Det gröna avdraget – förenklat och större bidrag för dig som installerar elbilsladdare hemma

Tidigare ansökte man om ett stöd efter att installationen hade genomförts och går fortfarande att göra för installationer som slutfördes innan årsskiftet. Men efter årsskiftet infördes en ny typ av investeringsstöd för dig som vill installera laddbox hemma som är en form av skattereduktion. 

Det nya gröna avdraget gäller för alla installationer som görs från och med 1 januari 2021 och fungerar på samma sätt som med ROT- och RUT-avdrag. Till skillnad från det vanliga ROT-avdraget gäller avdraget för både material- och arbetskostnad. Nu görs avdraget istället direkt på fakturan och företaget som genomför installationen får i sin tur sedan tillbaka pengarna från Skatteverket.

Detta är vad som gäller för det gröna avdraget för solceller, batterier och laddboxar 2021:

Detta är vad som gäller för det gröna avdraget för solceller, batterier och laddboxar 2021

Gäller även för installation av solceller och batterilösningar

Utöver laddboxar gäller skattereduktionen även om du installerar en batterilösning till din solcellsanläggning för att lagra din egenproducerade energi. För sådana system gäller 50 % avdrag på installationskostnaden och är max 50.000 kronor per person och år.

Installerar du ett elnätanslutet solcellsystem omfattas även det av skattereduktionen, men för denna installation är avdraget begränsat till 15 % av kostnaden för arbets- och materialkostnader. 

Bra att komma ihåg!
Du måste köpa in själva laddboxen eller batteriet och arbetet från samma företag för att kunna nyttja skatte­reduktionen för båda kostnaderna. 

Låt säga att du skulle köpa själva laddboxen från ett företag, och installationen från ett annat företag, så skulle avdraget enbart räknas på installatörens faktura. Då har du alltså endast rätt till ROT-avdraget för själva arbetet, vilket är 30%. 

Skulle du däremot köpa solceller, så behöver solcellssystemet inte installeras av samma leverantör som gjorde laddboxen.

Mer generöst än det tidigare investeringsstödet

Det gröna avdraget är jämfört med det tidigare investeringsstödet mer generöst. Tidigare kunde du få bidrag för halva installationskostnaden, men summan var begränsad till max 10.000 kronor. 

En skillnad är att det i år endast är skatte­betalare som har rätt till bidraget då det i grunden är skatte­reduktion, så man måste betala lika mycket i skatt för att vara kvalificerad att nyttja avdraget.

 

Källa: DN.se

 

Detta är vad som gäller för det gröna avdraget för solceller, batterier och laddboxar 2021

Nu ändras formen för statens subvention till privatpersoner som väljer att investera i bland annat solceller. Under en längre tid har det varit på tapeten att ett “grönt avdrag” ska införas och ersätta det statliga investeringsstödet som togs bort för privatpersoner i början av juli 2020. 

Innan årsskiftet blev det äntligen klart! Investeringsstödet ersätts nu av en skattereduktion enligt samma princip som RUT och ROT-avdrag. Den nya skattereduktionen för grön teknik utgår alltså inte bara för installationsarbetet, utan även för materialkostnaden om de hänger ihop på samma faktura. 

Från och med nu är det möjligt att göra avdrag på 15 procent av arbets- och materialkostnaden vid installation av en solcellsanläggning, respektive 50 procent på arbets- och materialkostnaden för installation av batterier eller laddbox.

 

Artikeln innehåller:

 1. Detta gäller för det gröna skatteavdraget
 2. Följande gäller enligt Skatteverket
 3. Vilka är villkoren för att nyttja ROT-avdraget?
 4. Så har solenergin utvecklas i Sverige
 5. Du som har ansökt om investeringsstödet och fortfarande väntar kan komma att strykas ur kön
 6. Vilka kan hoppas på stödet?
 7. 2021 års ekonomiska vårproposition: 260 miljoner avsätts i vårbudgeten till solcellsstödet

 

Detta gäller för det gröna skatteavdraget

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med:

 

→ 15 procent för installation av solceller.

→ 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi.

→ 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

 

Precis som med RUT eller ROT gör man avdraget direkt på fakturan istället för att man – som tidigare – ska behöva ligga ute med pengarna i väntan på godkännande av sin ansökan. Pengarna kommer heller inte kunna ta slut, vilket har varit fallet med det tidigare investeringsstödet. 

Följande gäller enligt Skatteverket


→ Det gröna skatteavdraget är på 15 procent av kostnaden (inkl. material och arbetskostnad) upp till ett tak på 50.000 kronor per person och år. Det betyder alltså att om två personer gemensamt äger en eller flera fastigheter kan de båda göra ett skatteavdrag på upp till 100.000 kr per år tillsammans.

→ Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget. Du ska äga eller vara bosatt i villan, radhuset eller fritidshuset som arbetet ska utföras i.

→ Till skillnad från ROT-avdrag, gäller det gröna avdraget även för hus som har byggts de senaste fem åren.

→ Det gröna avdraget gäller enbart för fastigheter – därmed solcellsanläggningar – som är anslutna till elnätet.

→ Det gröna avdraget och RUT- och ROT-avdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut inte påverkar varandra.

Läs mer om hur skattereduktion för grön teknik fungerar

 

Vilka är villkoren för att nyttja ROT-avdraget?

För att du nyttja ROT-avdraget måste vissa villkor uppfyllas och korrekta uppgifter till företaget som du väljer att anlita måste lämnas. Hur mycket du kan få i ROT-avdrag styrs av din inkomst och hur många andra avdrag du gör. 

För att du ska kunna nyttja den gröna avdraget måste du uppfylla vissa villkor:

 

→ Du ska äga eller vara bosatt i villan, radhuset eller fritidshuset som arbetet ska utföras i.

→ Arbetet måste ge rätt till ROT-avdrag, vilket både du och företaget som utför arbetet har gemensamt ansvar att ta reda på.

Ta reda på din fastighetsbeteckning för att sedan ge uppgifterna till företaget som utför installationen.

Du som köper ROT-arbete måste vara berättigad till ROT-avdrag.

Företaget som du anlitar för att utföra ROT-arbetet måste vara godkänd för F-skatt.

Läs mer om villkoren för att få ROT-avdrag 

 

Så har solenergin utvecklas i Sverige

Kollar man på Sverige har allt fler fått upp ögonen för solenergi och vilka fördelar som finns med solceller på taket. Enligt statistik från Energimyndigheten steg antalet nätanslutna solcellsanläggningar med nästan 19.000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44.000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. En ökning som också blev tydlig var den installerade effekten som uppgick till 698 MW, vilket är en ökning på cirka 70 procent under bara ett år.

Ökningen som Energimyndighetens statistik visar på i kombination med en rapport från Internationella Energimyndigheten (IEA) som kom under hösten visar på glädjande siffror som årligen ökar. Att omställningen till hållbar energi nu görs enkel är nödvändigt för att fler ska välja det och att vi tillsammans ska uppnå de globala klimatmålen.

Kort och gott är det nya avdraget är positivt då det innebär att köparen skulle få direkt del av skattelättnaden samtidigt som det möjliggör det för fler privatpersoner att välja solenergi.

Men vad gäller egentligen kring investeringsstödet framöver och vad händer med dem som ansökte om investeringsstödet förra året?

 

Läs mer om rapportens innehåll och varför solenergi är den globala elmarknadens nya vinnare:

Solenergi – den globala elmarknadens nya vinnare

Du som har ansökt om investeringsstödet och fortfarande väntar kan komma att strykas ur kön

Många av de privatpersoner som ansökte om investeringsstödet våren 2020 och fortfarande väntar på besked från Länsstyrelsen stryks enligt besked ur kön. Förvisso tillsätter Regeringen 260 miljoner, men kommer från och med 15 januari endast gå till att bevilja tidigare ansökningar från kommuner, företag och föreningar. Dock kommer de att få 10% i stöd – vilket är det nya som gäller – istället för 20% som gällde när de ansökte.

I somras införde regeringen ett ansökningsstopp som samtidigt ligger fast som innebär att inga nya ansökningar kommer att tas emot. På frågan om investeringsstödet nu stängs ned är det korta svaret “ja”.

Vilka kan hoppas på stödet?

Visserligen har Länsstyrelserna fram till och med den 15 januari på sig att beta av ytterligare ansökningar innan förordningen ändras. Däremot är tiden knapp och de flesta privatpersoner som ännu inte har fått sina ansökningar från förra året beviljade ser ut att bli utan. 

Det som kan komma att störa många är att de som redan har gått vidare och installerat en solcellsanläggning inte heller kommer ha möjlighet att göra det nya gröna avdraget på 15% av arbets- och materialkostnaden.

För tillfället ligger det många ansökningar i kön från kommuner, företag och föreningar. Budgeten på 260 miljoner räcker inte till, oavsett om privatpersoner inte längre kan få stöd samt att stödsatsen sänks till 10%. Bedömningen är att det saknas alldeles för att täcka alla företagsansökningar, men kan komma att ändras när man börjar bereda ansökningar och man börjar betala ut pengarna.

Historiskt har regeringen fyllt på med pengar i takt med att budgeten tar slut, vilket denna gång verkar tveksamt.

