Det gröna avdraget – förenklat och större bidrag för dig som installerar elbilsladdare hemma

Tidigare ansökte man om ett stöd efter att installationen hade genomförts och går fortfarande att göra för installationer som slutfördes innan årsskiftet. Men efter årsskiftet infördes en ny typ av investeringsstöd för dig som vill installera laddbox hemma som är en form av skattereduktion. 

Det nya gröna avdraget gäller för alla installationer som görs från och med 1 januari 2021 och fungerar på samma sätt som med ROT- och RUT-avdrag. Till skillnad från det vanliga ROT-avdraget gäller avdraget för både material- och arbetskostnad. Nu görs avdraget istället direkt på fakturan och företaget som genomför installationen får i sin tur sedan tillbaka pengarna från Skatteverket.

Detta är vad som gäller för det gröna avdraget för solceller, batterier och laddboxar 2021:

Detta är vad som gäller för det gröna avdraget för solceller, batterier och laddboxar 2021

Gäller även för installation av solceller och batterilösningar

Utöver laddboxar gäller skattereduktionen även om du installerar en batterilösning till din solcellsanläggning för att lagra din egenproducerade energi. För sådana system gäller 50 % avdrag på installationskostnaden och är max 50.000 kronor per person och år.

Installerar du ett elnätanslutet solcellsystem omfattas även det av skattereduktionen, men för denna installation är avdraget begränsat till 15 % av kostnaden för arbets- och materialkostnader. 

Bra att komma ihåg!
Du måste köpa in själva laddboxen eller batteriet och arbetet från samma företag för att kunna nyttja skatte­reduktionen för båda kostnaderna. 

Låt säga att du skulle köpa själva laddboxen från ett företag, och installationen från ett annat företag, så skulle avdraget enbart räknas på installatörens faktura. Då har du alltså endast rätt till ROT-avdraget för själva arbetet, vilket är 30%. 

Skulle du däremot köpa solceller, så behöver solcellssystemet inte installeras av samma leverantör som gjorde laddboxen.

Mer generöst än det tidigare investeringsstödet

Det gröna avdraget är jämfört med det tidigare investeringsstödet mer generöst. Tidigare kunde du få bidrag för halva installationskostnaden, men summan var begränsad till max 10.000 kronor. 

En skillnad är att det i år endast är skatte­betalare som har rätt till bidraget då det i grunden är skatte­reduktion, så man måste betala lika mycket i skatt för att vara kvalificerad att nyttja avdraget.

 

Källa: DN.se

 

Därför behöver du en växelriktare till dina solceller

Varför behöver man en en växelriktare? Har du ingen växelriktare, så kan du kort förklarat inte nyttja energin som din solcellsanläggning genererar.

Växelriktaren – som också kallas för spänningsomvandlare och inverter – är själva hjärtat i hela solcellssystemet. Det är tack vare växelriktaren som den likström som din solcellsanläggning producerar kan omvandlas till växelström och därmed användas i ditt hem. Utöver att spänningsomvandling ansvarar även växelriktaren för att optimera produktionen i anläggningen. 

Låt oss förklara hur den fungerar och vad som gör den till en viktig del av din solcellsinstallation.

Så fungerar en växelriktare för solcellerna

Växelriktaren utgör framförallt två funktioner som är viktiga i ett solcellssystem, vilket är att:

 

  1. Omvandla likströmmen som produceras från solcellerna till växelström. Eftersom att elnätet transporterar växelström, och majoriteten av de elektriska apparaterna drivs av växelström, är detta nödvändigt. På så vis kan den solenergi som produceras driva elektroniken i ditt hem.
  2. Tillgodose att du får ut maximal effekt av dina solceller. Detta genom att belasta solcellspanelerna optimalt – såväl i form av vilken kvalité den har, som hur mycket el som produceras. Det är av den anledningen viktigt att växelriktaren inte enbart är av god kvalité, utan även matchar solcellspanelerna.

 

Vad ska jag tänka på vid placering av en växelriktare?

Vid placering av växelriktaren är det viktigt att tänka på att den ska vara lättillgänglig för service och underhåll. Är växelriktaren anpassad för utomhusbruk? Om den inte är det bör den istället placeras inomhus på en sval plats med bra ventilation, såsom i källaren eller garaget.

Installerar du solceller med oss på Utellus ser våra solrådgivare till att du får den bästa växelriktaren för just dina solceller.

