Därför behöver du en växelriktare till dina solceller

Varför behöver man en en växelriktare? Har du ingen växelriktare, så kan du kort förklarat inte nyttja energin som din solcellsanläggning genererar.

Växelriktaren – som också kallas för spänningsomvandlare och inverter – är själva hjärtat i hela solcellssystemet. Det är tack vare växelriktaren som den likström som din solcellsanläggning producerar kan omvandlas till växelström och därmed användas i ditt hem. Utöver att spänningsomvandling ansvarar även växelriktaren för att optimera produktionen i anläggningen. 

Låt oss förklara hur den fungerar och vad som gör den till en viktig del av din solcellsinstallation.

Så fungerar en växelriktare för solcellerna

Växelriktaren utgör framförallt två funktioner som är viktiga i ett solcellssystem, vilket är att:

 

 1. Omvandla likströmmen som produceras från solcellerna till växelström. Eftersom att elnätet transporterar växelström, och majoriteten av de elektriska apparaterna drivs av växelström, är detta nödvändigt. På så vis kan den solenergi som produceras driva elektroniken i ditt hem.
 2. Tillgodose att du får ut maximal effekt av dina solceller. Detta genom att belasta solcellspanelerna optimalt – såväl i form av vilken kvalité den har, som hur mycket el som produceras. Det är av den anledningen viktigt att växelriktaren inte enbart är av god kvalité, utan även matchar solcellspanelerna.

 

Vad ska jag tänka på vid placering av en växelriktare?

Vid placering av växelriktaren är det viktigt att tänka på att den ska vara lättillgänglig för service och underhåll. Är växelriktaren anpassad för utomhusbruk? Om den inte är det bör den istället placeras inomhus på en sval plats med bra ventilation, såsom i källaren eller garaget.

Installerar du solceller med oss på Utellus ser våra solrådgivare till att du får den bästa växelriktaren för just dina solceller.

Vilken är den bästa växelriktaren?

När det kommer till vilken som är den bästa växelriktaren beror det på vad ditt system behöver och vilka förutsättningar som finns. I Sverige har vi ett så kallat trefassystem för nätspänningen och av den anledningen används i regel en växelriktare som också har tre faser. Därför är det viktigt att du säkerställer om din växelriktare har stöd för tre faser. 

Vissa växelriktare inkluderar också förberedning för batterilagring, vilket innebär att sammankoppling med batteri för lagring av solen möjliggörs.

Hur mycket kostar en växelriktare?

Växelriktare finns i olika storlekar och dimensioneras efter solcellernas sammanlagda effekt. Prislappen på växelriktare för solceller varierar alltså och påverkas framförallt av vilken effekt den klarar av och även om den behöver separata optimerare eller inte.  

Däremot brukar normalpriset för en växelriktare på 5 kW oftast ligga på 15.000-18.000 kronor, medan det för en kraftfullare växelriktare på exempelvis 10 kW brukar ligga på 18.000-26.000 kronor.

Hur länge håller en växelriktare?

Livslängden på en växelriktare matchar inte riktigt solcellspanelernas som är har en förväntad livslängd på 30 år. Däremot kan det vara stor skillnad på de olika växelriktare som marknaden har att erbjuda och det kan skilja upp till 10 år i livslängd. I våra lösningar ingår det växelriktare från Solar Edge, SMA och Huawei – vilket är beprövade märken som erbjuder hög kvalité.

Garanti på våra växelriktare:

 • Solar Edge 12 års
 • SMA 5 år
 • Huawei 10 år. 

Frågor och svar: Vad är IMD?

Vad är IMD?

IMD står för Individuell Mätning och Debitering, vilket innebär att elförbrukningen mäts och debiteras per lägenhet. På så sätt betalar hyresgästerna inom föreningen enbart för den faktiska elförbrukningen. 

El- och nätabonnemangens fasta kostnader minskar då och allt samlas under ett avtal för hela föreningen, istället för att varje lägenhet ska ha ett varsitt avtal.

Vilka fördelar finns med IMD?

Att införa IMD medför en rad fördelar. Framförallt är det möjligt se hur mycket varje lägenhet faktiskt förbrukar samtidigt som varje hushåll får chansen att påverka sina boendekostnader.

Utöver att kostnaden för respektive hushåll blir rättvis, så finns det även miljömässiga vinster som följd av att individuell mätning ökar medvetenheten och därmed ofta minskar elförbrukningen. 

