4 saker att tänka på när du ska byta elavtal

När du ska byta elbolag är det egentligen ganska enkelt. Men vart man ska börja och i vilken ordning allt ska ske är kanske inte helt självklart. Därför har vi sammanställt en lista med fyra saker att tänka på och göra för ett så smidigt byte som möjligt.

1. Kolla upp vad som gäller gällande ditt nuvarande elavtal 

Det första du ska kolla upp är att ditt nuvarande elavtal inte har någon bindningstid eller uppsägningstid. Om så är fallet, kan du givetvis byta elbolag under bindningstiden.

Tips: Om du har bindningstid kvar är det bra att ha i åtanke att det kan medföra en extra avgift om du väljer att säga upp avtalet i förtid.

2. Du behöver två olika avtal

När du byter elavtal på grund av flytt krävs två olika typer av avtal för att elen ska fungera:

→  Det ena avtalet ska tecknas med det elnätsföretag som äger elnätet för att elen ska distribueras hem till dig. Valet av elnätsföretag är alltså inte ditt och går inte att påverka, men du behöver anmäla att du flyttar in till dem.

→  Det andra avtalet ska tecknas med det elhandelsbolag som du köper elen ifrån och detta kan du välja själv. Om du på egen hand inte väljer ett elhandelsavtal när du har flyttat in i en ny bostad blir du anvisad till ett av ditt elnätsbolag, vilket kallas för anvisningsavtal.

Tips: Är ni flera i hushållet är det fördelaktigt om samma person står på de båda avtalen. 

3. Välj ett elhandelsbolag som erbjuder den el du vill köpa

När du väljer ett nytt elhandelsbolag är det först bra att tänka över vilken typ av el du vill att ditt hushåll drivs av. Är det viktigt för dig med ett grönt elavtal? Vill du ha solenergi, vindkraft eller något annat alternativ?

När du har det klart för dig – kolla upp vilka elhandelsbolag som finns och jämför dem på olika punkter för att kunna fatta ett beslut som känns helt rätt.

Tips: Är det svårt kan det vara till hjälp att även kolla på Reco.se vad andra kunder har för upplevelser av elbolaget i fråga.

4. Säg upp ditt gamla elavtal och teckna det nya

Sista steget i att byta elavtal är att sätta punkt för det gamla genom att säga upp det och inleda det nya genom att teckna ett avtal med det nya elbolaget.

Tips: Se till att ha en skriftlig bekräftelse på uppsägningen av det gamla elavtalet för att undvika eventuellt strul. När du tecknar ett nytt elavtal är det bra att ha elfakturan nära till hands. På den finns nämligen uppgifter som anläggnings-ID och nätområde specificerade, vilka kommer att efterfrågas när du byter elnätsbolag.