Ladda-hemma-stödet är tillbaka!

Uppdatering april 2021. Fr o m 1 januari 2021 slopades Ladda-hemma-stödet och ersattes med ett grönt avdrag, vilket fungerar som ett ROT-avdrag.

Läs mer om vad det nya gröna avdraget innebär för din som installerar laddbox.

 

50 miljoner kronor till Ladda-hemma-stödet

Juli 2019. I vårändringsbudgeten finns 750 miljoner kronor avsatta för Klimatklivet och Ladda-hemma-stödet. 50 miljoner kronor kommer att fördelas till Ladda-hemma-stödet för privatpersoner. Det gör det möjligt för dig som vill installera en laddstation för elfordon hemma att få bidrag på upp till 50% av material- och arbetskostnaden. Som mest kan du få 10 000 kronor som stöd per fastighet.

Hur ansöker jag om Ladda-hemma-stöd?

Naturvårdsverket handlägger alla ansökningar och du ansöker om stödet via deras e-tjänst. Du kan även skicka in ansökan via e-post eller brev men då blir handläggningstiden flera månader, därför rekommenderas e-tjänsten.

Vi hjälper dig att hitta rätt laddbox

Utellus erbjuder en av de bästa laddboxarna på marknaden – Halo Wallbox. Med sin snygga design och fantastiska mjukvara är det en laddbox i toppklass. Läs mer och skicka in en intresseanmälan.

Halo laddbox

 

 

Pressmeddelande – Nytt nätverk för andelsägd el

Vi vill göra andelsägd sol- och vindel till en del av energiomställningen till ett helt förnybart energisystem. Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter till befintliga och nya andelsföreningar samt driva frågan om att bredda skattereduktionen för förnybar energi.

I Sverige finns sedan 2015 en skattereduktion för de som bygger sol- eller vindel på sitt eget tak eller tomt. De som däremot bor i lägenhet och bygger tillsammans på sitt gemensamma tak eller i en solcell eller vindkraftspark så omfattas man inte av skattereduktionen. Regeringen har utrett en breddning i flera år och det finns ett färdigt förslag sedan mars förra året.

– Vi i Solovindandelsföreningarna har ett gemensamt mål att till 2025 göra 250 000 hushåll delaktiga i energiomställningen genom att producera sin egen sol och vindkraftsel tillsammans. Det borde vara självklart att alla får samma möjlighet att producera förnybar energi till lika ekonomiska villkor, oavsett om du bor i villa eller lägenhet, säger Ellinor Sönne, ansvarig för kundservice och försäljning Solivind.

Kontakt:

Ellinor Sönne, ansvarig för kundservice och försäljning
E-post: ellinor.sonne@utellus.se
Tel. 0771-81 87 00

Kort om Solovindandelsföreningarna

Nätverket bildades i juni 2019 av Dala Vindkraft, Kalmarsund vind och sol, Solivind, Telge Energi vind och Västanvind från Göteborg. Alla är ekonomiska föreningar med lång erfarenhet av andelsägd el. Tillsammans har vi drygt 10 000 andelsägare. Vi vill göra andelsägd el till ett enkelt sätt för alla privatpersoner utan egna tak att delta i energiomställningen. Vårt mål är att 250 000 hushåll ska vara andelsägare år 2025.