Läs mer om det förlängda stödet för installation av solceller för kommuner och företag

2021 års ekonomiska vårproposition: 260 miljoner avsätts i vårbudgeten till solcellsstödet

Tillägg 15 april 2021. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen ett tillskott till solcellsstödet på 260 miljoner kronor. Regeringen avser att återkomma gällande en exakt utformning av förslaget som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I och med införandet av det nya gröna avdraget ersattes det tidigare statliga stödet för privatpersoner vid installation av solceller, där ett ansökningsstopp infördes den 7 juli 2020. Men intresset för att installera solceller har visat sig vara större än väntat och för att möjliggöra för fler privatpersoner att ta del av stödet skjuter regeringen därför till 260 miljoner kronor i vårändringsbudgeten.

Som förslag i vårändringsbudgeten vill regeringen även se ett ökat anslag med 100 miljoner kronor för satsningar på eldrivna lastbilar inom stödet till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon. Enligt regeringen är syftet att elektrifiera tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena.

Läs mer om Regeringskansliet 

10 frågor och svar om att ladda elbilar

1. Kan jag ladda min elbil direkt i ett vanligt vägguttag?

Ja, men det är inte något som rekommenderas då husets elsystem riskerar att överbelastas.

2. Vilken effekt ska jag välja på min laddbox vid hemmaladdning?

Om du har en laddhybrid ska du satsa på enfas 16A (3,7 kW). Om du har en elbil ska du satsa på trefas 16A eller trefas 32A (11kW/22kW). Vill du framtidssäkra för kommande laddhybrid eller elbil som stödjer mer rapid laddning rekommenderas trefas. 

För att du ska få en uppfattning om hur hög effekt du behöver kan du räkna om det till antal mil som du får på en natts laddning (á 12 timmar):

 • 2,3 kW = ca. 10 mil/natt
 • 3,7 kW = ca. 20 mil/natt
 • 11 kW = ca. 65 mil/natt
 • 22 kW = ca. 130 mil/natt

3. Behöver jag vara orolig över att eventuellt bli stående i flera timmar och ladda om jag åker på en lång resa?

Nej. Med en elbil som har stöd för laddeffekt på minst 50 kW tar det cirka 30-40 minuter att ladda från i stort sett tomma batterier till 80 procents kapacitet, vilket räcker till nästa laddstation. 

Nätverket av publika snabbladdningsstationer är väl utbyggt i Sveriges södra delar, medan det dessvärre är glesare mellan stationerna i de norra delarna av Sveriges inland.

4. Hur hittar jag vart det finns snabbladdare längs vägen?

Enligt elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle finns det i dagsläget omkring 600 så kallade laddpunkter med CCS-kontakt i Sverige. 

För snabbladdning i Europa är det CCS-kontakten som är den vanligaste. En laddstation kan ha flera laddpunkter, vilket innebär uttag. Att hitta alla laddpunkter kräver förberedelser och inte en oansenlig mängd appar i mobilen.

5. Hur betalar jag vid en snabbladdningsstation?

Tyvärr finns det få publika snabbladdningsstationer där du kan betala direkt med ett bankkort. Alla operatörer har egna betallösningar – oftast med stöd för både betalning genom mobilapp och en bricka eller ett kort som är knutet till ett konto.

6. Har olika elbilar olika kontakter för laddning?

Både ja och nej. Inom EU är det bestämt att Typ 2-kontakten är standard vid normalladdning och att CCS-kontakten är standard vid snabbladdning. Detta innebär att i princip alla nya elbilsmodeller som säljs i Europa har den så kallade CCS-kontakten. 

Dock finns det några undantag. Teslas mindre modeller 3, och kommande Y,  har CCS-kontakt. Vissa japanska elbilar –  som exempelvis Nissan Leaf och Lexus UX 300e – sticker ut med sin Chademo-kontakt som dominerar i Asien, medan den blir mer ovanlig i Europa.

7. Vad är lastbalansering?

Lastbalansering är en funktion i laddboxen/laddaren som känner av hur mycket husets elsystem belastas. Det betyder att om du exempelvis skulle ladda bilens batteri – samtidigt som du kör en tvättmaskin, diskmaskin och har ett långkok på spisen – riskerar säkringen att gå om din laddare inte är utrustad med lastbalansering. 

Om du å andra sidan har lastbalansering kommer laddaren istället vänta snällt på att tvätten, disken och långkoket blir klart. Därefter börjar bilens batteri att laddas. Lastbalansering är kort och gott en funktion som förebygger att husets elsystem överbelastas.

8. Kan jag ha en laddbox hemma som kan ge högre laddeffekt än vad bilen tar emot?

Ja. Även om du har en laddhybrid som högst kan ta emot enfas 16A (3,7 kW), så är det ändå möjligt att ladda genom en laddbox med trefas 16A. Vad som händer är att bilen tar emot det som är max, det vill säga 3,7 kW. 

Det kan vara en bra investering för framtiden att köpa en kraftig laddbox då du kanske har en elbil med större laddkapacitet.

