Grön el, förnybar el eller miljömärkt el – vad är skillnaden?

Hur vet man som konsument hur miljövänlig ens el är? Och vad innebär grön el, förnybar el, fossilfritt och el märkt med Bra Miljöval? Utellus hjälper dig att reda ut begreppen.

Förnybar eller fossilfri el?
Förnybar el kommer från källor som inte kommer att ta slut, till exempel vind och sol. Fossilfri el innebär el som inte producerats från fossila bränslen som olja, kol och gas. I Sverige innebär detta oftast kärnkraft eller vattenkraft som vi har gott om. Kärnkraften är alltså inte ett fossilt bränsle, men det är heller inte en förnybar källa, då den kommer att sina när uranet som kärnkraften baseras på, tar slut i framtiden.

Användningen av förnybara och fossilfria energikällor påverkar miljön mindre än vad fossila energikällor gör, när man analyserar koldioxidutsläpp under energins hela livscykel.

andelsägd vindkraft
All Utellus el kommer från svenska vindkraftverk

Ursprungsmärkning & garantier
Enligt lag ska all el ursprungsmärkas, och det är elleverantörens ansvar att redogöra varifrån elen kommer.

Systemet med ursprungsmärkning har funnits i Sverige i 10 år och fungerar så att en konsument köper el av ett elhandlare, som i sin tur köper elen från producenten. Samtidigt köper elhandlaren en garanti om att elen kommer från en viss källa, som t.ex. vindkraft eller vattenkraft.

Som konsument kan du välja om du vill köpa el med ursprungsgaranti eller inte. Utellus hoppas att alla väljer el med ursprungsgarantier då ökad efterfrågan leder till ökad tillgång och omställningen mot en 100% förnybar energisektor.

Bra eller bättre el?

Grön el
När företag använder denna benämning på sin el så innebär det oftast att elen är producerad av förnybara källor; vattenkraft, vindkraft, biobränsle eller solkraft.

Elen kan komma från en eller flera av dessa källor, men även från källor som inte är förnybara. Grön el är ett urvattnat begrepp som många använder för att bunta ihop olika typer av el och den har oftast ingen ursprungsmärkning. Det bästa sättet att ta reda på varifrån ens köpta el kommer är att kolla på sin faktura eller fråga sitt elbolag.

Ursprungsmärkt förnybar el
Ursprungsmärkningen garanterar och visar att elen kommer från olika typer av förnybara källor. Det finns dock inga krav på att redovisa hur elen har producerats och därför är det stor skillnad mot el som också har en miljömärkning. Även förnybar el kan skada naturen och lämna spår efter sig som inte går att reparera.

Ett exempel är vindsnurror som placeras i känsliga fågelområden eller skyddade skogsområden. Den typen av förnybar el får alltså inte märkas med en miljömärkning som t.ex. Bra Miljöval.

Miljömärkt el
All Utellus el kommer från svenska vindkraftverk och är märkt med Bra Miljöval vilken är Naturskyddsföreningens sätt att guida konsumenter mot de bästa miljövänliga valen med minst negativ konsekvens för djur och natur.

Vi på Utellus är stolta att vara ett av endast 5 elbolag i Sverige som erbjuder 100% Bra Miljövals-märkt el till ALLA kunder. 

grönt elavtal
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning

Bra Miljöval garanterar att elen du köper dels kommer från en förnybar källa men också att elproduktionen påverkar miljön så lite som möjligt.

När konsumenter köper el märkt med Bra Miljöval så avsätts dessutom pengar till olika miljöfonder som t.ex. används i projekt för att restaurera förstörd natur eller energieffektivisering av byggnader.

Naturskyddsföreningen ställer dessa krav på elbolag som vill använda Bra Miljöval:

  • Vindkraft ska placeras utanför skyddade naturområden för att minska påverkan på djur och natur.
  • Vattenkraft ska ha ett basflöde med vatten för att undvika torrläggning och vattnet ska följa sitt naturliga flöde för att gynna växt- och djurlivet.
  • Biobränsle ska vara FSC-märkt och askan återföras till skogen för att bli näringsämne i kretsloppet igen.
  • Solcellspaneler ska återvinnas när de monteras ner.

Fler miljömärkningar
Det finns även en annan miljömärkning i Sverige; EKOenergy, ett internationellt initiativ som stöttas av över 40 miljöorganisationer från 30 länder.

Jag vill också ha 100% miljömärkt el!

Läs mer om Utellus el märkt med Bra Miljöval här