Vilken är den bästa växelriktaren?

När det kommer till vilken som är den bästa växelriktaren beror det på vad ditt system behöver och vilka förutsättningar som finns. I Sverige har vi ett så kallat trefassystem för nätspänningen och av den anledningen används i regel en växelriktare som också har tre faser. Därför är det viktigt att du säkerställer om din växelriktare har stöd för tre faser. 

Vissa växelriktare inkluderar också förberedning för batterilagring, vilket innebär att sammankoppling med batteri för lagring av solen möjliggörs.

Hur mycket kostar en växelriktare?

Växelriktare finns i olika storlekar och dimensioneras efter solcellernas sammanlagda effekt. Prislappen på växelriktare för solceller varierar alltså och påverkas framförallt av vilken effekt den klarar av och även om den behöver separata optimerare eller inte.  

Däremot brukar normalpriset för en växelriktare på 5 kW oftast ligga på 15.000-18.000 kronor, medan det för en kraftfullare växelriktare på exempelvis 10 kW brukar ligga på 18.000-26.000 kronor.

Hur länge håller en växelriktare?

Livslängden på en växelriktare matchar inte riktigt solcellspanelernas som är har en förväntad livslängd på 30 år. Däremot kan det vara stor skillnad på de olika växelriktare som marknaden har att erbjuda och det kan skilja upp till 10 år i livslängd. I våra lösningar ingår det växelriktare från Solar Edge, SMA och Huawei – vilket är beprövade märken som erbjuder hög kvalité.

Garanti på våra växelriktare:

  • Solar Edge 12 års
  • SMA 5 år
  • Huawei 10 år

Frågor och svar: Vad är IMD?

Vad är IMD?

IMD står för Individuell Mätning och Debitering, vilket innebär att elförbrukningen mäts och debiteras per lägenhet. På så sätt betalar hyresgästerna inom föreningen enbart för den faktiska elförbrukningen. 

El- och nätabonnemangens fasta kostnader minskar då och allt samlas under ett avtal för hela föreningen, istället för att varje lägenhet ska ha ett varsitt avtal.

Vilka fördelar finns med IMD?

Att införa IMD medför en rad fördelar. Framförallt är det möjligt se hur mycket varje lägenhet faktiskt förbrukar samtidigt som varje hushåll får chansen att påverka sina boendekostnader.

Utöver att kostnaden för respektive hushåll blir rättvis, så finns det även miljömässiga vinster som följd av att individuell mätning ökar medvetenheten och därmed ofta minskar elförbrukningen. 

Kort beskrivet är IMD bra för både ekonomin och för miljön. Låt oss beskriva mer hur det fungerar.

Hur fungerar IMD?

Fastigheten har en gemensam huvudmätare, medan alla lägenheter har individuella undermätare. 

Som fastighetsägare har man ett kollektivt abonnemang för hela huset och debiterar därefter respektive hushåll baserat på förbrukningen enligt undermätaren och den taxa som fastställts vid hyresförhandlingen.

Debiterad del för lägenhetsinnehavaren i kronor är detsamma som antal kWh för den specifika lägenhetsinnehavaren delat med de totala kWh för alla med undermätning gånger en Brf:s totala förbrukning i kronor.

I de flesta installationer fjärravläses mätarna automatiskt. Mätvärdena går i sin tur till administratörens huvuddator där avräkningen av förbrukningarna sker och vanligast är att avräkningen sker en gång per år. Om en preliminär schablonkostnad ingår i den betalda hyran – förskottsbetalningen – innebär då avräkningen antingen ett tillgodohavande eller en tilläggsdebitering – efterbetalning.

Är IMD lönsamt för en Brf?

IMD är i princip alltid en lönsam investering. Speciellt om lasterna är olika stora vid olika tidpunkter eller planerar att installera solceller.

Vad är en gateway i ett IMD-system?

En gateway är själva styrenheten för mätarna. Om det är flera byggnader jobbar man med fler gateways för att slippa dra kablar mellan varje hus. Varje gateway kräver egen internetuppkoppling, vilket innebär att ett abonnemang per gateway till nätägaren krävs.

