Ytterligare 500 miljoner kronor i investeringsstöd 2019

Regeringen föreslår också att öka anslaget i 2020 års budget med 300 miljoner kronor till totala 835 miljoner kronor för solcellsstöd. Detta ger länsstyrelserna möjlighet att snabbare bevilja och betala ut stödet till privatpersoner, företag och andra sökande.

Idag betalar Länsstyrelserna ut ett statligt stöd om högst 20% (eller 1,2 miljoner kronor) av solcellsanläggningens totala investeringskostnad och Utellus hjälper dig att skicka in ansökan innan vi påbörjar installationen, och stödet betalas ut direkt till dig i efterskott. Det är rambegränsat vilket betyder att stödet kan beviljas så länge pengarna räcker i regeringens årsbudget.

Många vill satsa på solceller. Under 2018 växte solcellsmarknaden med hela 87% och detta förväntas fortsätta i samma takt. På senare tid har Sverige varje år fördubblat solcellskapaciteten, mycket beroende på att tekniken har blivit billigare och mer effektiv, och att det idag finns olika sätt att få stöd för den som vill producera egen el från sol.

Hör av dig till våra solrådgivare Joakim och Saif så får du hjälp direkt!