Det senaste om elcertifikaten

När handeln av elcertifikat stängde förra veckan låg värdet på elcertifikat lägre än någonsin. Marknadsplatsen Svensk Kraftmäkling hade då ett värde per elcertifikat på under 20 kr per MWh, vilket motsvarar ett pris på 2 öre per kWh. Detta kan jämföras med priset för endast 1 år sedan, då det låg på 200 kr per MWh (20 öre per kWh).

Elcertifikat medelpris
Medelpris per månad för elcertifikat senaste 12 månaderna. Källa: Energimyndigheten

Vad har skett?
Framförallt så har den landbaserade vindkraften har blivit mycket mer konkurrenskraftig och kommersiell vilket innebär att den byggs ut oavsett värdet på elcertifikaten. Detta har lett till att utbyggnationen av förnybart går mycket snabbare än väntat och det ursprungliga målet för elcertifikatsystemet — 28,4 TWh förnybar el till 2020 — nåddes redan i maj 2019!

Vad innebär detta? 

  • För en mikroproducent av solel innebär denna minskning en något lägre inkomst på den sålda elen
  • För en renodlad elkund så blir kostnaden lägre för elcertifikat på fakturan
  • För en vindkraftsägare innebär denna minskning en något lägre inkomst på den sålda elen

Hur fungerar elcertifikatsystemet?
Systemet introducerades 2003 för att främja användandet och utbyggnaden av förnybar el. Det innebär att elproducenter av förnybar el tilldelas ett elcertifikat för varje MWh de producerar, och elbolag/elhandlare har skyldighet att köpa elcertifikat i förhållande till den el de säljer. Detta kallas kvotplikt och skapar efterfrågan på produktion av förnybar el.

Värdet på elcertifikaten varierar med utbudet av förnybar el, och efterfrågan av den.

Läs mer i våra frågor & svar här: https://www.utellus.se/faq/vad-ar-elcertifikat/

Läs mer hos Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Finansieringslösningar för solceller

Att investera i solceller tar självklart tid och pengar i anspråk men vi på Utellus gör allt vi kan för att processen ska bli så smidigt som möjligt för dig. Vi finns tillgängliga att svara på alla dina frågor och du kan också söka i våra frågor & svar.

Nedan går vi igenom ett antal finansieringslösningar för ditt solcellsprojekt.

Hur mycket kostar det?
Det går inte att säga exakt utan att veta just dina förutsättningar men en vanlig prisjämförelse görs genom att titta på hur mycket varje kW kostar att bygga. I genomsnitt ligger en nyckelfärdig solcellsanläggning (”inklusive allt”) på mellan 11 000-25 000 kr/kW installerad effekt (beroende på valda paneler och storlek på anläggning & din taktyp). En standardmässig villainstallation på till exempel 5 kW kostar alltså någonstans runt 100 000 kr.

Vad finns det för finansieringsmöjligheter?
Beroende på dina preferenser så finns ett antal olika möjligheter:

Banklån
Att ta ett vanligt banklån kan ofta ge hög ränta och inte kännas som det bästa alternativet i längden. Men om du ska flytta eller t.ex renovera ditt tak, så är en möjlighet att utöka lånet och på så sätt få en bättre ränta hos banken än om du tar ett mindre privatlån.

Sollån
Vissa banker och kreditinstitut erbjuder sollån – som finns i syfte att främja att privatpersoner och konsumenter ska ha möjlighet att genomföra energiförbättrande åtgärder som även bidrar till klimatnytta.

Finns det stöd att söka?

Investeringsstöd
Energimyndigheten betalar ut ett investeringsstöd om 20% av den totala investeringskostnaden. Det är länstyrelserna som hanterar din ansökan, handlägger och betalar ut. Ansökningar kan endast behandlas när det finns pengar i potten, som Energimyndigheten portionera ut ca var tredje månad och det kan finnas fler ansökningar än vad pengarna räcker till. Dock så brukar det komma in nya pengar kontinuerligt och vi kan hoppas att regeringen anslår ytterligare budget för detta även framöver. Ansökan görs digitalt eller på pappersblankett och Utellus hjälper dig gärna med alla uppgifter som behövs
Läs mer här om investeringsstödet

ROT-avdrag
Du som privatperson kan också överväga alternativet att nyttja rotavdraget. Det alternativet är i nuläget enklare, snabbare och säkrare, men ger en mindre ersättning, oftast motsvarande cirka 9 procent av den totala investeringskostnaden. Du ansöker inte själv om detta utan det gör den som utfört arbetet. Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Värt att notera är att du kan nyttja ROT-avdraget när arbetet utförts, trots att du också har eller ska ansöka om investeringsstödet. Får du din ansökan beviljad så betalas summan för ROT tillbaka innan stödet betalas ut.
Läs mer om ROT-avdraget

Investeringsstöd eller ROT?
Du får inte utnyttja både rotavdrag och investeringsstöd för samma installation utan måste välja ett av dem. Fördelen med ROT är att du får pengarna direkt, till skillnad från investeringsstödet som du måste vänta på upp till ett år, och som endast betalas ut så länge de avsatta pengarna räcker.

