Vad gäller vid deklaration av solel?

Du som är privatperson och mikroproducent av solel behöver oftast inte göra några justeringar i deklarationen. Ditt elnätsbolag kommer automatiskt att rapportera kontrolluppgifterna om din produktion till Skatteverket och uppgifterna kommer att stå förtryckta i din deklaration.

Inkomstskatt på försäljningen av solel

Du behöver inte redovisa inkomstskatt på försäljningen av solel så länge dina totala inkomster för privatbostaden inte överstiger 40 000 kr. Det räcker med att du gör en notering om detta under Övriga upplysningar. Läs mer om det i informationen från Skatteverket nedan.

Skattereduktion per kWh

Du får en skattereduktion för det antal kWh som du matar in på elnätet. Ersättningen är 60 öre/kWh och du kan få ersättning för som högst 30 000 kWh per år, motsvarande som mest 18 000 kr per år. När du godkänner din deklaration så begär du automatiskt ut skattereduktionen.

Information från Skatteverket

Är solcellsanläggningen placerad på ett privatbostadshus, eller tillhörande tomtmark, ska de intäkter som privatpersonen får vid försäljning av elcertifikat redovisas på samma sätt som intäkten vid försäljning av överskottsel. I dessa fall hamnar den vinst som uppstår i inkomstslaget kapital.

Vid redovisningen av försäljningen av överskottselen och elcertifikaten får privatpersonen göra ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna för varje privatbostad. Överstiger intäkten 40 000 kr/år betalar privatpersonen skatt med 30 procent av det överstigande beloppet. Det överstigande beloppet redovisas då i ruta 7.3 i inkomstdeklarationen.

Är intäkten under 40 000 kr och du får det i egenskap av privatperson räcker det att du gör en notering i övriga upplysningar. Det kan dock vara bra att använda hjälpblanketten SKV 2199 och ha som underlag till din inkomstdeklaration om det skulle uppstå frågor.

Har du frågor om din deklaration? Kontakta Skatteverket på 0771-567 567

 

Om du vill ha mer information om solceller kan du kontakta våra Solrådgivare på
0771-81 87 00 eller sol@utellus.se.
Du kan också söka och läsa bland våra vanligaste Frågor och svar

 

Prenumerera på Utellus Nyhetsbrev genom att fylla i din e-post nedan.

Genom att fylla i och skicka in dina uppgifter i detta formulär intygar du att du har läst och förstått vår Integritetspolicy.