Är det läge att köpa solceller nu, eller ska jag vänta?

Så, är det läge att köpa solceller nu eller finns det någon anledning att avvakta?

Totalkalkylen är lika lönsam idag som om ett par år

Vissa tror att solceller är något som är relativt nytt, men faktum är att de nuvarande kiselsolceller i princip har funnits sedan 60-talet. Solcellerna har sedan dess utvecklats och blivit allt mer effektiva och idag finns det många företag över hela världen som arbetar hårt för att fortsätta få upp effektiviteten ännu mer.

Kostnaderna på solceller har under de senaste åren fallit kraftigt, men sedan 2014 har marknadspriserna varit stabilare. Förmodligen kommer priserna att gå fortsatt nedåt, men en viktig aspekt i lönsamhetskalkylen för en solcellsinstallation är det ekonomiska stöd som satts in för att göra solcellsinvesteringar lönsamma. Möjligtvis kommer det i framtiden att fasas ut i takt med att priserna på paneler sjunker ytterligare – vilket alltså gör totalkalkylen lika lönsam idag, som om ett par år.

Nya förutsättningar med det nya gröna avdraget 

Nu, när det nya gröna avdraget har kommit, har efterfrågan på installationer ökat. Det gröna avdraget som infördes 1 januari 2021 är positivt, då det innebär att du som köpare får direkt del av skattelättnaden samtidigt som det möjliggör för fler privatpersoner att välja solenergi. Införandet gjorde köerna snabbt längre och vill man installera solceller med kort varsel finns det ingen anledning att dra på saken. 

– Under åren har priserna gått ned och effekten på panelerna har ökat. Dock har det stagnerat lite de senaste åren. Däremot har vi haft ett stöd som har minskat under åren, så avkastningen på en anläggning har legat likvärdigt under många år. Har man väntat kommer man alltså ha missat flera år av produktion i onödan, säger Joakim Setterberg, försäljningschef på Utellus.

Ser du det ur ett längre perspektiv funderar du förmodligen en del på alla aspekter som gör solceller till en lönsam investering och huruvida – eller när – du ska installera solceller.

 

Alla faktorer som gör solceller till en lönsam investering och hur du finansierar dem

Lönsam investering – även om du flyttar inom snar framtid

En viktig del i solcellsköpet är att man installerar en snygg anläggning. Även om du själv inte värderar estetiken så högt, så är en eventuell försäljning av huset en stor anledning till att investera i en anläggning som ser bra ut. Eftersom vissa värderar detta högt, och du förmodligen vill att så många spekulanter som möjligt ska tilltalas av huset, är detta viktigt. 

När man köper ett hus kommer också utgifterna vara något som man tittar på. Om du har lagt ned pengar på energisparande produkter, eller som solceller som till och med kan generera pengar, kommer det att speglas i huspriset.

Oberoende av om du kommer att flytta inom en snar framtid eller inte, så kommer investeringen i en solcellsinstallation att betala tillbaka sig alla gånger på ett eller annat vis.

Dessutom: ju tidigare du väljer att installera solceller desto större blir klimatvinsten eftersom du minskar ditt koldioxidutsläpp från den dag din installation börjar producera. Så det finns ingen tid att förlora – att investera i och installera solceller nu är en ypperlig idé!

Riksdagen höjer gränsen för skattefrihet för egenproducerad solel

Riksdagen fattade den 19 maj beslut om att höja gränsen för skattefrihet för egenproducerad el från solceller.  Gränsen som tidigare har legat på 255 kW kommer nu nära på dubbleras då den höjs till 500 kW. 

Lagen – som träder i kraft redan den 1 juli 2021 – innebär att det öppnas upp för solel på 16 000 stora byggnader där två miljarder kilowattimmar kan produceras, vilket täcker årsbehovet av el till närmare en miljon rena elbilar.

Sverige är fortfarande aningen efter i förbättringen i jämförelse med de stora EU-länderna har tagit bort gränsen helt. Dock är detta ännu ett steg i rätt riktning som framgent kommer göra det enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. 

Källa: https://solkompaniet.se/2021/05/20/riksdagsbeslut-om-hojd-grans-for-solel/

Det bästa med solceller enligt en solcellsägare

Jan Åvall och hans fru Siv inledde sin resa med Utellus redan 2008 som andelskunder. Solceller var då inte aktuellt att investera i, men idag – 13 år senare – sitter 49 solcellspaneler och en laddbox på deras hus i Vellinge och fler planerar de att installera. Inledningsvis sökte de bara ett företag som sålde vindandelar och valde då Utellus. När kommunalrådet där de bor några år senare rekommenderade dem att installera solceller som de började fundera på allvar och Utellus blev då ett självklart val.