Senaste nytt om investeringstödet

Nu har du chans att investera i solceller och ansöka om investeringsstödet medan det fortfarande finns pengar i denna pott. Energimyndigheten betalar ut delar av den totala summan till Länsstyrelserna ungefär var tredje månad, och tar pengarna slut däremellan så läggs ansökningarna på kö.

– Söker du i dag får du troligen pengarna, men väntar du några veckor är det mer osäkert. Redan i februari kan nuvarande pengar i anslaget vara slut, säger Christopher Frisk, Energimyndigheten, i en artikel i Dagens Industri.

Ansökan skickas in i förväg innan installationen påbörjas så detta är en bra chans att komma i gång nu! Stödet betalas ut i efterskott. Du som privatperson kan ansöka som senast 6 månader efter installationen påbörjats, men en företagare måste ansöka innan projektets start.

– Länsstyrelserna jobbar nu med de ansökningar som kom in i början av förra året. Jag gissar att det finnas pengar kvar ett par veckor till. En del pengar ramlar tillbaka efter avslag, att man inte gjort rätt när man ansökt. En del har också tagit i och sökt för mer än projektet kostar. En hel del pengar som kommer tillbaka är projekt som inte blir av, säger Christopher Frisk.

Detta är status just nu: 

  • I januari 2020 var det totalt 20 000 ansökningar i kö
  • Anslaget ökades nyligen, nu finns det totalt 835 miljoner kronor att dela ut under 2020
  • Totalt kan du få ersättning för 20% av investeringskostnaden
  • För närvarande har länstyrelsen ca 10 månaders handläggningstid

Mer information hittar du här:

Vad gäller vid deklaration av överskottsel?

Om du inte själv förbrukar all el du producerar utan även matar in el på elnätet och får ersättning, ska inkomsten redovisas i din inkomstdeklaration. Ditt elnätsbolag kommer automatiskt att rapportera kontrolluppgifterna om din produktion till Skatteverket och uppgifterna kommer att stå förtryckta i din deklaration.

Vi på Utellus kommer att höra av oss till er kunder som anmält sig som momspliktiga med just era momsuppgifter inför deklarationen så att det blir så smidigt som möjligt. 

Inkomstskatt
Du behöver inte redovisa inkomstskatt på försäljningen av solel så länge dina totala inkomster för privatbostaden inte överstiger 40 000 kr. Det räcker med att du gör en notering om detta under Övriga upplysningar. Läs mer om det i informationen från Skatteverket nedan.

Skattereduktion
Du får en skattereduktion för det antal kWh som du matar in på elnätet. Ersättningen är 60 öre/kWh och du kan få ersättning för som högst 30 000 kWh per år, motsvarande som mest 18 000 kr per år. När du godkänner din deklaration så begär du automatiskt ut skattereduktionen.

Mer information hittar du hos Skatteverket:

Är solcellsanläggningen placerad på ett privatbostadshus, eller tillhörande tomtmark, ska de intäkter som privatpersonen får vid försäljning av elcertifikat redovisas på samma sätt som intäkten vid försäljning av överskottsel. I dessa fall hamnar den vinst som uppstår i inkomstslaget kapital.

Vid redovisningen av försäljningen av överskottselen och elcertifikaten får privatpersonen göra ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna för varje privatbostad. Överstiger intäkten 40 000 kr/år betalar privatpersonen skatt med 30 procent av det överstigande beloppet. Det överstigande beloppet redovisas då i ruta 7.3 i inkomstdeklarationen.

Är intäkten under 40 000 kr och du får det i egenskap av privatperson räcker det att du gör en notering i övriga upplysningar. Det kan dock vara bra att använda hjälpblanketten SKV 2199 och ha som underlag till din inkomstdeklaration om det skulle uppstå frågor.

Har du frågor om din deklaration?
Kontakta Skatteverket på 0771-567 567 eller läs mer på hemsidan
1 2