Solceller svaret på oro för kommande uppvärmningskostnader

Demoskop har på uppdrag av SEB gjort en undersökning där man frågat 1000 hushåll om vilka orosmoment de ser framöver gällande privatekonomin. Av de tillfrågade är 70 % oroliga för framtida ökade boendekostnader.
Louise Hoffsten
Solceller är en lönsam investering som ger lägre och jämnare energikostnader från dag ett.

Större räkningar för energi och uppvärmning, samt högre bolåneräntor toppar farhågorna bland de tillfrågade, tätt följt av risker kring nya amorteringskrav, skatteförändringar och kommande renoveringskostnader.

På frågan om vilken händelse som innebär störst risk att försämra boendeekonomin svarade hela 14 % ökade uppvärmnings- och energikostnader.

Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar har ett bra tips till dem som känner sig oroliga:

”Bor man i villa och oroar sig över uppvärmningskostnaderna är det kanske läge att fundera på att utnyttja det utökade investeringsstödet och slopade bygglovet för installation av solceller” säger hon.

Numera krävs inget bygglov för att installera solceller och alla privatpersoner och företag kan ansöka om bidrag från staten, ett s.k. investeringsstöd om upp till 20 % av installationskostnaden.

Att installera solceller är ett sätt att säkra upp sin framtida elförsörjning och bli så självförsörjande som möjligt och därigenom minska hushållets känslighet för påverkan av externa faktorer såsom högre elpriser eller effektbrist i elnätet. Genom att t.ex. också installera ett batteri för lagring av den elen som solcellsanläggningen överproducerat vid mycket sol, ger man också hushållet möjlighet att gardera sig mot effekttopparna och använda sin egen lagrade el vid tidpunkter på dygnet eller året när det är mer brist på sol i vårt land.

I storstäderna är 10 % av de tillfrågade oroliga för ökade energikostnader, och endast 8 % av de som bor i hyresrätter funderar på samma fråga, kanske för att de inte har samma utsatta ställning när det kommer till just den typen av kostnader.

Artikelkälla: DI