– Varför vi valde att installera solceller var framförallt på grund av den ekonomiska aspekten. Kommunalrådets rekommendation var exakt den knuffen vi behövde för att förstå att det är något som vi borde ha. Så vi slog till och lämnade in en ansökan hos Länsstyrelsen samtidigt som Utellus hjälpte till med bygglovet som då behövdes i detta fall. Kombinationen vindandelar och solceller är väldigt fin, säger Jan.

Hur var upplevelsen när Utellus tog fram förslagen?

– Väldigt positivt! Vi hade varit andelskunder sedan 2008 och har alltid varit så nöjd med Utellus att valet blev självklart när vi skulle köpa och installera solceller. De vill göra sitt yttersta för att ge mig det bästa, vilket de hela tiden har gjort och gör.

Önskemålet var från början att installera 53 paneler, men Byggnadsnämnden strök fyra paneler för att anläggningen skulle se mer symmetrisk ut på taket.

 

 

Solcellsinstallation tak Jan Åvall
Här monteras solcellsanläggningen på Jan och Sivs hus i Vellinge.

 

Har anläggningen levererat det som utlovades?

– Oja, till och med mer! Vid installationen hade de lovat 14.200 kWh per år, men vi fick drygt 15.000. Uträkningen gällde för de 53 paneler som vi ville ha, men produktionen är vad som har levererats på de 49 paneler som installerades. Så anläggningen har levererat över förväntan. 

Enligt Utellus beräkningar skulle anläggningen efter 9,3 år ha betalat av sig själv, men Jan är övertygad om att det kommer gå betydligt fortare än så.

– Uträkningen som Utellus presenterade var baserad på elpriserna som var aktuella då och anläggningen har levererat mer än utlovat. Därför är jag helt säker på att det kommer att löna sig snabbare än så. Under 2020 sålde vi dessutom överskottsel, vilket blev så mycket som 10.000 kW där vi fick 60 öre extra per såld kilowatt. Anläggningen levererade 15.070 kWh under 2020 och idag står det att att jag har sparat 8 ton i koldioxidutsläpp, vilket motsvarar 239,48 stycken planterade träd, säger Jan.

 

Kundcitat Jan Åvall

 

Hur var upplevelsen under själva installationen?

– Mycket bra! Vi har alltid tyckt om Utellus för de är så pålitliga och rejäla i allt som de gör. Aldrig har jag och min fru haft några bekymmer med dem.

Efter installationen av solcellerna har Jan och Siv också köpt och installerat en laddbox med Utellus för att kunna ladda sin hybridbil hemmavid.

– Joakim på Utellus hjälpte då till med allt som rörde installationen och att ordna med bidrag från Naturvårdsverket. Sedan installationen av laddboxen har vi inte behövt tanka bilen med fossilt bränsle mellan februari och oktober, vilket är fantastiskt.

Är det svårt att äga solceller?

– Verkligen inte. Jag skulle säga att det tvärtom gör det livet mycket lättare ur flera aspekter. Dessutom är det skönt att slippa underhållet av dem som vanligt tak annars kräver. Exempelvis tegelpannor som drar åt sig så mycket smuts, medan solceller inte gör det. Sen skulle jag vilja påstå att det är snyggare med solceller än takpannor, säger Jan.

Det är väldigt sjangdobelt måste jag säga! Att följa panelernas produktion är roligare än att följa börsen. Vi kan se varje enskild solpanel och skulle någon panel av någon anledning inte producera vad den ska, så kan vi se exakt vilken det är och vet exakt vad hela anläggningen ger mig i realtid.

Kan ni rekommendera andra att köpa solceller?

– Definitivt, det är viktigt! Vi måste tänka på elförsörjningen för vår egna räkning, men också för andra. Vi har så gamla kärnkraftverk idag och de måste avvecklas. Det går inte att hålla på med det i längden av ekonomiska skäl. Sen innebär det även andra problem som slutförvaring och skulle avfallet komma ut i grundvattnet är vi alla körda.

Jans bästa råd:

– Har man ett hus med utrymmet ska man göra slag i saken. Har man kreditutrymme och kan binda lånet till bolånet kostar det inte mycket. På ett femårigt lån är räntan inte hög om man skulle binda ihop det med sitt bolån. Gör man på det viset och ser det långsiktigt kommer installationen betala sig själv. Det är snarare en förlust att inte göra det skulle jag säga.

