Klimatklivet 2019

Riksdagen har beslutat om en vårändringsbudget som innebär att Naturvårdsverket får ytterligare drygt en miljard kronor. Pengarna kommer bland annat att gå till Klimatklivet som stöttar åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå, som till exempel Ladda hemma-bidraget för laddstolpar.
Halo laddbox

Ny budget till Klimatklivet

Naturvårdsverket använder budgeten till att kunna uppnå Sveriges miljö- och klimatmål samt främja biologisk mångfald. Klimatklivet stöttar projekt som bidrar till att minska koldioxidutsläppet på lokal nivå. Företag, organisationer, stiftelser, kommuner eller landsting kan ansöka om bidrag för sitt klimatprojekt.

Privatpersoner kan också ansöka om bidrag för bland annat Ladda hemma-stödet. Det innebär att du som installerar en laddstolpe hemma kan få medel för det.

Enligt vårändringsbudgeten finns 750 miljoner kronor avsatta för Klimatklivet och Ladda-hemma stödet. Än så länge är det dock inte bestämt hur pengarna kommer att fördelas. Besked om detta kommer i slutet av juni.

Ansökan om Ladda hemma-bidrag

Ansökan om Ladda hemma-bidraget öppnar i augusti så du som är intresserad av det kan börja förbereda din ansökan redan nu. Mer information om Ladda hemma-bidraget hittar du på Naturvårdsverkets hemsida, det är även dit du skickar din ansökan.

Vi hjälper dig att hitta rätt laddbox

Utellus erbjuder en av de bästa laddboxarna på marknaden – Halo Wallbox. Läs mer och skicka in en intresseanmälan.