Kort beskrivet är IMD bra för både ekonomin och för miljön. Låt oss beskriva mer hur det fungerar.

Hur fungerar IMD?

Fastigheten har en gemensam huvudmätare, medan alla lägenheter har individuella undermätare. 

Som fastighetsägare har man ett kollektivt abonnemang för hela huset och debiterar därefter respektive hushåll baserat på förbrukningen enligt undermätaren och den taxa som fastställts vid hyresförhandlingen.

Debiterad del för lägenhetsinnehavaren i kronor är detsamma som antal kWh för den specifika lägenhetsinnehavaren delat med de totala kWh för alla med undermätning gånger en Brf:s totala förbrukning i kronor.

I de flesta installationer fjärravläses mätarna automatiskt. Mätvärdena går i sin tur till administratörens huvuddator där avräkningen av förbrukningarna sker och vanligast är att avräkningen sker en gång per år. Om en preliminär schablonkostnad ingår i den betalda hyran – förskottsbetalningen – innebär då avräkningen antingen ett tillgodohavande eller en tilläggsdebitering – efterbetalning.

Är IMD lönsamt för en Brf?

IMD är i princip alltid en lönsam investering. Speciellt om lasterna är olika stora vid olika tidpunkter eller planerar att installera solceller.

Vad är en gateway i ett IMD-system?

En gateway är själva styrenheten för mätarna. Om det är flera byggnader jobbar man med fler gateways för att slippa dra kablar mellan varje hus. Varje gateway kräver egen internetuppkoppling, vilket innebär att ett abonnemang per gateway till nätägaren krävs.

 

Hitta fler svar på vanliga frågor

Ryska Postens fordonsflotta blir koldioxidneutral med hjälp av egenproducerad vindkraft

Att minska utsläppen med 40 procent till 2030 kräver bland annat att över 50 procent av den globala försäljningen av personbilar är elektriska. Regeringen har i detta satt som mål att Sveriges fordonsflotta vid denna tid ska vara fossiloberoende, vilket kräver ett rejält krafttag från landets företag.

Ryska Posten är sedan nio år tillbaka medlemmar i vindandelsföreningen Solivind som hanteras av Utellus. Under 2021 har fullserviceföretaget som mål att byta ut hela sin fordonsflotta till elbilar med egenproducerad el med vindkraft som energikälla. 

 

– För oss har det alltid varit en självklarhet att göra det vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Nu är vi nära målet om att bli koldioxidneutrala och vi kör dessutom våra bilar på egenproducerad vindkraftsel som vi vet precis var den kommer ifrån, säger Henrik Jonsby, Hållbarhetsansvarig på Ryska Posten.

Under hösten släppte Internationella Energimyndigheten (IEA) en rapport som visar på att dramatiska åtgärder krävs under de kommande tio åren för att nå en koldioxidneutral värld år 2050. Att minska utsläppen med 40 procent till 2030 skulle exempelvis kräva att över 50 procent av den globala försäljningen av personbilar skulle behöva vara elektriska.

I övergången till ett fossilfritt Sverige är ett tydligt uttalat delmål att få fler elbilar på de svenska vägarna. Regeringen har satt som mål att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende 2030 och är ett initiativ kallat Transportutmaningen. Men för att detta ska vara möjligt krävs ett rejält krafttag från landets företag gällande att ställa om sina fordonsflottor. 

Från 50 till 100 procent elektrifierad fordonsflotta inom ett halvår


Ett föregångsexempel när det kommer till företag med fossiloberoende fordonsflottor är Ryska Posten. Fullserviceföretaget började tidigt att använda elhybrider och går successivt över till 100 procent elbilar som drivs på förnybar energi. 

I dagsläget består företagets fordonsflotta till 50 procent av elbilar. Men målet är att under 2021 byta ut alla sina budbilar till elbilar och därmed vara ett koldioxidneutralt företag och alternativ för sina kunder.

– Vi har kört elbilar i nio år och räckvidden har hela tiden varit en utmaning. Nu finns äntligen batterier med tillräcklig kapacitet för att vi ska kunna köra helt och hållet på el. Förutom miljövinsten blir det dessutom billigare att äga och köra elbilar jämfört med elhybrider. El till självkostnadspris och elbilarnas höga andrahandsvärde är två viktiga förklaringar. Vi byter ut alla elhybrider till elbilar under 2021. Det finns inget att vänta på, säger Henrik Jonsby.

