Det senaste om elcertifikaten

Det ursprungliga målet för elcertifikatsystemet nåddes redan i maj 2019 - vad händer nu?

När handeln av elcertifikat stängde förra veckan låg värdet på elcertifikat lägre än någonsin. Marknadsplatsen Svensk Kraftmäkling hade då ett värde per elcertifikat på under 20 kr per MWh, vilket motsvarar ett pris på 2 öre per kWh. Detta kan jämföras med priset för endast 1 år sedan, då det låg på 200 kr per MWh (20 öre per kWh).

Elcertifikat medelpris
Medelpris per månad för elcertifikat senaste 12 månaderna. Källa: Energimyndigheten

Vad har skett?
Framförallt så har den landbaserade vindkraften har blivit mycket mer konkurrenskraftig och kommersiell vilket innebär att den byggs ut oavsett värdet på elcertifikaten. Detta har lett till att utbyggnationen av förnybart går mycket snabbare än väntat och det ursprungliga målet för elcertifikatsystemet — 28,4 TWh förnybar el till 2020 — nåddes redan i maj 2019!

Vad innebär detta? 

  • För en mikroproducent av solel innebär denna minskning en något lägre inkomst på den sålda elen
  • För en renodlad elkund så blir kostnaden lägre för elcertifikat på fakturan
  • För en vindkraftsägare innebär denna minskning en något lägre inkomst på den sålda elen

Hur fungerar elcertifikatsystemet?
Systemet introducerades 2003 för att främja användandet och utbyggnaden av förnybar el. Det innebär att elproducenter av förnybar el tilldelas ett elcertifikat för varje MWh de producerar, och elbolag/elhandlare har skyldighet att köpa elcertifikat i förhållande till den el de säljer. Detta kallas kvotplikt och skapar efterfrågan på produktion av förnybar el.

Värdet på elcertifikaten varierar med utbudet av förnybar el, och efterfrågan av den.

Läs mer i våra frågor & svar här: https://www.utellus.se/faq/vad-ar-elcertifikat/

Läs mer hos Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Kontakta kundservice

Har du fler frågor kring elcertifikat och hur detta påverkar dig?