även då andelselen höjs till 35 öre/kWh.

 


 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på Kundservice om du har några frågor

Telefon 0771-81 87 00
E-post kundservice@utellus.se