Många tänker att det inte är någon vits att sätta upp solceller när de ska sälja huset inom kort, men jag skulle vilja hävda motsatsen. Man har igen det alla gånger. 

Det många inte vet är att det räknas som en form av grundförbättrande åtgärd att installera solceller, vilket ökar ingångsvärdet på huset. I och med att investeringen är avdragsgill är det inget man behöver skatta på den dagen man säljer huset och det är något som många inte vet om.

Just nu är Jan och Siv inne på att utöka sin solcellsanläggning med flera paneler, men även med ett batteri för solcellsanläggningen framgent för att kunna nyttja solelen även när solen har gått ned.

Alla faktorer som gör solceller till en lönsam investering och hur du finansierar dem

Att solceller är en bra investering för klimatet är ingen nyhet. Det är dessutom en lika bra investering för plånboken då du på flera sätt kan spara pengar, även om det kanske känns som en stor utgift att köpa och installera dem.

När du köper solceller lägger du ju givetvis ut pengar, men därefter har du i stort sett inga kostnader och de är nästintill underhållsfria. Faktum är att anläggningen redan vid monteringen börjar löna sig.

De ekonomiska fördelarna med solceller är många och det tänkte vi gå igenom nedan. Men hur finansierar man då solcellsanläggningen? Det finns några alternativ som vi tänkte passa på att gå igenom också.

 

 

Innehåll:

  1. Så hög avkastning kan du räkna med
  2. 5 fördelar med solceller
  3. Vad kostar solceller?
  4. Finansieringslösningar för solceller
  5. Prova Utellus kalkylator för solceller – se hur mycket du kan spara med solceller på ditt tak

Så hög avkastning kan du räkna med

Nå, låt oss börja med att reda ut huruvida solceller är lönsamt eller inte då det är en vanlig fråga. I praktiken är lönsamheten svår att förutsäga då den beror på förutsättningar som är svåra att förutse. Men det raka svaret på om solceller är lönsamma är: ja! 

Vilken avkastning kan man egentligen räkna med då? Det kan finnas olika faktorer gällande solceller som intresserar en mer eller mindre. Idag finns det paneltyper för alla – oavsett om man är mest intresserad av att få bäst avkastning, hög driftsäkerhet eller kunna övervaka installationen i minsta detalj genom mobilen. 

 

Prisbilden blir kort sagt något olika beroende på vad man är ute efter och de förutsättningar som finns. Däremot finns det en generell uppskattning gällande en anläggnings avkastning.

 

– Jag skulle säga att de flesta anläggningars avkastning nu ligger på 9-11 procent beroende på förutsättningar. En anläggning som kostar 100.000 kronor kommer alltså att generera cirka 9.000-11.000 kronor/år i besparingar och intäkter, säger Joakim Setterberg, försäljningschef på Utellus.

 

Läs mer om hur mycket pengar du kan spara på att installera solceller:

Så mycket pengar kan du spara på att installera solceller

 

– Vid installationen av vår solcellsanläggning utlovade Utellus 14.200 kWh per år, men fick drygt 15.000 kWh under 2020. Uträkningen gällde för de 53 paneler som vi ville ha från början, men eftersom byggnadsnämnden strök tre fick vi 49 paneler istället. Produktionen är alltså vad som har levererats från de 49 paneler som installerades, så anläggningen har levererat långt över förväntan. Utellus räknade på att anläggningen efter 9,3 år skulle ha betalat av sig själv. Men jag är övertygad om att det kommer gå betydligt fortare, eftersom uträkningen baserades på elpriserna som var aktuella då och anläggningen har levererat mer än utlovat, säger Jan Åvall, kund hos Utellus.

 

Anläggning leverans kundcitat

 

Allt sammantaget gör att du på sikt kommer att tjäna igen kostnaden för solcellsanläggningen. Detta oberoende av om du kommer bo kvar under många år eller om du inom en snar framtid kommer att flytta. Intressanta studier tyder dessutom på att solceller ökar värdet på ett hus och gör att det säljs fortare än ett hus utan solpaneler.

5 fördelar med solceller


→  Kostnadseffektivt. Du tjänar pengar på installationen redan första dagen.

→  Miljövänligt. Det är ett grönt alternativ eftersom det är energi som finns i naturen.

→  Underhållsfritt. Solpaneler är i princip helt underhållsfria.

→  Går att lagra. Energin är möjlig att lagra med hjälp av en batterilösning, så att du kan nyttja den senare på dagen eller natten.

→  Sälj överproduktion. Eventuell överproduktion är möjlig att sälja vidare.

 

Vad kostar solceller?

