Rekordhögt antal registrerade elbilar första kvartalet 2020

En Tesla på väg att laddas med energi från solceller på garagetaket
En Tesla på väg att laddas med energi från solceller på garagetaket

BIL Sweden, som är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar, beräknar att antalet registrerade laddningsbara bilar kommer att vara ännu högre nästa år samma period (runt 40 %).

– Bakgrunden till vår prognos är en kraftig ökning av utbudet av laddbara bilar i olika prisklasser och inom de olika segmenten. Detta ställer nya ökade krav på att laddinfrastrukturen påskyndas och möter den ökade efterfrågan och även utbudet på marknaden, säger Mattias Bergman, vd på BIL sweden. 

Utellus erbjuder laddboxar till alla elbilar av typ 2 och installation ingår i det skräddarsydda paketet. Med egen laddbox kan du säkra upp att din bil alltid är laddad när den ska användas genom att laddboxen enkelt nås via en molntjänst där flera olika tjänster administreras. 

Bensin- och dieselbilar minskade kraftigt under januari
Andelen registrerade bensin- och dieselbilar minskade under samma period; antalet bensinbilar som registrerades var 36,8 procent (41,3 procent 2019) och dieselbilarna var 21,5 procent (38,6 procent 2019). Detta kan delvis förklaras med den köprusch som skedde i december inför höjningen av fordonskatten, men även ett ökat intresse för hållbara lösningar och att bilförare vill köra så miljövänligt som möjligt. 

Utellus erbjuder en av marknadens minsta laddboxar med maxad kapacitet
Utellus erbjuder en svensktillverkad laddbox som är en av marknadens minsta enheter, helt gjord av återvunnen aluminium där mycket fokus har lagts på design, funktion och användarvänlighet. Användardatan finns tillgänglig i molnet och det går att följa förbrukningsmönster och anpassa laddningen efter t.ex. energiproduktionen från solceller på taket eller timmätningen i fastigheten. 

Kostnaden hos Utellus för en komplett installation av en 3-fas laddare är idag cirka 21 400 kronor vilket efter laddahemma-stödet blir cirka 11 400 kronor. Ladda-hemma-stödet är ett ekonomiskt initiativ från Naturvårdsverket om hälften av installationskostnaden (där räknas även material och arbetskostnad in) för att gynna de som väljer att köra på el. Stödet har ett maxtak på 10 000 kronor och kan delas ut så länge det finns pengar kvar i potten, som kontinuerligt fylls på.

Laddboxar och brandsäkerhet
Brandskyddsföreningen uppmanar alla att tänka på säkerheten genom att alltid anlita ett auktoriserat elinstallationsföretag för din laddningsanläggning. Utellus arbetar självklart endast med professionella installatörer som garanterar korrekt installation enligt alla säkerhetsföreskrifter. 

Det är viktigt att laddboxen är installerad med egen matning från elcentralen och separat jordfelsbrytare och helst inte kopplas in i det vanliga vägguttaget. Gör man detta kan det innebära en brand i annan del av fastigheten då flera olika vägguttag kan vara sammankopplade. 

Motorvärmaruttag är heller inte dimensionerade för att belastas med så hög effekt under en längre tid som det tar att ladda en elbil. En laddbox med inbyggd lastbalansering kan medföra att man slipper höja nuvarande storlek på fastighetens huvudsäkring och därmed undvika ökade kostnader på el-abonnemanget. 

 

Källa: Utellus, Naturvårdsverket, Bil Sweden, Brandskyddsföreningen