Ytterligare 500 miljoner kronor i investeringsstöd 2019

Regeringen föreslår också att öka anslaget i 2020 års budget med 300 miljoner kronor till totala 835 miljoner kronor för solcellsstöd. Detta ger länsstyrelserna möjlighet att snabbare bevilja och betala ut stödet till privatpersoner, företag och andra sökande.

Idag betalar Länsstyrelserna ut ett statligt stöd om högst 20% (eller 1,2 miljoner kronor) av solcellsanläggningens totala investeringskostnad och Utellus hjälper dig att skicka in ansökan innan vi påbörjar installationen, och stödet betalas ut direkt till dig i efterskott. Det är rambegränsat vilket betyder att stödet kan beviljas så länge pengarna räcker i regeringens årsbudget.

Många vill satsa på solceller. Under 2018 växte solcellsmarknaden med hela 87% och detta förväntas fortsätta i samma takt. På senare tid har Sverige varje år fördubblat solcellskapaciteten, mycket beroende på att tekniken har blivit billigare och mer effektiv, och att det idag finns olika sätt att få stöd för den som vill producera egen el från sol.

Hör av dig till våra solrådgivare Joakim och Saif så får du hjälp direkt!

Det nordiska klimatet utmärkt för solceller

Faktum är att hösten visar sig vara en ideal årstid för installation med sitt lite kyligare klimat, stark sol och klart väder. En ny forskningsstudie gjord av det norska forskningsinstitutet Sintef visar att de nordiska breddgraderna är optimala för solceller. Stark sol och kallt väder är bra förutsättningar för solelsproduktion, till och med reflekterande snö och is är bra i kombination, så länge inte snön täcker över panelerna såklart.

För att testa effekterna av solcellspaneler och hur beroende dessa är av varmt väder och stark sol så skapade Sintef en klimatkammare i sina laboratorier där de testade allt från olika temperaturer, regn, snö och is i kombination med olika byggmaterial för att reda ut panelernas beständighet och effektivitet i tuffa klimatförhållanden. Resultatet bevisade som väntat att panelerna fungerar mycket bra även i kallt klimat och sämre väderförhållanden.

Det är till och med positivt när det är kallare grader ute då det minskar solcellsanläggningens inre temperatur och på så sätt bidrar till ett mindre energiläckage inne i panelerna vilket är bättre i driften av anläggningen.

Detta tillsammans med upptäckten att den snö som faller i nordiska länder kan dubblera effekten i och med att solen reflekteras i snödropparna, gör våra länders klimat exemplariskt för solcellsanläggningar, i jämförelse med andra delar av Europa där marken ligger bar året om.

Summerat visar studien att en investering i solceller troligtvis kommer att generera rikligt med el åt hushållet, året om och är mycket ekonomiskt lönsam för t.ex. en villaägare eller en bostadsrättsförening som vill säkra upp sina elkostnader i många årtionden framöver.