Klimatklivet 2019

Ny budget till Klimatklivet

Naturvårdsverket använder budgeten till att kunna uppnå Sveriges miljö- och klimatmål samt främja biologisk mångfald. Klimatklivet stöttar projekt som bidrar till att minska koldioxidutsläppet på lokal nivå. Företag, organisationer, stiftelser, kommuner eller landsting kan ansöka om bidrag för sitt klimatprojekt.

Privatpersoner kan också ansöka om bidrag för bland annat Ladda hemma-stödet. Det innebär att du som installerar en laddstolpe hemma kan få medel för det.

Enligt vårändringsbudgeten finns 750 miljoner kronor avsatta för Klimatklivet och Ladda-hemma stödet. Än så länge är det dock inte bestämt hur pengarna kommer att fördelas. Besked om detta kommer i slutet av juni.

Ansökan om Ladda hemma-bidrag

Ansökan om Ladda hemma-bidraget öppnar i augusti så du som är intresserad av det kan börja förbereda din ansökan redan nu. Mer information om Ladda hemma-bidraget hittar du på Naturvårdsverkets hemsida, det är även dit du skickar din ansökan.

Vi hjälper dig att hitta rätt laddbox

Utellus erbjuder en av de bästa laddboxarna på marknaden – Halo Wallbox. Läs mer och skicka in en intresseanmälan.

”Jag ser solcellerna som ett gott bidrag till min kommande pension”

Redan 2002 snurrade den 72 meter höga vindmöllan, som Anders föredrar att kalla den, vid märgelgraven på mark som inte ägnade sig för odling.

– Jag har länge följt utvecklingen på solcellssidan, men det är först nu jag ser tekniken tillräckligt mogen för att investera i, säger Anders. Jag har nog ett stort kontrollbehov, skrattar Anders, som då givetvis inte nöjde sig med att ta kontakt med första bästa firma som erbjöd installation i området. Nej, ett par bolag fick sina erbjudanden nagelfarna.

anders solceller

 

– Utellus hade den bästa lösningen för mig, säger Anders. Deras kalkyler var seriösa och de försökte inte tala om att de var ”bäst”, utan informerade och var allmänt tillmötesgående och lät mig fatta mitt beslut i lugn och ro. Vi har haft en bra dialog där mina önskemål har tagits på allvar. För mig har det till exempel varit extra viktigt att ta reda på alla förutsättningar, att takkonstruktionen var ok, få status på mina befintliga elledningar och så vidare, så att jag inte ska drabbas av några oförutsedda fel.

Panelerna installerades på taket till ett av gårdens ekonomibyggnader under maj månad 2019, för att börja leverera el ut på nätet under juni.

– Vi vet ju ingenting om elpriset eller elcertifikaten framöver, men eftersom jag har hållit på med vindkraft så länge vet jag att känna av elmarknaden så det blir säkert bara bättre över tid. Jag räknar med att ha den här investeringen ”hemma” på 7-9 år.

– Att producera egen el är fantastiskt. Man känner sig oberoende av andra, man styr sig själv.

Vi går över gårdsplanen, Anders spänner på sig säkerhetsselen för att klättra upp på taket. Kan det ha ha med hans nyfikenhet eller kontrollbehov att göra? Anders får sig en portion tillfredsställelse av att vara med vid installationen. Att veta vad varje detalj har för funktion, att stilla vetgirigheten är njutbart.

 

Bostad: Össjö boställe, Munka-Ljungby
Årlig produktion från solcellsanläggning: ca 21 800 kWh per år
Solcellsanläggning: 82 paneler från Q-cells 295W
Installerad effekt: 24 kW

 

Automatisk utbetalning av tillgodobelopp

Automatisk utbetalning via Swedbank

Om du har ett tillgodobelopp hos Utellus kan vi nu erbjuda automatisk utbetalning.

På sommaren har till exempel de med solceller ofta sålt så mycket solel att det finns pengar tillgodo efter att förbrukningsfakturan är betald. Istället för att skjuta fram tillgodobeloppet till kommande fakturor kan du få pengarna utbetalda månadsvis.

För att få tillgodobelopp utbetalt till ditt konto registrerar du ditt kontonummer hos Swedbank. Kontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank. Registreringen tar endast några få minuter.

Meddela Kundservice på kundservice@utellus.se när du registrerat ditt kontonummer så slutför vi anmälan.

Registrera kontonummer
Läs mer om automatisk utbetalning via Swedbank

Solivinds föreningsstämma 2019

Solivinds föreningsstämma

Det var härligt att se att det var många som närvarade på föreningsstämman i år. Dagen började med en guidad visning av Medelhavsmuseets utställningar med föremål som sträcker sig hela 7000 år bakåt i tiden. Vi fick bland annat höra om Egyptiska gravkammare och de värdefulla artefakterna i Guldrummet.

medelhavsmuseet gravkammaren

Efter en fikapaus med Mellanösterns traditionella baklava påbörjades stämman som belyste föreningens ekonomi och framtid. Johan Ihrfelt gav oss även en inblick i hur elmarknaden ser ut just nu. Efter stämman serverade Café Bagdad sin fantastiska meze-meny med medelhavsprägel som garanterat hade något att erbjuda för alla smaker.

Handlingarna från stämman finner du här:

Protokoll från stämman
Kallelse Föreningsstämma Solivind El Ekonomisk Förening 2019
Förslag från valberedningen
Årsredovisning 2018
Motion (inkom 2019-01-15)
Motion (inkom 2019-04-04)

 

medelhavsmuseet

Tack för i år!