Ökar värdet på huset om man installerar solceller?

Om husets värde ökar är en vanlig fråga som brukar uppstå hos dem som funderar över att installera solceller.

Många funderar över om det lönar sig att skaffa solceller, även om man eventuellt skulle flytta från sitt hus inom några år. Det är en också en bra fråga att ställa sig. Så hur ligger det till då?

Solceller ökar värdet på ditt hus – både på kort och lång sikt


Att installera solceller ökar värdet på ditt hus ur ett flertal avseenden. Det är inte så konstigt med tanke på att framtida spekulanter på ditt hus får ”gratis el” motsvarande anläggningens produktion – och dessutom en intäkt i den överskottsproduktion som anläggningen genererar.

Driftkostnaden är viktig för många vid husköp och möjligheten att lagra energi är extra intressant för oss nordbor. Om det är möjligt att sänka sina driftkostnader med solceller, så är det därför väldigt attraktivt för den potentiella köparen om huset har en sådan installation.

Med lägre driftkostnad kan man kort och gott betala mer för huset, men ändå få lägre boendekostnader totalt sett förutsatt att räntekostnaden inte ökar mer än vad driftkostnaden sjunker.

Säljs snabbare än hus utan solceller


Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ökar solceller värdet på en bostad med cirka 14 procent vid försäljning. Att investera i solceller är med andra ord en bra investering som tillför direkt värde redan vid installationen, likväl som när du säljer ditt hus.

I en annan forskningsstudie från Lawrence Berkeley National Laboratory i Kalifornien, USA, kan man se att spekulanter på ett hus är villiga att betala mer om en solcellsanläggning finns installerad. Studien visar dessutom att hus med solceller tenderar att ligga ute på marknaden under en kortare tid än hus som inte har solceller.

Hållbarhet allt viktigare vid husköp


Utöver den ekonomiska aspekten finns det också ett växande intresse för klimatet och miljön som bidrar till att solceller ökar husets värde. När vi köper en bostad spelar vår identitet en stor roll och då kan solceller som energialternativ attrahera en målgrupp som ser sig själv som miljövänlig och är väldigt köpstark.

Solceller i sig är alltså en investering som gör att huset blir mer tilltalande vid försäljning och dessutom sänker husets omkostnader redan från dag ett. Att solceller blir en allt vanligare syn på svenska hustak förvånar oss inte.