Grönt stöd till solceller

Finansdepartementet har lämnat in ett förslag om att införa ett avdrag för privatpersoner som installerar grön teknik. Stödet föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen får del av skattelättnaden direkt.

Förslaget innebär att det kan komma att införas en skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid installation av olika typer av grön teknik, i form av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Det blir en fakturamodell som innebär att nyttjaren tar del av skattelättnaden redan vid köpet, vilket gör att beställaren inte längre behöver ligga ute med pengarna eller vara beroende av hur mycket medel som har anslagits ett viss år för att få ta del av subventionen.

Reduktionen föreslås vara 15% för solceller och 50% för lagring av egenproducerad el, och får uppgå till högst 50 000 kronor per person/år och gäller endast privatpersoner. Denna skattereduktion föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och kan tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 21 december 2020.