Vad solceller kostar att köpa och installera beror också på hur många solpaneler som behövs. Ett exakt pris för solceller är därför svårt att ge ett direkt svar på, då det varierar från fall till fall. Det beror på hur förutsättningarna ser ut – såsom hur högt huset är, taktyp, geografisk plats, takvinkel, väderstreck etc. 

Även olika solcellstekniker och fabrikat kostar olika. Att säga något generellt gällande vilken solcellsteknik som är den bästa eller vilket som är det mest lönsamma valet är svårt att säga. När du jämför offerter rekommenderar vi att du jämför pris och kWh eller avkastning. Det är de mest intressanta parametrarna att kolla på för att avgöra vilka solceller du ska välja, eller om det är lönsamt för dig att investera i solceller, utefter din fastighets förutsättningar.

→ När du jämför priser – kom ihåg att det framförallt handlar om priset per watt och prestandan.

 

Läs mer om vad som är bra att tänka på när du jämför solpaneler:

5 saker att tänka på när du jämför solpaneler

Finansieringslösningar för solceller

När du ska köpa solceller finns det några olika alternativ för att finansiera dem. Faktum är att bara solcellernas höga avkastning gör dem lönsamma, även om du skulle välja att finansiera dem med ett lån. 

Över tid kommer du alltså att spara in din investering och faktiskt börja tjäna pengar på dina solceller redan från dag ett. Låt oss gå igenom vilka finansieringslösningar som finns när du vill köpa solceller.

Skattereduktion på grön teknik


Den första ekonomiska vinningen är det gröna avdraget. Det tidigare investeringsstödet ersattes den 1 januari 2021 av ett nytt grönt avdrag. Det gröna avdraget fungerar som en skattereduktion enligt samma princip som RUT och ROT. Avdraget görs direkt på fakturan istället för att man – som tidigare – ska behöva ligga ute med pengarna i väntan på godkännande av sin ansökan. 

Det gröna avdraget gör det möjligt för dig som privatperson att göra ett avdrag på 15 procent av material- och arbetskostnaden vid installation av en solcellsanläggning, respektive 50 procent på material- och arbetskostnaden för installation av batterilösning eller laddbox.

Det betyder du har rätt till ett avdrag på material- och arbetskostnaden med upp till 50.000 kronor – per person och år. Det är alltså möjligt att söka stödet på nytt varje år, vilket innebär att du successivt kan bygga ut din anläggning och köpa en batterilösning därefter.

Egen finansiering


Om du har pengar sparade kan du investera i solceller som i sig blir en slags sparform, fast med låg risk och hög avkastning på 9-11 procent per år.

Utöka bolånet

Om husvärdet överstiger lånebeloppet kan du ha utrymme och möjlighet att baka in solcellsinvesteringen i bolånet. Eftersom solcellerna räknas som fast egendom och en del av fastigheten är det logiskt att göra. Ta kontakt med din bank och rådslå med dem om saken.

Ansök om sollån

Vill du inte, eller om du inte har utrymme att utöka ditt bolån, så kan ett annat alternativ vara att ansöka om ett så kallat sollån. Alltså ett privatlån hos banken med förmånlig ränta. Det kanske låter som att det kommer bli en dyr affär, men solceller är en bra investering även om du finansierar dem med ett sollån då avkastningen är hög. 

Försäljning av överskottsel

Skulle du inte nyttja all el som du producerar kan du sälja överksottselen. Eftersom det är möjligt att sälja vidare överskottsproduktionen kan du dessutom tjäna pengar på dina solceller.

– Solceller på taket gör dig till mikroproducent och solelen kommer du i första hand att använda själv. Producerar du däremot mer än vad du konsumerar skickas överskottet ut på elnätet där fördelningen mellan dessa på årsbasis brukar vara 50/50. Hälften av elen kommer alltså att säljas ut på elnätet, säger Joakim Setterberg.

Läs mer om ekonomi och lönsamhet

Investeringen är avdragsgill

Det många kanske inte vet är att en solcellsinstallation räknas som en “övrig grundförbättring”. Ponera att du köper en fastighet utan solceller som du sedan installerar solceller på, så räknas det som en investering och åtgärd som tillför ett nytt ökat värde på fastigheten som du inte behöver betala vinstskatt på. Installationen är alltså avdragsgill.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Prova Utellus kalkylator för solceller – se hur mycket du kan spara med solceller på ditt tak

Vi hjälper dig med en uppskattning av hur stor din besparing kan bli när du installerar solpaneler. Ange din adress, så får du hjälp att uppskatta ytan på ditt tak på bara 2 minuter!

1 2 3 17