Härligt, snart är du elkund hos Utellus!

Ange adressuppgifter till den fastighet som du vill ha elen till:

  Det är du som står som abonnent på nätavtalet som också ska stå som abonnent på detta avtal. Om du inte skrivit ett nätavtal för adressen än kan du göra det innan du tecknar elavtalet. Du måste stå på nätavtalet per elavtalets startdatum för att vi ska kunna söka elleveransen.

  Bor du redan på adressen?

  När vill du att ditt avtal ska börja gälla? Du kan välja ett datum tidigast 21 dagar fr.o.m idag.
  När vill du att ditt avtal ska börja gälla? Du kan välja ett datum tidigast 6 dagar fr.o.m idag.

  Intresserad av att producera egen förnybar energi?

  De sista obligatoriska grejerna

  I samband med avtalstecknande ger jag härmed Utellus, med organisationsnummer: 556667-4916, fullmakt att från nätägare inhämta de uppgifter om anläggningen som krävs för ett leverantörsbyte samt att, vid behov, teckna nätavtal. Jag är medveten om att jag själv ansvarar för att ej bryta ett eventuellt bundet avtal med en annan elleverantör i samband med avtalstecknande med Utellus.

  Jag accepterar Utellus avtalsvillkor samt de allmänna avtalsvillkoren.

  Jag har läst informationen om hur Utellus hanterar mina personuppgifter

  Hur hittade du oss?

  Ångerrätt. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du rätt att ångra din beställning genom att kontakta Utellus kundservice inom fjorton (14) kalenderdagar. Du kan även använda dig av Konsumentverkets ångerblankett Om du har önskat elleveransstart inom ångerfristperioden godkänner du härmed att så får ske.

  SNART KLAR! 

  Sista steget är att läsa igenom och signera ert elavtal. Du signerar med BankID så se till att ha ditt BankID redo.