 

Kia Agerhem, VD på Utellus, och Henrik Jonsby, Hållbarhetsansvarig på Ryska Posten.
Kia Agerhem, VD på Utellus, och Henrik Jonsby, Hållbarhetsansvarig på Ryska Posten.

Pionjärer inom branschen med ett omfattande hållbarhetstänk

Nu, när Ryska Postens resterande budbilar också ska elektrifieras, är det vindkraft från Utellus som kommer att användas fullt ut. Ryska Posten är sedan nio år tillbaka medlemmar i vindandelsföreningen Solivind som hanteras av Utellus. Där äger de 210 vindandelar, vilket motsvarar en årlig produktion av 210 000 kWh egenproducerad vindkraft som används till både kontor och elbilarna som de i dagsläget har.

– Vi är stolta över att samarbeta med Ryska Posten och att ha fått vara en del av deras vision om att vara det mest hållbara serviceföretaget under nio år. Det ligger i linje med Utellus mål gällande att kunna vara en stark partner och tillsammans driva förnybar, decentraliserad energi för framtida generationer genom sol- och vindkraft, säger Kia Agerhem, VD på Utellus.

Ryska Posten var pionjärer inom sin bransch med sitt omfattande hållbarhetstänk och samarbetet med Utellus var de tidiga initiativtagare till. Sedan dess har de köpt vindandelar allt eftersom för att täcka det växande elbehovet i takt med att verksamheten har utvecklats och antalet bilar har ökat. 

– Utellus som energipartner utgör en fortsatt viktig del för att ta oss närmare visionen om att vara det mest hållbara serviceföretaget som finns och en koldioxidneutral verksamhet 2021, avslutar Henrik Jonsby på Ryska Posten.

Detta är vad som gäller för det gröna avdraget för solceller, batterier och laddboxar 2021

Nu ändras formen för statens subvention till privatpersoner som väljer att investera i bland annat solceller. Under en längre tid har det varit på tapeten att ett “grönt avdrag” ska införas och ersätta det statliga investeringsstödet som togs bort för privatpersoner i början av juli 2020. 

Innan årsskiftet blev det äntligen klart! Investeringsstödet ersätts nu av en skattereduktion enligt samma princip som RUT och ROT-avdrag. Den nya skattereduktionen för grön teknik utgår alltså inte bara för installationsarbetet, utan även för materialkostnaden om de hänger ihop på samma faktura. 

Från och med nu är det möjligt att göra avdrag på 15 procent av arbets- och materialkostnaden vid installation av en solcellsanläggning, respektive 50 procent på arbets- och materialkostnaden för installation av batterier eller laddbox.

 

Artikeln innehåller:

 1. Detta gäller för det gröna skatteavdraget
 2. Följande gäller enligt Skatteverket
 3. Vilka är villkoren för att nyttja ROT-avdraget?
 4. Så har solenergin utvecklas i Sverige
 5. Du som har ansökt om investeringsstödet och fortfarande väntar kan komma att strykas ur kön
 6. Vilka kan hoppas på stödet?

 

Detta gäller för det gröna skatteavdraget

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med:

 

→ 15 procent för installation av solceller.

→ 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi.

→ 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

 

Precis som med RUT eller ROT gör man avdraget direkt på fakturan istället för att man – som tidigare – ska behöva ligga ute med pengarna i väntan på godkännande av sin ansökan. Pengarna kommer heller inte kunna ta slut, vilket har varit fallet med det tidigare investeringsstödet. 

Följande gäller enligt Skatteverket


→ Det gröna skatteavdraget är på 15 procent av kostnaden (inkl. material och arbetskostnad) upp till ett tak på 50.000 kronor per person och år. Det betyder alltså att om två personer gemensamt äger en eller flera fastigheter kan de båda göra ett skatteavdrag på upp till 100.000 kr per år tillsammans.

→ Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget. Du ska äga eller vara bosatt i villan, radhuset eller fritidshuset som arbetet ska utföras i.

→ Till skillnad från ROT-avdrag, gäller det gröna avdraget även för hus som har byggts de senaste fem åren.

→ Det gröna avdraget gäller enbart för fastigheter – därmed solcellsanläggningar – som är anslutna till elnätet.