Är du intresserad av att ladda bilen med egen laddbox hemma? På Utellus erbjuder vi snygga, säkra laddboxar till alla laddbara bilar av typ 2 där installation ingår.

Skicka in en intresseanmälan för laddbox, så hjälper vi dig hitta rätt:

Intresseanmälan laddbox

9. Kan jag ladda i ett motorvärmaruttag?

Motorvärmaruttaget är ett vanligt 220-Volts-uttag, vilket gör att du kan långsamt kan ladda i det. Dock är det inte att rekommendera eftersom att husets elsystem riskeras att överbelastas. I bästa fall är det bara säkringen som går, men i värsta fall kan det börja brinna.

10. Vad betyder Mode 3?

Mode 3 är lagstadgad standard inom EU sedan 2017 och är namnet på en säkerhetsnivå som innebär att kabeln möjliggör för laddstationen och bilen att kommunicera med varandra. 

Detta för att kabeln ska vara strömlös ända fram tills laddstationen och bilen har hittat varandra och därmed fastställt med hur hög effekt du kan ladda. Inte förrän dess slås strömmen i laddstationen på. 

Vill du veta mer? Läs fler frågor och svar om laddning och våra laddboxar

Rekordhögt antal registrerade elbilar första kvartalet 2020

En Tesla på väg att laddas med energi från solceller på garagetaket
En Tesla på väg att laddas med energi från solceller på garagetaket

BIL Sweden, som är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar, beräknar att antalet registrerade laddningsbara bilar kommer att vara ännu högre nästa år samma period (runt 40%).

– Bakgrunden till vår prognos är en kraftig ökning av utbudet av laddbara bilar i olika prisklasser och inom de olika segmenten. Detta ställer nya ökade krav på att laddinfrastrukturen påskyndas och möter den ökade efterfrågan och även utbudet på marknaden, säger Mattias Bergman, vd på BIL sweden. 

Utellus erbjuder laddboxar till alla elbilar av typ 2 och installation ingår i det skräddarsydda paketet. Med egen laddbox kan du säkra upp att din bil alltid är laddad när den ska användas genom att laddboxen enkelt nås via en molntjänst där flera olika tjänster administreras. 

Bensin- och dieselbilar minskade kraftigt under januari
Andelen registrerade bensin- och dieselbilar minskade under samma period; antalet bensinbilar som registrerades var 36,8 procent (41,3 procent 2019) och dieselbilarna var 21,5 procent (38,6 procent 2019). Detta kan delvis förklaras med den köprusch som skedde i december inför höjningen av fordonskatten, men även ett ökat intresse för hållbara lösningar och att bilförare vill köra så miljövänligt som möjligt. 

Utellus erbjuder en av marknadens minsta laddboxar med maxad kapacitet
Utellus erbjuder en svensktillverkad laddbox som är en av marknadens minsta enheter, helt gjord av återvunnen aluminium där mycket fokus har lagts på design, funktion och användarvänlighet. Användardatan finns tillgänglig i molnet och det går att följa förbrukningsmönster och anpassa laddningen efter t.ex. energiproduktionen från solceller på taket eller timmätningen i fastigheten. 

Kostnaden hos Utellus för en komplett installation av en 3-fas laddare är idag cirka 21400 kronor vilket efter ladda-hemma-stödet blir cirka 11400 kronor. Ladda-hemma-stödet är ett ekonomiskt initiativ från Naturvårdsverket om hälften av installationskostnaden (där räknas även material och arbetskostnad in) för att gynna de som väljer att köra på el. Stödet har ett maxtak på 10000 kronor och kan delas ut så länge det finns pengar kvar i potten, som kontinuerligt fylls på.

Laddboxar och brandsäkerhet
Brandskyddsföreningen uppmanar alla att tänka på säkerheten genom att alltid anlita ett auktoriserat elinstallationsföretag för din laddningsanläggning. Utellus arbetar självklart endast med professionella installatörer som garanterar korrekt installation enligt alla säkerhetsföreskrifter. 

Det är viktigt att laddboxen är installerad med egen matning från elcentralen och separat jordfelsbrytare och helst inte kopplas in i det vanliga vägguttaget. Gör man detta kan det innebära en brand i annan del av fastigheten då flera olika vägguttag kan vara sammankopplade. 

Motorvärmaruttag är heller inte dimensionerade för att belastas med så hög effekt under en längre tid som det tar att ladda en elbil. En laddbox med inbyggd lastbalansering kan medföra att man slipper höja nuvarande storlek på fastighetens huvudsäkring och därmed undvika ökade kostnader på el-abonnemanget. 

Kontakta oss på Utellus så diskuterar vi dina behov och undersöker dina möjligheter till laddbox hemma. 

Källa: Utellus, Naturvårdsverket, Bil Sweden, Brandskyddsföreningen