Det bästa med solceller enligt en solcellsägare

Jan Åvall och hans fru Siv inledde sin resa med Utellus redan 2008 som andelskunder. Solceller var då inte aktuellt att investera i, men idag – 13 år senare – sitter 49 solcellspaneler och en laddbox på deras hus i Vellinge och fler planerar de att installera. Inledningsvis sökte de bara ett företag som sålde vindandelar och valde då Utellus. När kommunalrådet där de bor några år senare rekommenderade dem att installera solceller som de började fundera på allvar och Utellus blev då ett självklart val.

– Varför vi valde att installera solceller var framförallt på grund av den ekonomiska aspekten. Kommunalrådets rekommendation var exakt den knuffen vi behövde för att förstå att det är något som vi borde ha. Så vi slog till och lämnade in en ansökan hos Länsstyrelsen samtidigt som Utellus hjälpte till med bygglovet som då behövdes i detta fall. Kombinationen vindandelar och solceller är väldigt fin, säger Jan.

Hur var upplevelsen när Utellus tog fram förslagen?

– Väldigt positivt! Vi hade varit andelskunder sedan 2008 och har alltid varit så nöjd med Utellus att valet blev självklart när vi skulle köpa och installera solceller. De vill göra sitt yttersta för att ge mig det bästa, vilket de hela tiden har gjort och gör.

Önskemålet var från början att installera 53 paneler, men Byggnadsnämnden strök fyra paneler för att anläggningen skulle se mer symmetrisk ut på taket.

 

 

Solcellsinstallation tak Jan Åvall
Här monteras solcellsanläggningen på Jan och Sivs hus i Vellinge.

 

Har anläggningen levererat det som utlovades?

– Oja, till och med mer! Vid installationen hade de lovat 14.200 kWh per år, men vi fick drygt 15.000. Uträkningen gällde för de 53 paneler som vi ville ha, men produktionen är vad som har levererats på de 49 paneler som installerades. Så anläggningen har levererat över förväntan. 

Enligt Utellus beräkningar skulle anläggningen efter 9,3 år ha betalat av sig själv, men Jan är övertygad om att det kommer gå betydligt fortare än så.

– Uträkningen som Utellus presenterade var baserad på elpriserna som var aktuella då och anläggningen har levererat mer än utlovat. Därför är jag helt säker på att det kommer att löna sig snabbare än så. Under 2020 sålde vi dessutom överskottsel, vilket blev så mycket som 10.000 kW där vi fick 60 öre extra per såld kilowatt. Anläggningen levererade 15.070 kWh under 2020 och idag står det att att jag har sparat 8 ton i koldioxidutsläpp, vilket motsvarar 239,48 stycken planterade träd, säger Jan.

 

Kundcitat Jan Åvall

 

Hur var upplevelsen under själva installationen?

– Mycket bra! Vi har alltid tyckt om Utellus för de är så pålitliga och rejäla i allt som de gör. Aldrig har jag och min fru haft några bekymmer med dem.

Efter installationen av solcellerna har Jan och Siv också köpt och installerat en laddbox med Utellus för att kunna ladda sin hybridbil hemmavid.

– Joakim på Utellus hjälpte då till med allt som rörde installationen och att ordna med bidrag från Naturvårdsverket. Sedan installationen av laddboxen har vi inte behövt tanka bilen med fossilt bränsle mellan februari och oktober, vilket är fantastiskt.

Är det svårt att äga solceller?

– Verkligen inte. Jag skulle säga att det tvärtom gör det livet mycket lättare ur flera aspekter. Dessutom är det skönt att slippa underhållet av dem som vanligt tak annars kräver. Exempelvis tegelpannor som drar åt sig så mycket smuts, medan solceller inte gör det. Sen skulle jag vilja påstå att det är snyggare med solceller än takpannor, säger Jan.

Det är väldigt sjangdobelt måste jag säga! Att följa panelernas produktion är roligare än att följa börsen. Vi kan se varje enskild solpanel och skulle någon panel av någon anledning inte producera vad den ska, så kan vi se exakt vilken det är och vet exakt vad hela anläggningen ger mig i realtid.

Kan ni rekommendera andra att köpa solceller?

– Definitivt, det är viktigt! Vi måste tänka på elförsörjningen för vår egna räkning, men också för andra. Vi har så gamla kärnkraftverk idag och de måste avvecklas. Det går inte att hålla på med det i längden av ekonomiska skäl. Sen innebär det även andra problem som slutförvaring och skulle avfallet komma ut i grundvattnet är vi alla körda.

Jans bästa råd:

– Har man ett hus med utrymmet ska man göra slag i saken. Har man kreditutrymme och kan binda lånet till bolånet kostar det inte mycket. På ett femårigt lån är räntan inte hög om man skulle binda ihop det med sitt bolån. Gör man på det viset och ser det långsiktigt kommer installationen betala sig själv. Det är snarare en förlust att inte göra det skulle jag säga.

Många tänker att det inte är någon vits att sätta upp solceller när de ska sälja huset inom kort, men jag skulle vilja hävda motsatsen. Man har igen det alla gånger. 

Det många inte vet är att det räknas som en form av grundförbättrande åtgärd att installera solceller, vilket ökar ingångsvärdet på huset. I och med att investeringen är avdragsgill är det inget man behöver skatta på den dagen man säljer huset och det är något som många inte vet om.

Just nu är Jan och Siv inne på att utöka sin solcellsanläggning med flera paneler, men även med ett batteri för solcellsanläggningen framgent för att kunna nyttja solelen även när solen har gått ned.

Ryska Postens fordonsflotta blir koldioxidneutral med hjälp av egenproducerad vindkraft

Att minska utsläppen med 40 procent till 2030 kräver bland annat att över 50 procent av den globala försäljningen av personbilar är elektriska. Regeringen har i detta satt som mål att Sveriges fordonsflotta vid denna tid ska vara fossiloberoende, vilket kräver ett rejält krafttag från landets företag.

Ryska Posten är sedan nio år tillbaka medlemmar i vindandelsföreningen Solivind som hanteras av Utellus. Under 2021 har fullserviceföretaget som mål att byta ut hela sin fordonsflotta till elbilar med egenproducerad el med vindkraft som energikälla. 

 

– För oss har det alltid varit en självklarhet att göra det vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Nu är vi nära målet om att bli koldioxidneutrala och vi kör dessutom våra bilar på egenproducerad vindkraftsel som vi vet precis var den kommer ifrån, säger Henrik Jonsby, Hållbarhetsansvarig på Ryska Posten.

Under hösten släppte Internationella Energimyndigheten (IEA) en rapport som visar på att dramatiska åtgärder krävs under de kommande tio åren för att nå en koldioxidneutral värld år 2050. Att minska utsläppen med 40 procent till 2030 skulle exempelvis kräva att över 50 procent av den globala försäljningen av personbilar skulle behöva vara elektriska.

I övergången till ett fossilfritt Sverige är ett tydligt uttalat delmål att få fler elbilar på de svenska vägarna. Regeringen har satt som mål att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende 2030 och är ett initiativ kallat Transportutmaningen. Men för att detta ska vara möjligt krävs ett rejält krafttag från landets företag gällande att ställa om sina fordonsflottor. 

Från 50 till 100 procent elektrifierad fordonsflotta inom ett halvår


Ett föregångsexempel när det kommer till företag med fossiloberoende fordonsflottor är Ryska Posten. Fullserviceföretaget började tidigt att använda elhybrider och går successivt över till 100 procent elbilar som drivs på förnybar energi. 

I dagsläget består företagets fordonsflotta till 50 procent av elbilar. Men målet är att under 2021 byta ut alla sina budbilar till elbilar och därmed vara ett koldioxidneutralt företag och alternativ för sina kunder.

– Vi har kört elbilar i nio år och räckvidden har hela tiden varit en utmaning. Nu finns äntligen batterier med tillräcklig kapacitet för att vi ska kunna köra helt och hållet på el. Förutom miljövinsten blir det dessutom billigare att äga och köra elbilar jämfört med elhybrider. El till självkostnadspris och elbilarnas höga andrahandsvärde är två viktiga förklaringar. Vi byter ut alla elhybrider till elbilar under 2021. Det finns inget att vänta på, säger Henrik Jonsby.

 

Kia Agerhem, VD på Utellus, och Henrik Jonsby, Hållbarhetsansvarig på Ryska Posten.
Kia Agerhem, VD på Utellus, och Henrik Jonsby, Hållbarhetsansvarig på Ryska Posten.

 

Pionjärer inom branschen med ett omfattande hållbarhetstänk

Nu, när Ryska Postens resterande budbilar också ska elektrifieras, är det vindkraft från Utellus som kommer att användas fullt ut. Ryska Posten är sedan nio år tillbaka medlemmar i vindandelsföreningen Solivind som hanteras av Utellus. Där äger de 210 vindandelar, vilket motsvarar en årlig produktion av 210 000 kWh egenproducerad vindkraft som används till både kontor och elbilarna som de i dagsläget har.

– Vi är stolta över att samarbeta med Ryska Posten och att ha fått vara en del av deras vision om att vara det mest hållbara serviceföretaget under nio år. Det ligger i linje med Utellus mål gällande att kunna vara en stark partner och tillsammans driva förnybar, decentraliserad energi för framtida generationer genom sol- och vindkraft, säger Kia Agerhem, VD på Utellus.

Ryska Posten var pionjärer inom sin bransch med sitt omfattande hållbarhetstänk och samarbetet med Utellus var de tidiga initiativtagare till. Sedan dess har de köpt vindandelar allt eftersom för att täcka det växande elbehovet i takt med att verksamheten har utvecklats och antalet bilar har ökat. 

– Utellus som energipartner utgör en fortsatt viktig del för att ta oss närmare visionen om att vara det mest hållbara serviceföretaget som finns och en koldioxidneutral verksamhet 2021, avslutar Henrik Jonsby på Ryska Posten.

”Jag känner mig självständig när jag producerar min egen el”

Matias Salinas framför sitt hus med solceller i Tierp
Matias Salinas framför sitt hus med solceller i Tierp.

November 2019. Det gamla missionshuset från 1904 har renoverats varsamt sedan Matias tog över det i augusti 2018 och det har hela tiden funnits en tanke om att göra huset självförsörjande på egen el.

”Det här huset har en själ och då känner jag att det också passar att det får producera sin egen el. Vi tar tillvara på denna fantastiska plats och fina läge. Ett sånt här hus köper man om man vill ha ett enklare renare liv – och då är solceller ett perfekt komplement”.

Matias hade ingen kunskap om solceller innan han kom i kontakt med Utellus via en sökning på Internet. Han är partipolitiskt aktiv i ett parti som driver miljöfrågan och därifrån fick han idén och tankar om solcellerna. Han nämner ofta att han vill agera, inte bara prata om problemet.

Alla människor kan bidra på något sätt

Matias tycker att alla människor måste fundera på sitt klimatavtryck – och att alla kan bidra med något, stort som smått.

”Det är så roligt att följa sig egen produktion i appen, och jag blir extra glad varje gång jag ser solen titta fram. Jag har ett starkt behov av att känna mig självständig, och att jag inte bara tar utan även ger tillbaka till jorden som gett mig en sådan fantastisk plats att vara på”.

Monokristallina solceller
Monokristallina solceller.

Matias sökte kontakt med ett antal olika solcellsleverantörer och valet föll snabbt på Utellus som förklarade bra och gav en trovärdig och genomtänkt rekommendation – och hade husets bästa i åtanke såklart. Matias själv är inte så intresserad av tekniken och kände inte till utbudet av olika paneler, utan sökte en leverantör som kunde hjälpa honom att bidra till miljöfrågan på bästa sätt. Installation och montering gick smidigt och hela processen från idé till färdig installation tog bara några månader.

”Jag blev uppringd och fick snabb, pedagogisk och pålitlig hjälp, vilket jag kände var unikt. Han skickade inte en massa email, utan sökte personlig kontakt. Det var helt avgörande för mig och fick mig att känna mig sedd och viktig som kund”.

 

Solceller i vackra omgivningar
Solceller i vackra omgivningar.

Bostad: Missionshus på landet byggt år 1904.
Uppvärmning
: Luftvärmepump
Beräknad årsproduktion:
11 600kWh
Andel från solen: Solcellerna kommer generera ca 27 % av Matias behov
Solceller: Monokristallina paneler
Total investering:
Ca 158 000 kr efter investeringsstöd om 20%

 

 

”Det är en härlig känsla att bidra till att elen flödar ut på nätet”

”Solceller är både ekonomiskt fördelaktigt för oss som privatpersoner, men också väldigt bra för klimatet. Det är en härlig känsla att bidra till att elen flödar ut på nätet. Vi tittar ofta i den smarta appen som visar vår produktion och det är roligt att veta att vi gör en god gärning för planeten genom att inte bara nyttja el, utan även att tillföra el till systemet”.

Anders Schüllerqvist med solceller på huset i Enskede.
Anders Schüllerqvist med solceller på huset i Enskede.

Anders är väldigt nöjd med den service, rådgivning och rekommendation han fick av Utellus. Solrådgivaren Joakim svarade snabbt på Anders frågor, påminde när det var dags för beslut och hjälpte att föra processen framåt. På så sätt stod Utellus erbjudande ut från de tre konkurrenter Anders jämförde med. Utellus seriösa framtoning tillsammans med ett konkurrenskraftigt pris gjorde att det inte var svårt att till slut bestämma sig.

”Vi fick direkt efter offertförfrågan ett riktigt bra placeringsförslag och ritningar över just vårt hus – det gjorde att jag kände att jag litade på Utellus. De levererade och hade snabb återkoppling. En mycket snabb och smidig process helt enkelt”.

Enskede utanför Stockholm och familjens hus med solceller på taket.
Enskede utanför Stockholm och familjens hus med solceller på taket.

Familjen har också nyligen beställt en elbil som förbrukar 1 500 kWh/år och tillsammans med villans beräknade 12 500 kWh/år blir det totala energibehovet runt 14 000 kWh/år. Solcellerna beräknas producera runt 7 000 kWh och 10 000 kWh kommer från vindandelar de äger. Detta gör att familjen också kan sälja sitt överskott om ca. 3 000 kWh ut på nätet och tjäna en slant.

Anders fick rätt i stadsbyggnadsnämnden

Men inte alla var positiva till initiativet. När familjen ville installera egna solceller på taket stötte de på patrull. Solceller kräver inget bygglov, men det finns undantag där det kan anses olämpligt av olika anledningar. I Anders fall tyckte stadsbyggnadskontoret att solpanelerna skulle förstöra utseendet på det klassiska område i Gamla Enskede där familjen bor med tidstypiska röda tak. Anders tog strid och kontaktade samtliga politiker i stadsbyggnadsnämnden och argumenterade för klimatnyttan:

”Jag hävdade att de måste göra det enklare för privatpersoner att vara miljövänliga. Att de måste säga ja till såna här tydligt miljöpositiva initiativ. De kan bara inte säga nej!”

Mycket riktigt, stadsbyggnadsnämnden gick emot stadsbyggnadskontorets beslut och Anders fick tillstånd att sätta upp sina solceller.

Utellus rekommenderade 24 stycken monokristallina 320W paneler.
Utellus rekommenderade 24 stycken monokristallina 320W paneler.

Fastighet: Familjevilla byggd 1927 i Gamla Enskede, Stockholm
Golvyta: 190 m2 (plus vind och källare)
Uppvärmning: Bergvärme, beräknad förbrukning ca. 12 500 kWh/år
Tak: Röda tegelpannor, riktning mot söder, inga störande träd
Solpaneler: 24 st monokristallina 320W paneler
Beräknad årsproduktion: 7000kWh

 

 

1 2