Är det läge att köpa solceller nu, eller ska jag vänta?

Är det läge att köpa solceller nu eller bör man avvakta? Hur förutspår man att tekniken kommer vara i framtiden, kontra nu? Ja, det är vanliga funderingar när man överväger att investera i en fullskalig solcellsanläggning. Inte minst om man tänker att man kanske kommer att flytta inom en relativt snar framtid. Och visst är det fullt förståeligt att det är frågeställningar som dyker upp, för investeringen kan ju kännas stor och man vill ju såklart känna sig säker i sitt köp.
Är det läge att köpa solceller?

Så, är det läge att köpa solceller nu eller finns det någon anledning att avvakta?

Totalkalkylen är lika lönsam idag som om ett par år

Vissa tror att solceller är något som är relativt nytt, men faktum är att de nuvarande kiselsolceller i princip har funnits sedan 60-talet. Solcellerna har sedan dess utvecklats och blivit allt mer effektiva och idag finns det många företag över hela världen som arbetar hårt för att fortsätta få upp effektiviteten ännu mer.

Kostnaderna på solceller har under de senaste åren fallit kraftigt, men sedan 2014 har marknadspriserna varit stabilare. Förmodligen kommer priserna att gå fortsatt nedåt, men en viktig aspekt i lönsamhetskalkylen för en solcellsinstallation är det ekonomiska stöd som satts in för att göra solcellsinvesteringar lönsamma. Möjligtvis kommer det i framtiden att fasas ut i takt med att priserna på paneler sjunker ytterligare – vilket alltså gör totalkalkylen lika lönsam idag, som om ett par år.

Nya förutsättningar med det nya gröna avdraget 

Nu, när det nya gröna avdraget har kommit, har efterfrågan på installationer ökat. Det gröna avdraget som infördes 1 januari 2021 är positivt, då det innebär att du som köpare får direkt del av skattelättnaden samtidigt som det möjliggör för fler privatpersoner att välja solenergi. Införandet gjorde köerna snabbt längre och vill man installera solceller med kort varsel finns det ingen anledning att dra på saken. 

– Under åren har priserna gått ned och effekten på panelerna har ökat. Dock har det stagnerat lite de senaste åren. Däremot har vi haft ett stöd som har minskat under åren, så avkastningen på en anläggning har legat likvärdigt under många år. Har man väntat kommer man alltså ha missat flera år av produktion i onödan, säger Joakim Setterberg, försäljningschef på Utellus.

Ser du det ur ett längre perspektiv funderar du förmodligen en del på alla aspekter som gör solceller till en lönsam investering och huruvida – eller när – du ska installera solceller.

 

Alla faktorer som gör solceller till en lönsam investering och hur du finansierar dem

Lönsam investering – även om du flyttar inom snar framtid

En viktig del i solcellsköpet är att man installerar en snygg anläggning. Även om du själv inte värderar estetiken så högt, så är en eventuell försäljning av huset en stor anledning till att investera i en anläggning som ser bra ut. Eftersom vissa värderar detta högt, och du förmodligen vill att så många spekulanter som möjligt ska tilltalas av huset, är detta viktigt. 

När man köper ett hus kommer också utgifterna vara något som man tittar på. Om du har lagt ned pengar på energisparande produkter, eller som solceller som till och med kan generera pengar, kommer det att speglas i huspriset.

Oberoende av om du kommer att flytta inom en snar framtid eller inte, så kommer investeringen i en solcellsinstallation att betala tillbaka sig alla gånger på ett eller annat vis.

Dessutom: ju tidigare du väljer att installera solceller desto större blir klimatvinsten eftersom du minskar ditt koldioxidutsläpp från den dag din installation börjar producera. Så det finns ingen tid att förlora – att investera i och installera solceller nu är en ypperlig idé!

Tjäna pengar på ditt tak!

Bli självförsörjande med den allra renaste formen av energi – solenergi. Se hur mycket du kan spara med solceller på ditt tak: