Stor ökning av antalet solcellsanläggningar i Sverige 2019

Ny statistik från Energimyndigheten visar att antalet nätanslutna solcellsanläggningar 2019 uppgick till totalt 44 000 stycken - en ökning med cirka 43 procent från året innan. Detta syntes också i den installerade effekten som ökade med cirka 70 procent till 698 MW (411 MW 2018). 
Solceller på ett villatak
Solceller på ett villatak

Den största andelen av den installerade effekten kommer från mindre anläggningar, de som genererar under 20kW och är installerade på t.ex. villatak och mindre fastigheter. Antalet mikroproducenter ökar konstant och det har under 2019 byggts många mindre solcellsanläggningar i landet.

Vi på Utellus tycker att det är mycket glädjande att denna kategori solcellsägare växer och att andelen småproducenter står för en så stor del av den producerade energin. Vi kan tillsammans bidra till omställningen mot ett 100 procent förnybart samhälle! 

Hör gärna av dig till oss om du är nyfiken på hur det är att ha solceller på taket. Vårsolen kan generera mycket el åt ditt hushåll – du kan till och med bli självförsörjande. Att ha solceller lönar sig redan från dag ett, och du både sparar pengar på att inte behöva köpa (lika mycket) el samtidigt som du kan tjäna pengar på att sälja överskottsel ut på nätet. 

Tjäna pengar på ditt tak!

Bli självförsörjande med den allra renaste formen av energi – solenergi.