 

Hitta fler svar på vanliga frågor

Ryska Postens fordonsflotta blir koldioxidneutral med hjälp av egenproducerad vindkraft

Att minska utsläppen med 40 procent till 2030 kräver bland annat att över 50 procent av den globala försäljningen av personbilar är elektriska. Regeringen har i detta satt som mål att Sveriges fordonsflotta vid denna tid ska vara fossiloberoende, vilket kräver ett rejält krafttag från landets företag.

Ryska Posten är sedan nio år tillbaka medlemmar i vindandelsföreningen Solivind som hanteras av Utellus. Under 2021 har fullserviceföretaget som mål att byta ut hela sin fordonsflotta till elbilar med egenproducerad el med vindkraft som energikälla. 

 

– För oss har det alltid varit en självklarhet att göra det vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Nu är vi nära målet om att bli koldioxidneutrala och vi kör dessutom våra bilar på egenproducerad vindkraftsel som vi vet precis var den kommer ifrån, säger Henrik Jonsby, Hållbarhetsansvarig på Ryska Posten.

Under hösten släppte Internationella Energimyndigheten (IEA) en rapport som visar på att dramatiska åtgärder krävs under de kommande tio åren för att nå en koldioxidneutral värld år 2050. Att minska utsläppen med 40 procent till 2030 skulle exempelvis kräva att över 50 procent av den globala försäljningen av personbilar skulle behöva vara elektriska.

I övergången till ett fossilfritt Sverige är ett tydligt uttalat delmål att få fler elbilar på de svenska vägarna. Regeringen har satt som mål att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende 2030 och är ett initiativ kallat Transportutmaningen. Men för att detta ska vara möjligt krävs ett rejält krafttag från landets företag gällande att ställa om sina fordonsflottor. 

Från 50 till 100 procent elektrifierad fordonsflotta inom ett halvår


Ett föregångsexempel när det kommer till företag med fossiloberoende fordonsflottor är Ryska Posten. Fullserviceföretaget började tidigt att använda elhybrider och går successivt över till 100 procent elbilar som drivs på förnybar energi. 

I dagsläget består företagets fordonsflotta till 50 procent av elbilar. Men målet är att under 2021 byta ut alla sina budbilar till elbilar och därmed vara ett koldioxidneutralt företag och alternativ för sina kunder.

– Vi har kört elbilar i nio år och räckvidden har hela tiden varit en utmaning. Nu finns äntligen batterier med tillräcklig kapacitet för att vi ska kunna köra helt och hållet på el. Förutom miljövinsten blir det dessutom billigare att äga och köra elbilar jämfört med elhybrider. El till självkostnadspris och elbilarnas höga andrahandsvärde är två viktiga förklaringar. Vi byter ut alla elhybrider till elbilar under 2021. Det finns inget att vänta på, säger Henrik Jonsby.

 

Kia Agerhem, VD på Utellus, och Henrik Jonsby, Hållbarhetsansvarig på Ryska Posten.
Kia Agerhem, VD på Utellus, och Henrik Jonsby, Hållbarhetsansvarig på Ryska Posten.

 

Pionjärer inom branschen med ett omfattande hållbarhetstänk

Nu, när Ryska Postens resterande budbilar också ska elektrifieras, är det vindkraft från Utellus som kommer att användas fullt ut. Ryska Posten är sedan nio år tillbaka medlemmar i vindandelsföreningen Solivind som hanteras av Utellus. Där äger de 210 vindandelar, vilket motsvarar en årlig produktion av 210 000 kWh egenproducerad vindkraft som används till både kontor och elbilarna som de i dagsläget har.

– Vi är stolta över att samarbeta med Ryska Posten och att ha fått vara en del av deras vision om att vara det mest hållbara serviceföretaget under nio år. Det ligger i linje med Utellus mål gällande att kunna vara en stark partner och tillsammans driva förnybar, decentraliserad energi för framtida generationer genom sol- och vindkraft, säger Kia Agerhem, VD på Utellus.

Ryska Posten var pionjärer inom sin bransch med sitt omfattande hållbarhetstänk och samarbetet med Utellus var de tidiga initiativtagare till. Sedan dess har de köpt vindandelar allt eftersom för att täcka det växande elbehovet i takt med att verksamheten har utvecklats och antalet bilar har ökat. 

– Utellus som energipartner utgör en fortsatt viktig del för att ta oss närmare visionen om att vara det mest hållbara serviceföretaget som finns och en koldioxidneutral verksamhet 2021, avslutar Henrik Jonsby på Ryska Posten.

1 2 3 4 17