En miljon nya laddstolpar i Europa?

Om detta förslag går igenom kommer antalet laddstolpar att öka kraftigt, idag finns totalt drygt 150 000 laddpunkter, varav 8 000 i Sverige. EU-kommissionens stödpaket måste godkännas av samtliga medlemsländer för att bli verklighet. Därför kan man räkna med extra toppmöten under sommaren för att nå en kompromiss som alla 27 länder kan acceptera.

Källa: di.se

Läs mer om Utellus erbjudande för laddboxar här eller skicka oss din intresseanmälan direkt nedan så hör vi av oss snart!

Året sista ansökningsdag för investeringsstöd blir 7 juli

En ansökan om solcellstöd måste alltså lämnas in senast 7 juli 2020, därefter råder stopp för fler ansökningar. Projekten behöver slutföras enligt länsstyrelsens beslut, senast 30 juni 2021.

Hör av er till oss på Utellus idag så hjälper vi er med ett solcellsförslag samt att sammanställa ansökningshandlingarna.

Enligt tidigare information från regeringen arbetar man på att ta fram en skattereduktion, läs mer här.

Grönt stöd till solceller

Förslaget innebär att det kan komma att införas en skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid installation av olika typer av grön teknik, i form av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Det blir en fakturamodell som innebär att nyttjaren tar del av skattelättnaden redan vid köpet, vilket gör att beställaren inte längre behöver ligga ute med pengarna eller vara beroende av hur mycket medel som har anslagits ett viss år för att få ta del av subventionen.

Reduktionen föreslås vara 15% för solceller och 50% för lagring av egenproducerad el, och får uppgå till högst 50 000 kronor per person/år och gäller endast privatpersoner. Denna skattereduktion föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och kan tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 21 december 2020.