Detta är vad som gäller för det gröna avdraget för solceller, batterier och laddboxar 2021

Nu ändras formen för statens subvention till privatpersoner som väljer att investera i bland annat solceller. Under en längre tid har det varit på tapeten att ett “grönt avdrag” ska införas och ersätta det statliga investeringsstödet som togs bort för privatpersoner i början av juli 2020. 

Innan årsskiftet blev det äntligen klart! Investeringsstödet ersätts nu av en skattereduktion enligt samma princip som RUT och ROT-avdrag. Den nya skattereduktionen för grön teknik utgår alltså inte bara för installationsarbetet, utan även för materialkostnaden om de hänger ihop på samma faktura. 

Från och med nu är det möjligt att göra avdrag på 15 procent av arbets- och materialkostnaden vid installation av en solcellsanläggning, respektive 50 procent på arbets- och materialkostnaden för installation av batterier eller laddbox.

 

Artikeln innehåller:

 1. Detta gäller för det gröna skatteavdraget
 2. Följande gäller enligt Skatteverket
 3. Vilka är villkoren för att nyttja ROT-avdraget?
 4. Så har solenergin utvecklas i Sverige
 5. Du som har ansökt om investeringsstödet och fortfarande väntar kan komma att strykas ur kön
 6. Vilka kan hoppas på stödet?
 7. 2021 års ekonomiska vårproposition: 260 miljoner avsätts i vårbudgeten till solcellsstödet

 

Detta gäller för det gröna skatteavdraget

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med:

 

→ 15 procent för installation av solceller.

→ 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi.

→ 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

 

Precis som med RUT eller ROT gör man avdraget direkt på fakturan istället för att man – som tidigare – ska behöva ligga ute med pengarna i väntan på godkännande av sin ansökan. Pengarna kommer heller inte kunna ta slut, vilket har varit fallet med det tidigare investeringsstödet. 

Följande gäller enligt Skatteverket


→ Det gröna skatteavdraget är på 15 procent av kostnaden (inkl. material och arbetskostnad) upp till ett tak på 50.000 kronor per person och år. Det betyder alltså att om två personer gemensamt äger en eller flera fastigheter kan de båda göra ett skatteavdrag på upp till 100.000 kr per år tillsammans.

→ Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget. Du ska äga eller vara bosatt i villan, radhuset eller fritidshuset som arbetet ska utföras i.

→ Till skillnad från ROT-avdrag, gäller det gröna avdraget även för hus som har byggts de senaste fem åren.

→ Det gröna avdraget gäller enbart för fastigheter – därmed solcellsanläggningar – som är anslutna till elnätet.

→ Det gröna avdraget och RUT- och ROT-avdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut inte påverkar varandra.

Läs mer om hur skattereduktion för grön teknik fungerar

 

Vilka är villkoren för att nyttja ROT-avdraget?

För att du nyttja ROT-avdraget måste vissa villkor uppfyllas och korrekta uppgifter till företaget som du väljer att anlita måste lämnas. Hur mycket du kan få i ROT-avdrag styrs av din inkomst och hur många andra avdrag du gör. 

För att du ska kunna nyttja den gröna avdraget måste du uppfylla vissa villkor:

 

→ Du ska äga eller vara bosatt i villan, radhuset eller fritidshuset som arbetet ska utföras i.

→ Arbetet måste ge rätt till ROT-avdrag, vilket både du och företaget som utför arbetet har gemensamt ansvar att ta reda på.

Ta reda på din fastighetsbeteckning för att sedan ge uppgifterna till företaget som utför installationen.

Du som köper ROT-arbete måste vara berättigad till ROT-avdrag.

Företaget som du anlitar för att utföra ROT-arbetet måste vara godkänd för F-skatt.

Läs mer om villkoren för att få ROT-avdrag 

 

Så har solenergin utvecklas i Sverige

Kollar man på Sverige har allt fler fått upp ögonen för solenergi och vilka fördelar som finns med solceller på taket. Enligt statistik från Energimyndigheten steg antalet nätanslutna solcellsanläggningar med nästan 19.000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44.000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. En ökning som också blev tydlig var den installerade effekten som uppgick till 698 MW, vilket är en ökning på cirka 70 procent under bara ett år.

Ökningen som Energimyndighetens statistik visar på i kombination med en rapport från Internationella Energimyndigheten (IEA) som kom under hösten visar på glädjande siffror som årligen ökar. Att omställningen till hållbar energi nu görs enkel är nödvändigt för att fler ska välja det och att vi tillsammans ska uppnå de globala klimatmålen.

