Det gröna avdraget – förenklat och större bidrag för dig som installerar elbilsladdare hemma

Tidigare ansökte man om ett stöd efter att installationen hade genomförts och går fortfarande att göra för installationer som slutfördes innan årsskiftet. Men efter årsskiftet infördes en ny typ av investeringsstöd för dig som vill installera laddbox hemma som är en form av skattereduktion. 

Det nya gröna avdraget gäller för alla installationer som görs från och med 1 januari 2021 och fungerar på samma sätt som med ROT- och RUT-avdrag. Till skillnad från det vanliga ROT-avdraget gäller avdraget för både material- och arbetskostnad. Nu görs avdraget istället direkt på fakturan och företaget som genomför installationen får i sin tur sedan tillbaka pengarna från Skatteverket.

Detta är vad som gäller för det gröna avdraget för solceller, batterier och laddboxar 2021:

Detta är vad som gäller för det gröna avdraget för solceller, batterier och laddboxar 2021

Gäller även för installation av solceller och batterilösningar

Utöver laddboxar gäller skattereduktionen även om du installerar en batterilösning till din solcellsanläggning för att lagra din egenproducerade energi. För sådana system gäller 50 % avdrag på installationskostnaden och är max 50.000 kronor per person och år.

Installerar du ett elnätanslutet solcellsystem omfattas även det av skattereduktionen, men för denna installation är avdraget begränsat till 15 % av kostnaden för arbets- och materialkostnader. 

Bra att komma ihåg!
Du måste köpa in själva laddboxen eller batteriet och arbetet från samma företag för att kunna nyttja skatte­reduktionen för båda kostnaderna. 

Låt säga att du skulle köpa själva laddboxen från ett företag, och installationen från ett annat företag, så skulle avdraget enbart räknas på installatörens faktura. Då har du alltså endast rätt till ROT-avdraget för själva arbetet, vilket är 30%. 

Skulle du däremot köpa solceller, så behöver solcellssystemet inte installeras av samma leverantör som gjorde laddboxen.

Mer generöst än det tidigare investeringsstödet

Det gröna avdraget är jämfört med det tidigare investeringsstödet mer generöst. Tidigare kunde du få bidrag för halva installationskostnaden, men summan var begränsad till max 10.000 kronor. 

En skillnad är att det i år endast är skatte­betalare som har rätt till bidraget då det i grunden är skatte­reduktion, så man måste betala lika mycket i skatt för att vara kvalificerad att nyttja avdraget.

 

Källa: DN.se

Därför behöver du en växelriktare till dina solceller

Varför behöver man en en växelriktare? Har du ingen växelriktare, så kan du kort förklarat inte nyttja energin som din solcellsanläggning genererar.

Växelriktaren – som också kallas för spänningsomvandlare och inverter – är själva hjärtat i hela solcellssystemet. Det är tack vare växelriktaren som den likström som din solcellsanläggning producerar kan omvandlas till växelström och därmed användas i ditt hem. Utöver att spänningsomvandling ansvarar även växelriktaren för att optimera produktionen i anläggningen. 

Låt oss förklara hur den fungerar och vad som gör den till en viktig del av din solcellsinstallation.

Så fungerar en växelriktare för solcellerna

Växelriktaren utgör framförallt två funktioner som är viktiga i ett solcellssystem, vilket är att:

  1. Omvandla likströmmen som produceras från solcellerna till växelström. Eftersom att elnätet transporterar växelström, och majoriteten av de elektriska apparaterna drivs av växelström, är detta nödvändigt. På så vis kan den solenergi som produceras driva elektroniken i ditt hem.

  2. Tillgodose att du får ut maximal effekt av dina solceller. Detta genom att belasta solcellspanelerna optimalt – såväl i form av vilken kvalité den har, som hur mycket el som produceras. Det är av den anledningen viktigt att växelriktaren inte enbart är av god kvalité, utan även matchar solcellspanelerna.

Vad ska jag tänka på vid placering av en växelriktare?

Vid placering av växelriktaren är det viktigt att tänka på att den ska vara lättillgänglig för service och underhåll. Är växelriktaren anpassad för utomhusbruk? Om den inte är det bör den istället placeras inomhus på en sval plats med bra ventilation, såsom i källaren eller garaget.

Vilken är den bästa växelriktaren?

När det kommer till vilken som är den bästa växelriktaren beror det på vad ditt system behöver och vilka förutsättningar som finns. I Sverige har vi ett så kallat trefassystem för nätspänningen och av den anledningen används i regel en växelriktare som också har tre faser. Därför är det viktigt att du säkerställer om din växelriktare har stöd för tre faser. 

Vissa växelriktare inkluderar också förberedning för batterilagring, vilket innebär att sammankoppling med batteri för lagring av solen möjliggörs.

Hur mycket kostar en växelriktare?

Växelriktare finns i olika storlekar och dimensioneras efter solcellernas sammanlagda effekt. Prislappen på växelriktare för solceller varierar alltså och påverkas framförallt av vilken effekt den klarar av och även om den behöver separata optimerare eller inte.  

Däremot brukar normalpriset för en växelriktare på 5 kW oftast ligga på 15.000-18.000 kronor, medan det för en kraftfullare växelriktare på exempelvis 10 kW brukar ligga på 18.000-26.000 kronor.

Hur länge håller en växelriktare?

Livslängden på en växelriktare matchar inte riktigt solcellspanelernas som är har en förväntad livslängd på 30 år. Däremot kan det vara stor skillnad på de olika växelriktare som marknaden har att erbjuda och det kan skilja upp till 10 år i livslängd.