Äntligen besked om investeringsstöd för solceller

Regeringen berättade idag att 300 miljoner kr tillförs ytterligare i vårändringsbudgeten till investeringsstöd för solceller. Det innebär en nivå på totalt 736 miljoner kr. Det här är mycket goda nyheter då det möjliggör att investeringsstöd till solceller kan lämnas till betydligt fler projekt än vad som tidigare har prognostiserats.

Den nya stödnivån sätts till 20% av de stödberättigade kostnaderna. Den nya nivån för investeringsstöd gäller alla som står i kön och förordningen träder i kraft redan den 1 maj.

Krångligt att ansöka om investeringsstöd?

När du installerar solceller med Utellus hjälper vi dig med allt det administrativa kring din ansökan om investeringsstöd. I våra solpaket ingår allt från offert, installation och hjälp med administration. Vi hjälper dig även med att sätta upp ett konto för ursprungsgarantier och elcertifikat och köper dem och din överskottsel från dina solceller. Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att komma igång och producera din egen solel!

Skicka in en intresseanmälan för solceller.

Just nu erbjuder vi ett premiumavtal till de kunder som installerar solceller genom Utellus. Du får då 25 öre/kWh utöver spotpriset under ett år, upp till 5000 kWh. Det innebär att du som premiumkund får totalt 1,52 kr/kWh med nuvarande elpriser!