Kort och gott är det nya avdraget är positivt då det innebär att köparen skulle få direkt del av skattelättnaden samtidigt som det möjliggör det för fler privatpersoner att välja solenergi.

Men vad gäller egentligen kring investeringsstödet framöver och vad händer med dem som ansökte om investeringsstödet förra året?

 

Läs mer om rapportens innehåll och varför solenergi är den globala elmarknadens nya vinnare:

Solenergi – den globala elmarknadens nya vinnare

Du som har ansökt om investeringsstödet och fortfarande väntar kan komma att strykas ur kön

Många av de privatpersoner som ansökte om investeringsstödet våren 2020 och fortfarande väntar på besked från Länsstyrelsen stryks enligt besked ur kön. Förvisso tillsätter Regeringen 260 miljoner, men kommer från och med 15 januari endast gå till att bevilja tidigare ansökningar från kommuner, företag och föreningar. Dock kommer de att få 10% i stöd – vilket är det nya som gäller – istället för 20% som gällde när de ansökte.

I somras införde regeringen ett ansökningsstopp som samtidigt ligger fast som innebär att inga nya ansökningar kommer att tas emot. På frågan om investeringsstödet nu stängs ned är det korta svaret “ja”.

Vilka kan hoppas på stödet?

Visserligen har Länsstyrelserna fram till och med den 15 januari på sig att beta av ytterligare ansökningar innan förordningen ändras. Däremot är tiden knapp och de flesta privatpersoner som ännu inte har fått sina ansökningar från förra året beviljade ser ut att bli utan. 

Det som kan komma att störa många är att de som redan har gått vidare och installerat en solcellsanläggning inte heller kommer ha möjlighet att göra det nya gröna avdraget på 15% av arbets- och materialkostnaden.

För tillfället ligger det många ansökningar i kön från kommuner, företag och föreningar. Budgeten på 260 miljoner räcker inte till, oavsett om privatpersoner inte längre kan få stöd samt att stödsatsen sänks till 10%. Bedömningen är att det saknas alldeles för att täcka alla företagsansökningar, men kan komma att ändras när man börjar bereda ansökningar och man börjar betala ut pengarna.

Historiskt har regeringen fyllt på med pengar i takt med att budgeten tar slut, vilket denna gång verkar tveksamt.

Läs mer om det förlängda stödet för installation av solceller för kommuner och företag

2021 års ekonomiska vårproposition: 260 miljoner avsätts i vårbudgeten till solcellsstödet

Tillägg 15 april 2021. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen ett tillskott till solcellsstödet på 260 miljoner kronor. Regeringen avser att återkomma gällande en exakt utformning av förslaget som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I och med införandet av det nya gröna avdraget ersattes det tidigare statliga stödet för privatpersoner vid installation av solceller, där ett ansökningsstopp infördes den 7 juli 2020. Men intresset för att installera solceller har visat sig vara större än väntat och för att möjliggöra för fler privatpersoner att ta del av stödet skjuter regeringen därför till 260 miljoner kronor i vårändringsbudgeten.

Som förslag i vårändringsbudgeten vill regeringen även se ett ökat anslag med 100 miljoner kronor för satsningar på eldrivna lastbilar inom stödet till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon. Enligt regeringen är syftet att elektrifiera tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena.

Läs mer om Regeringskansliet

10 frågor och svar om att ladda elbilar

1. Kan jag ladda min elbil direkt i ett vanligt vägguttag?

Ja, men det är inte något som rekommenderas då husets elsystem riskerar att överbelastas.

2. Vilken effekt ska jag välja på min laddbox vid hemmaladdning?

Om du har en laddhybrid ska du satsa på enfas 16A (3,7 kW). Om du har en elbil ska du satsa på trefas 16A eller trefas 32A (11kW/22kW). Vill du framtidssäkra för kommande laddhybrid eller elbil som stödjer mer rapid laddning rekommenderas trefas. 

För att du ska få en uppfattning om hur hög effekt du behöver kan du räkna om det till antal mil som du får på en natts laddning (á 12 timmar):

 • 2,3 kW = ca. 10 mil/natt
 • 3,7 kW = ca. 20 mil/natt
 • 11 kW = ca. 65 mil/natt
 • 22 kW = ca. 130 mil/natt

3. Behöver jag vara orolig över att eventuellt bli stående i flera timmar och ladda om jag åker på en lång resa?

Nej. Med en elbil som har stöd för laddeffekt på minst 50 kW tar det cirka 30-40 minuter att ladda från i stort sett tomma batterier till 80 procents kapacitet, vilket räcker till nästa laddstation. 

Nätverket av publika snabbladdningsstationer är väl utbyggt i Sveriges södra delar, medan det dessvärre är glesare mellan stationerna i de norra delarna av Sveriges inland.

4. Hur hittar jag vart det finns snabbladdare längs vägen?

Enligt elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle finns det i dagsläget omkring 600 så kallade laddpunkter med CCS-kontakt i Sverige. 

För snabbladdning i Europa är det CCS-kontakten som är den vanligaste. En laddstation kan ha flera laddpunkter, vilket innebär uttag. Att hitta alla laddpunkter kräver förberedelser och inte en oansenlig mängd appar i mobilen.

5. Hur betalar jag vid en snabbladdningsstation?

Tyvärr finns det få publika snabbladdningsstationer där du kan betala direkt med ett bankkort. Alla operatörer har egna betallösningar – oftast med stöd för både betalning genom mobilapp och en bricka eller ett kort som är knutet till ett konto.

6. Har olika elbilar olika kontakter för laddning?

Både ja och nej. Inom EU är det bestämt att Typ 2-kontakten är standard vid normalladdning och att CCS-kontakten är standard vid snabbladdning. Detta innebär att i princip alla nya elbilsmodeller som säljs i Europa har den så kallade CCS-kontakten. 

Dock finns det några undantag. Teslas mindre modeller 3, och kommande Y,  har CCS-kontakt. Vissa japanska elbilar –  som exempelvis Nissan Leaf och Lexus UX 300e – sticker ut med sin Chademo-kontakt som dominerar i Asien, medan den blir mer ovanlig i Europa.

7. Vad är lastbalansering?

Lastbalansering är en funktion i laddboxen/laddaren som känner av hur mycket husets elsystem belastas. Det betyder att om du exempelvis skulle ladda bilens batteri – samtidigt som du kör en tvättmaskin, diskmaskin och har ett långkok på spisen – riskerar säkringen att gå om din laddare inte är utrustad med lastbalansering. 

Om du å andra sidan har lastbalansering kommer laddaren istället vänta snällt på att tvätten, disken och långkoket blir klart. Därefter börjar bilens batteri att laddas. Lastbalansering är kort och gott en funktion som förebygger att husets elsystem överbelastas.

8. Kan jag ha en laddbox hemma som kan ge högre laddeffekt än vad bilen tar emot?

Ja. Även om du har en laddhybrid som högst kan ta emot enfas 16A (3,7 kW), så är det ändå möjligt att ladda genom en laddbox med trefas 16A. Vad som händer är att bilen tar emot det som är max, det vill säga 3,7 kW. 

Det kan vara en bra investering för framtiden att köpa en kraftig laddbox då du kanske har en elbil med större laddkapacitet.

9. Kan jag ladda i ett motorvärmaruttag?

Motorvärmaruttaget är ett vanligt 220-Volts-uttag, vilket gör att du kan långsamt kan ladda i det. Dock är det inte att rekommendera eftersom att husets elsystem riskeras att överbelastas. I bästa fall är det bara säkringen som går, men i värsta fall kan det börja brinna.

10. Vad betyder Mode 3?

Mode 3 är lagstadgad standard inom EU sedan 2017 och är namnet på en säkerhetsnivå som innebär att kabeln möjliggör för laddstationen och bilen att kommunicera med varandra. 

Detta för att kabeln ska vara strömlös ända fram tills laddstationen och bilen har hittat varandra och därmed fastställt med hur hög effekt du kan ladda. Inte förrän dess slås strömmen i laddstationen på. 

Guide: Förstå termerna i solcellsofferten

Term 1: Monokristallin och polykristallin

De två vanligaste solcellstyperna består av monokristallint kisel respektive polykristallint och utgör mer än 95% av världsmarknaden. 

Monokristallina solpaneler blir allt vanligare på grund av att dess verkningsgrad är högre och att prisskillnaden från polykristallina solpaneler idag är relativt liten. 

De monokristallina solpanelerna är i regel svarta medan de polykristallina solpanelerna är mörkblåa, vilket gör att många föredrar monokristallina av estetiska skäl.

