Frågor och svar: Vad är IMD?

IMD står för Individuell Mätning och Debitering – men vad innebär det? IMD innebär att elförbrukningen mäts och debiteras per lägenhet inom en förening där hyresgästerna enbart betalar för den faktiska elförbrukningen.
Vad är IMD?

Vad är IMD?

IMD står för Individuell Mätning och Debitering, vilket innebär att elförbrukningen mäts och debiteras per lägenhet. På så sätt betalar hyresgästerna inom föreningen enbart för den faktiska elförbrukningen. 

El- och nätabonnemangens fasta kostnader minskar då och allt samlas under ett avtal för hela föreningen, istället för att varje lägenhet ska ha ett varsitt avtal.

Vilka fördelar finns med IMD?

Att införa IMD medför en rad fördelar. Framförallt är det möjligt se hur mycket varje lägenhet faktiskt förbrukar samtidigt som varje hushåll får chansen att påverka sina boendekostnader.

Utöver att kostnaden för respektive hushåll blir rättvis, så finns det även miljömässiga vinster som följd av att individuell mätning ökar medvetenheten och därmed ofta minskar elförbrukningen. 

Kort beskrivet är IMD bra för både ekonomin och för miljön. Låt oss beskriva mer hur det fungerar.

Hur fungerar IMD?

Fastigheten har en gemensam huvudmätare, medan alla lägenheter har individuella undermätare. 

Som fastighetsägare har man ett kollektivt abonnemang för hela huset och debiterar därefter respektive hushåll baserat på förbrukningen enligt undermätaren och den taxa som fastställts vid hyresförhandlingen.

Debiterad del för lägenhetsinnehavaren i kronor är detsamma som antal kWh för den specifika lägenhetsinnehavaren delat med de totala kWh för alla med undermätning gånger en Brf:s totala förbrukning i kronor.

I de flesta installationer fjärravläses mätarna automatiskt. Mätvärdena går i sin tur till administratörens huvuddator där avräkningen av förbrukningarna sker och vanligast är att avräkningen sker en gång per år. Om en preliminär schablonkostnad ingår i den betalda hyran – förskottsbetalningen – innebär då avräkningen antingen ett tillgodohavande eller en tilläggsdebitering – efterbetalning.

Är IMD lönsamt för en Brf?

IMD är i princip alltid en lönsam investering. Speciellt om lasterna är olika stora vid olika tidpunkter eller planerar att installera solceller.

Vad är en gateway i ett IMD-system?

En gateway är själva styrenheten för mätarna. Om det är flera byggnader jobbar man med fler gateways för att slippa dra kablar mellan varje hus. Varje gateway kräver egen internetuppkoppling, vilket innebär att ett abonnemang per gateway till nätägaren krävs.

 

Hitta fler svar på vanliga frågor

Tjäna pengar på ditt tak!

Bli självförsörjande med den allra renaste formen av energi – solenergi. Se hur mycket du kan spara med solceller på ditt tak: