Året sista ansökningsdag för investeringsstöd blir 7 juli

En ansökan om solcellstöd måste alltså lämnas in senast 7 juli 2020, därefter råder stopp för fler ansökningar. Projekten behöver slutföras enligt länsstyrelsens beslut, senast 30 juni 2021.

Hör av er till oss på Utellus idag så hjälper vi er med ett solcellsförslag samt att sammanställa ansökningshandlingarna.

Enligt tidigare information från regeringen arbetar man på att ta fram en skattereduktion, läs mer här.

Grönt stöd till solceller

Förslaget innebär att det kan komma att införas en skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid installation av olika typer av grön teknik, i form av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Det blir en fakturamodell som innebär att nyttjaren tar del av skattelättnaden redan vid köpet, vilket gör att beställaren inte längre behöver ligga ute med pengarna eller vara beroende av hur mycket medel som har anslagits ett viss år för att få ta del av subventionen.

Reduktionen föreslås vara 15% för solceller och 50% för lagring av egenproducerad el, och får uppgå till högst 50 000 kronor per person/år och gäller endast privatpersoner. Denna skattereduktion föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och kan tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 21 december 2020.

Mer pengar till solcellstödet i vårändringsbudgeten

Nya pengar i solcellsstöd 2020
Nya pengar i solcellsstöd 2020

Redan i mitten av januari kom signaler om att stödet till solceller för 2020 var på väg att ta slut. När finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade nya vårändringsbudgeten för 2020 fanns därför extrapengar till solcellsstödet med.

– Vi ser att intresset för att installera solceller är väldigt stort, säger Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, till TT.

– Sju av tio som söker stödet är privatpersoner och vi vill möta det behov som finns.

Investeringsstödet för solceller infördes 2009, och har tagit riktigt fart de senaste åren. I fjol installerades nästan 19 000 nya nätanslutna anläggningar till totalt 44 000 stycken, enligt statistik från Energimyndigheten. Den installerade effekten ökade med 70 procent till närmare 700 MW.

Stor ökning av antalet mindre solcellsanläggningar

Solceller på ett villatak
Solceller på ett villatak

Den största andelen av den installerade effekten kommer från mindre anläggningar, de som genererar under 20kW och är installerade på t.ex. villatak och mindre fastigheter. Antalet mikroproducenter ökar konstant och det har under 2019 byggts många mindre solcellsanläggningar i landet.

Vi på Utellus tycker att det är mycket glädjande att denna kategori solcellsägare växer och att andelen småproducenter står för en så stor del av den producerade energin. Vi kan tillsammans bidra till omställningen mot ett 100 procent förnybart samhälle! 

Hör gärna av dig till oss om du är nyfiken på hur det är att ha solceller på taket. Vårsolen kan generera mycket el åt ditt hushåll – du kan till och med bli självförsörjande. Att ha solceller lönar sig redan från dag ett, och du både sparar pengar på att inte behöva köpa (lika mycket) el samtidigt som du kan tjäna pengar på att sälja överskottsel ut på nätet. 

1 3 4 5 6 7 17