Term 2: All-black

Monokristallina solpaneler är i stort sett svarta, men trots det kan panelerna göras ännu svartare. 

I regel är solceller nämligen laminerade på en vit plastskiva, vilket är vad som ger en solpanel sitt karakteristiska mönster. Genom att istället placera solcellerna på en skiva som är svart, så smälter solcellerna in och panelen upplevs som helsvart. 

I slutändan handlar det dock om en avvägning mellan elproduktion och estetik. Solpaneler producerar nämligen bättre och är mer effektiva ju svalare de är. Därför har paneler med svart baksida nackdelen att den absorberar mer värme än paneler med vit baksida. Helsvarta paneler är därav något mindre effektiva i regel då verkningsgraden kan vara uppåt 1% lägre.

Term 3: Kr/kW

Detta är den siffra som brukar rekommenderas att du jämför offerter med. Det finns olika storlekar och styrkor på solceller. Att titta på vad en panel kostar blir därför missvisande. 

En annan siffra som många använder är kr/kWh, vilket innebär att man jämför kostnaden med hur mycket el man får ut. Denna siffra kan däremot också vara missvisande då hur mycket anläggningen kommer producera är en uppskattning och olika aktörer kan räkna olika.

Term 4: Glas/glas-paneler

Glas/glas-paneler har – precis som det låter – två sidor av härdat glas som omsluter de tunna kiselsolcellerna.

Fördelarna med dessa är att de kan utnyttja solljuset som reflekteras mot baksidan av panelen. Detta är inte lika aktuellt på ett villatak, men för en solcellspark eller uppvinklade paneler kan det vara en fördel. 

Vanligt är att solpanelen annars har en framsida bestående av härdat glas respektive en baksida av plast – även kallad “folie”. Glas/glas-paneler finns både med och utan ram, till skillnad från glas/folie-paneler som alltid har en ram som vanligtvis brukar vara av aluminium.

Glas expanderar inte lika mycket vid värme, vilket orsakar mindre slitage på celler, kopplingar och andra komponenter. De är också kraftigare så de klarar av mer stötar osv. Det gör att glas/glas är tyngre och dyrare, dock är tyngden inte ett jättestort problem i Sverige där våra byggstandarder är så bra.

Värt att tänka på är att produktgarantier för glas/glas-paneler brukar gälla 25-30 år, vilket är längre än produktgarantier som enligt standard brukar ligga på 10-15. Dock innebär inte garantitiden att det är så länge respektive panel håller i praktiken – solpaneler har i allmänhet en livslängd på över 25 år.

 

Läs mer om glas/glas-paneler:

Allt du behöver veta om glas/glas-paneler

Term 5: Tunnfilm

Tunnfilm är en helt annan typ av solceller, vilka har några unika egenskaper som ger dem fördelar i vissa projekt. De är böjbara som kan nyttjas till att tapetsera en bil eller göra likt Midsummer.

De är mycket lättare, så har du problem med bärighet kan tunnfilm vara ett bra alternativ. Däremot får du vara beredd du betala betydligt mer för att få samma produktion med denna typ.

Term 6: Integrerat

Detta begrepp används till två olika solcellsalternativ. Det ena är att man har solceller som ser ut som tak eller att de ligger slimmade ovanpå. Det andra är att man fäller ner vanliga solceller i taket, alltså takintegrerat.

Term 7: Offgrid

Offgrid är hett idag. Många vill koppla från sig på elnätet eller har en stuga utan ström. Där vill man då bygga ett slutet system med solceller och batterier. Denna typ av anläggning går att bygga men är i dagsläget mycket dyr. 

Term 8: Halvceller

En vanlig solpanel består av 60 solceller. Halvceller är – precis som det låter – solceller som har delats på två. Jämfört med en vanlig solpanel har solpaneler med halvceller dubbelt så många celler – alltså 120 stycken.

Så, varför gör man på det viset? Kort förklarat är att förlusterna i en solpanel går att reducera genom att få ner strömstyrkan och därmed några procents effektökning. Det finns också andra fördelar med att göra paneler av halvceller, såsom att de blir något mindre känsliga för skugga.

Term 9: Tvåmeterspaneler (eller 72-cellspaneler)

En vanlig solpanel består – som ovan nämnt – av 60 solceller som är seriekopplade med  dimensionerna 1 x 1,7 meter. 

Numera finns det också en större variant som består av 72 solceller med dimensionerna 1 x 2 meter. Denna variant har därmed en högre effekt och kan ligga på över 400 W, medan en vanlig solpanel brukar ligga mellan 300 och 380 W. 

Vid jämförelse av olika offerter är det av den anledningen viktigt att inte jämföra en offert baserat på antalet paneler. Det viktiga nyckeltalet är som sagt att jämföra pris per kW.

Term 10: Optimerat system (paneloptimerare)

Det finns i dagsläget två olika typer av optimering som används. Paneloptimerare har en produkt som monteras vid varje solcell och kan på ett smart sätt minimera skuggförlusterna. Dessa ger också två andra fördelar. 

Paneloptimerare mäter exakt hur mycket ström som varje panel producerar och du kan följa detta i sitt övervakningssystem. Skulle strömmen brytas kommer optimerarna att minska strömmen till ofarliga 1V från varje panel. 

Alltså, om solcellssystemet stängs av på en anläggning som inte har detta kommer det fortfarande finnas farlig ström i kablarna mellan solcellerna och växelriktaren. Om paneloptimerare inte finns kallas anläggningen för ”strängoptimerat”, vilket är ett system som har en viss optimering mot skuggor, men inte lika bra som paneloptimerarna.

Term 11: Växelriktare

Växelriktaren är den komponent som omvandlar den likström som solcellerna producerar till växelström som kan nyttjas i huset. Växelriktaren är också den komponent som levererar det övervakningssystem där kunden kan följa sin produktion.

 

Läs mer om varför du behöver en växelriktare:

Därför behöver du en växelriktare till dina solceller

Term 12: Smart elmätare

De flesta växelriktare kommer med en display som visar hur mycket el som produceras. Har man internetuppkoppling till anläggningen är det möjligt att även övervaka produktionen i en app eller via webbläsaren när man vill.

Vill man ha en helhetsbild av både elproduktionen, elförsäljningen och elförbrukningen brukar däremot en extra elmätare behövas. Dessa kommer ibland med ytterligare funktionalitet, som exempelvis administration av elcertifikat.

Term 13: Överspänningsskydd

Ett överspänningsskydd är ett extra skydd för komponenterna i ett solcellssystem – framförallt växelriktaren. Precis som det låter skyddar det mot överspänningar, vilket oftast sker på grund av åsknedslag i närheten. 

Det finns både överspänningsskydd mellan solpanelerna och växelriktaren – alltså DC-sidan, och mellan växelriktaren och elcentralen – alltså på AC-sidan. Det kan förekomma att 

försäkringsbolag har krav på att en solcellsanläggning ska ha överspänningsskydd, exempelvis om man bor på landsbygden där det är större risk för åsknedslag.

Term 14: Produktgaranti

Den vanliga garantin som kan liknas med andra produkter. Alltså om något fysiskt går sönder på panelen.

Term 15: Effektgaranti

En speciell garanti som blivit standard för solceller. Denna garanti ska ge kunden en säkerhet om att anläggningens effektminsking inte är mer än en viss grad.

Exempelvis brukar det vara 85% efter 25 år. Detta betyder alltså att panelerna måste producera minst 85% efter 25 år, mot vad de gjorde från början. 

Term 16: Installationsgaranti

Installationsgarantin är den garantin som installatörerna lämnar på sitt arbete och täcker alla kostnader om deras jobb är anledningen till en reklamation.

Term 17: Såld el

I Sverige finns ett stöd som gör det lönsamt att även sälja sin el som mikroproducent. Nästan lika bra betalt som att använda den själv. Intäkterna kommer från:

Såld el (elbolaget)
Nätnytta (nätbolaget)
Skattereduktion (tillbaka på skatten)

Term 18: Elcertifikat och Ursprungsgarantier

→ Elcertifikatsystemet skapades för att ge ett bidrag till de som producerar förnybar ström. Alla som köper ström i Sverige betalar för elcertifikat som sedan slussas till alla som producerar förnybart. Även mikroproducenter kan ta del av detta.

→ Ursprungsgarantier är något elbolagen köper in för att hänvisa vart vår ström kommer från. Mikroproducenterna kommer alltså fatt å tilldelat ursprungsgarantier för Svensktillverkad solel som kan vara eftertraktat av elbolag som vill ha med det i sina elavtal.

Läs mer om överskottsel och vad de olika posterna betyder:

Överskottsel