Riksdagen höjer gränsen för skattefrihet för egenproducerad solel

Höjd gräns för skattefrihet för egenproducerad solel

Riksdagen fattade den 19 maj beslut om att höja gränsen för skattefrihet för egenproducerad el från solceller.  Gränsen som tidigare har legat på 255 kW kommer nu nära på dubbleras då den höjs till 500 kW. 

Lagen – som träder i kraft redan den 1 juli 2021 – innebär att det öppnas upp för solel på 16 000 stora byggnader där två miljarder kilowattimmar kan produceras, vilket täcker årsbehovet av el till närmare en miljon rena elbilar.

Sverige är fortfarande aningen efter i förbättringen i jämförelse med de stora EU-länderna har tagit bort gränsen helt. Dock är detta ännu ett steg i rätt riktning som framgent kommer göra det enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. 

Källa: https://solkompaniet.se/2021/05/20/riksdagsbeslut-om-hojd-grans-for-solel/