→ Det gröna avdraget och RUT- och ROT-avdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut inte påverkar varandra.

→ Läs mer om hur skattereduktion för grön teknik fungerar

Vilka är villkoren för att nyttja ROT-avdraget?

För att du nyttja ROT-avdraget måste vissa villkor uppfyllas och korrekta uppgifter till företaget som du väljer att anlita måste lämnas. Hur mycket du kan få i ROT-avdrag styrs av din inkomst och hur många andra avdrag du gör. 

För att du ska kunna nyttja den gröna avdraget måste du uppfylla vissa villkor:

 

→ Du ska äga eller vara bosatt i villan, radhuset eller fritidshuset som arbetet ska utföras i.

→ Arbetet måste ge rätt till ROT-avdrag, vilket både du och företaget som utför arbetet har gemensamt ansvar att ta reda på.

Ta reda på din fastighetsbeteckning för att sedan ge uppgifterna till företaget som utför installationen.

Du som köper ROT-arbete måste vara berättigad till ROT-avdrag.

Företaget som du anlitar för att utföra ROT-arbetet måste vara godkänd för F-skatt.

→ Läs mer om villkoren för att få ROT-avdrag 

 

Så har solenergin utvecklas i Sverige

Kollar man på Sverige har allt fler fått upp ögonen för solenergi och vilka fördelar som finns med solceller på taket. Enligt statistik från Energimyndigheten steg antalet nätanslutna solcellsanläggningar med nästan 19.000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44.000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. En ökning som också blev tydlig var den installerade effekten som uppgick till 698 MW, vilket är en ökning på cirka 70 procent under bara ett år.

Ökningen som Energimyndighetens statistik visar på i kombination med en rapport från Internationella Energimyndigheten (IEA) som kom under hösten visar på glädjande siffror som årligen ökar. Att omställningen till hållbar energi nu görs enkel är nödvändigt för att fler ska välja det och att vi tillsammans ska uppnå de globala klimatmålen.

Kort och gott är det nya avdraget är positivt då det innebär att köparen skulle få direkt del av skattelättnaden samtidigt som det möjliggör det för fler privatpersoner att välja solenergi.

Men vad gäller egentligen kring investeringsstödet framöver och vad händer med dem som ansökte om investeringsstödet förra året?

→ Läs mer om rapportens innehåll och varför solenergi är den globala elmarknadens nya vinnare

Du som har ansökt om investeringsstödet och fortfarande väntar kan komma att strykas ur kön

Många av de privatpersoner som ansökte om investeringsstödet våren 2020 och fortfarande väntar på besked från Länsstyrelsen stryks enligt besked ur kön. Förvisso tillsätter Regeringen 260 miljoner, men kommer från och med 15 januari endast gå till att bevilja tidigare ansökningar från kommuner, företag och föreningar. Dock kommer de att få 10% i stöd – vilket är det nya som gäller – istället för 20% som gällde när de ansökte.

I somras införde regeringen ett ansökningsstopp som samtidigt ligger fast som innebär att inga nya ansökningar kommer att tas emot. På frågan om investeringsstödet nu stängs ned är det korta svaret “ja”.

Vilka kan hoppas på stödet?

Visserligen har Länsstyrelserna fram till och med den 15 januari på sig att beta av ytterligare ansökningar innan förordningen ändras. Däremot är tiden knapp och de flesta privatpersoner som ännu inte har fått sina ansökningar från förra året beviljade ser ut att bli utan. 

Det som kan komma att störa många är att de som redan har gått vidare och installerat en solcellsanläggning inte heller kommer ha möjlighet att göra det nya gröna avdraget på 15% av arbets- och materialkostnaden.

För tillfället ligger det många ansökningar i kön från kommuner, företag och föreningar. Budgeten på 260 miljoner räcker inte till, oavsett om privatpersoner inte längre kan få stöd samt att stödsatsen sänks till 10%. Bedömningen är att det saknas alldeles för att täcka alla företagsansökningar, men kan komma att ändras när man börjar bereda ansökningar och man börjar betala ut pengarna.

Historiskt har regeringen fyllt på med pengar i takt med att budgeten tar slut, vilket denna gång verkar tveksamt.

Läs mer om det förlängda stödet för installation av solceller för kommuner och företag

 

1 2 3 17