Härligt, snart är du elkund hos Utellus!

Ange adressuppgifter till fastigheten som du vill ha elen till:
Kontaktperson
Företagsinformation

Har ni redan elabonnemang på adressen?

När vill du att ditt avtal ska börja gälla? Du kan välja ett datum tidigast 21 dagar from idag.
När vill du att ditt avtal ska börja gälla? Du kan välja ett datum tidigast 6 dagar from idag.

Intresserad av att producera egen förnybar energi?

De sista obligatoriska grejerna

I samband med avtalstecknande ger jag härmed Utellus, med organisationsnummer: 556667-4916, fullmakt att från nätägare inhämta de uppgifter om anläggningen som krävs för ett leverantörsbyte samt att, vid behov, teckna nätavtal. Jag är medveten om att jag själv ansvarar för att ej bryta ett eventuellt bundet avtal med en annan elleverantör i samband med avtalstecknande med Utellus.

Jag accepterar Utellus avtalsvillkor samt de allmänna avtalsvillkoren.

Jag har läst informationen om hur Utellus hanterar mina personuppgifter

Hur hittade du oss?


Fint!

Nu har du och ditt företag valt att bli kund hos elbolaget som erbjuder 100% sol- och vindel, märkt Bra Miljöval. Tack!