Vad gäller vid deklaration av överskottsel?

Du som privatperson och mikroproducent behöver oftast inte göra något själv – uppgifterna kommer stå förtryckta i din deklaration!

Om du inte själv förbrukar all el du producerar utan även matar in el på elnätet och får ersättning, ska inkomsten redovisas i din inkomstdeklaration. Ditt elnätsbolag kommer automatiskt att rapportera kontrolluppgifterna om din produktion till Skatteverket och uppgifterna kommer att stå förtryckta i din deklaration.

Vi på Utellus kommer att höra av oss till er kunder som anmält sig som momspliktiga med just era momsuppgifter inför deklarationen så att det blir så smidigt som möjligt. 

Inkomstskatt
Du behöver inte redovisa inkomstskatt på försäljningen av solel så länge dina totala inkomster för privatbostaden inte överstiger 40 000 kr. Det räcker med att du gör en notering om detta under Övriga upplysningar. Läs mer om det i informationen från Skatteverket nedan.

Skattereduktion
Du får en skattereduktion för det antal kWh som du matar in på elnätet. Ersättningen är 60 öre/kWh och du kan få ersättning för som högst 30 000 kWh per år, motsvarande som mest 18 000 kr per år. När du godkänner din deklaration så begär du automatiskt ut skattereduktionen.

Mer information hittar du hos Skatteverket:

Är solcellsanläggningen placerad på ett privatbostadshus, eller tillhörande tomtmark, ska de intäkter som privatpersonen får vid försäljning av elcertifikat redovisas på samma sätt som intäkten vid försäljning av överskottsel. I dessa fall hamnar den vinst som uppstår i inkomstslaget kapital.

Vid redovisningen av försäljningen av överskottselen och elcertifikaten får privatpersonen göra ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna för varje privatbostad. Överstiger intäkten 40 000 kr/år betalar privatpersonen skatt med 30 procent av det överstigande beloppet. Det överstigande beloppet redovisas då i ruta 7.3 i inkomstdeklarationen.

Är intäkten under 40 000 kr och du får det i egenskap av privatperson räcker det att du gör en notering i övriga upplysningar. Det kan dock vara bra att använda hjälpblanketten SKV 2199 och ha som underlag till din inkomstdeklaration om det skulle uppstå frågor.

Har du frågor om din deklaration?
Kontakta Skatteverket på 0771-567 567 eller läs mer på hemsidan

Kontakta Utellus kundservice

Har du frågor om din deklaration av överskottsel?