Solceller svaret på oro för kommande uppvärmningskostnader

Louise Hoffsten
Solceller är en lönsam investering som ger lägre och jämnare energikostnader från dag ett.

Större räkningar för energi och uppvärmning, samt högre bolåneräntor toppar farhågorna bland de tillfrågade, tätt följt av risker kring nya amorteringskrav, skatteförändringar och kommande renoveringskostnader.

På frågan om vilken händelse som innebär störst risk att försämra boendeekonomin svarade hela 14 % ökade uppvärmnings- och energikostnader.

Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar har ett bra tips till dem som känner sig oroliga:

“Bor man i villa och oroar sig över uppvärmningskostnaderna är det kanske läge att fundera på att utnyttja det utökade investeringsstödet och slopade bygglovet för installation av solceller” säger hon.

Numera krävs inget bygglov för att installera solceller och alla privatpersoner och företag kan ansöka om bidrag från staten, ett s.k. investeringsstöd om upp till 20 % av installationskostnaden.

Att installera solceller är ett sätt att säkra upp sin framtida elförsörjning och bli så självförsörjande som möjligt och därigenom minska hushållets känslighet för påverkan av externa faktorer såsom högre elpriser eller effektbrist i elnätet. Genom att t.ex. också installera ett batteri för lagring av den elen som solcellsanläggningen överproducerat vid mycket sol, ger man också hushållet möjlighet att gardera sig mot effekttopparna och använda sin egen lagrade el vid tidpunkter på dygnet eller året när det är mer brist på sol i vårt land.

I storstäderna är 10 % av de tillfrågade oroliga för ökade energikostnader, och endast 8 % av de som bor i hyresrätter funderar på samma fråga, kanske för att de inte har samma utsatta ställning när det kommer till just den typen av kostnader.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att solvärdera just din bostad.

Artikelkälla: DI

Ytterligare 500 miljoner kronor i investeringsstöd 2019

Regeringen föreslår också att öka anslaget i 2020 års budget med 300 miljoner kronor till totala 835 miljoner kronor för solcellsstöd. Detta ger länsstyrelserna möjlighet att snabbare bevilja och betala ut stödet till privatpersoner, företag och andra sökande.

Idag betalar Länsstyrelserna ut ett statligt stöd om högst 20% (eller 1,2 miljoner kronor) av solcellsanläggningens totala investeringskostnad och Utellus hjälper dig att skicka in ansökan innan vi påbörjar installationen, och stödet betalas ut direkt till dig i efterskott. Det är rambegränsat vilket betyder att stödet kan beviljas så länge pengarna räcker i regeringens årsbudget.

Många vill satsa på solceller. Under 2018 växte solcellsmarknaden med hela 87% och detta förväntas fortsätta i samma takt. På senare tid har Sverige varje år fördubblat solcellskapaciteten, mycket beroende på att tekniken har blivit billigare och mer effektiv, och att det idag finns olika sätt att få stöd för den som vill producera egen el från sol.

Hör av dig till våra solrådgivare Joakim och Saif så får du hjälp direkt!

Det nordiska klimatet utmärkt för solceller

Faktum är att hösten visar sig vara en ideal årstid för installation med sitt lite kyligare klimat, stark sol och klart väder. En ny forskningsstudie gjord av det norska forskningsinstitutet Sintef visar att de nordiska breddgraderna är optimala för solceller. Stark sol och kallt väder är bra förutsättningar för solelsproduktion, till och med reflekterande snö och is är bra i kombination, så länge inte snön täcker över panelerna såklart.

För att testa effekterna av solcellspaneler och hur beroende dessa är av varmt väder och stark sol så skapade Sintef en klimatkammare i sina laboratorier där de testade allt från olika temperaturer, regn, snö och is i kombination med olika byggmaterial för att reda ut panelernas beständighet och effektivitet i tuffa klimatförhållanden. Resultatet bevisade som väntat att panelerna fungerar mycket bra även i kallt klimat och sämre väderförhållanden.

Det är till och med positivt när det är kallare grader ute då det minskar solcellsanläggningens inre temperatur och på så sätt bidrar till ett mindre energiläckage inne i panelerna vilket är bättre i driften av anläggningen.

Detta tillsammans med upptäckten att den snö som faller i nordiska länder kan dubblera effekten i och med att solen reflekteras i snödropparna, gör våra länders klimat exemplariskt för solcellsanläggningar, i jämförelse med andra delar av Europa där marken ligger bar året om.

Summerat visar studien att en investering i solceller troligtvis kommer att generera rikligt med el åt hushållet, året om och är mycket ekonomiskt lönsam för t.ex. en villaägare eller en bostadsrättsförening som vill säkra upp sina elkostnader i många årtionden framöver.

Vi säger välkommen till Utellus och Solivinds nya VD Kia Agerhem!

Efter att ha utbildat sig till pilot och sedan ingenjör insåg Kia tidigt i sin karriär att hon hade en fallenhet för kommunikation i kombination med teknikintresse och ett sinne för affärer, och har tidigare haft roller som bland annat marknadschef, affärsutvecklare, konsult och strateg. Hon inspireras av att jobba med människor och är bra på att driva tvärfunktionella team där hon får jobba med att utveckla företaget och utmana individer att aktivt skapa sina egna förutsättningar för en rolig och stimulerande arbetsmiljö.

Kia Agerhem säger:

”En av mina styrkor som ledare är att jag får andra att bli bättre. Genom att lära sig av, och nyttja varandras kompetenser så vågar man mer och blir på så sätt starkare tillsammans vilket ofta gagnar bolagets affär”

Jobbet på Utellus sökte Kia då hon hade bestämt sig för att gå vidare från sin tidigare roll och Utellus och Solivind matchade på alla fronter som del av en entreprenörsdriven koncern inom miljöområdet och eftersom Kia har ett stort affärsintresse så lockade den kommersiella aspekten av att jobba med affären och mot slutkonsument.

Några frågor till Kia

Hur ser ditt miljöintresse ut?

Jag skulle säga att miljö och hållbarhet är vår tids stora samhällsfråga. Att kunna vara med och påverka via Utellus och Solivind känns oerhört stort och viktigt för mig. Jag vill gärna arbeta för att människor lättare ska kunna göra miljömedvetna val i sin vardag. Ett exempel på mitt eget personliga miljöintresse är t.ex. det landställe vi köpte för 6 år sedan där vi installerade en kompost innan vi ens hade vatten i huset och knappt ens el.

Vad händer på Utellus och Solivind framöver?

Först ska jag självklart ta tid att sätta mig in i verksamheten, lära känna teamet och skapa förståelse för bolagets och föreningens möjligheter. Utellus och Solivind är spännande då vi tillsammans med våra medlemmar får bygga bolaget och ta det vidare på resan mot omställningen till en förnybar elförsörjning. Företaget har stort potential men också konkurrens, så det gäller att vi är tydliga med vårt erbjudande och rätt väg för att nå mål och vision.

Vad kan du bidra med på Utellus och Solivind?

Jag är bra på att se utmaningar och hitta lösningar, skapa produktiva team och att driva bolag med erbjudanden för kund som är anpassade till dagens snabba och digitala värld. Jag trivs med ett högt tempo så nu är det bara att köra!

Vad kan du ta med dig från dina tidigare jobb och använda här hos oss?

Att vårda nyfikenheten. Att inte stirra sig blind på sin egen bransch – det finns så många andra bolag runt om som gör bra saker man kan inspireras av. Att ha mod, våga testa och lära sig när man gör fel – och helst göra det snabbt.

Vad ser du mest fram emot?

Att få sätta igång!

1 2 3 10