”Jag ser solcellerna som ett gott bidrag till min kommande pension”

Redan 2002 snurrade den 72 meter höga vindmöllan, som Anders föredrar att kalla den, vid märgelgraven på mark som inte ägnade sig för odling.

– Jag har länge följt utvecklingen på solcellssidan, men det är först nu jag ser tekniken tillräckligt mogen för att investera i, säger Anders. Jag har nog ett stort kontrollbehov, skrattar Anders, som då givetvis inte nöjde sig med att ta kontakt med första bästa firma som erbjöd installation i området. Nej, ett par bolag fick sina erbjudanden nagelfarna.

anders solceller

 

– Utellus erbjöd den bästa lösningen för mig, säger Anders. Deras kalkyler var seriösa och de försökte inte tala om att de var ”bäst”, utan informerade och var allmänt tillmötesgående och lät mig fatta mitt beslut i lugn och ro. Vi har haft en bra dialog där mina önskemål har tagits på allvar. För mig har det till exempel varit extra viktigt att ta reda på alla förutsättningar, att takkonstruktionen var ok, få status på mina befintliga elledningar och så vidare, så att jag inte ska drabbas av några oförutsedda fel.

Panelerna installerades på taket till ett av gårdens ekonomibyggnader under maj månad 2019, för att börja leverera el ut på nätet under juni.

– Vi vet ju ingenting om elpriset eller elcertifikaten framöver, men eftersom jag har hållit på med vindkraft så länge vet jag att känna av elmarknaden så det blir säkert bara bättre över tid. Jag räknar med att ha den här investeringen ”hemma” på 7-9 år.

– Att producera egen el är fantastiskt. Man känner sig oberoende av andra, man styr sig själv.

Vi går över gårdsplanen, Anders spänner på sig säkerhetsselen för att klättra upp på taket. Kan det ha ha med hans nyfikenhet eller kontrollbehov att göra? Anders får sig en portion tillfredsställelse av att vara med vid installationen. Att veta vad varje detalj har för funktion, att stilla vetgirigheten är njutbart.

 

Bostad: Össjö boställe, Munka-Ljungby
Årlig produktion från solcellsanläggning: ca 21 800 kWh per år
Solcellsanläggning: 82 paneler från Q-cells 295W
Installerad effekt: 24 kW