“Vi driver hela bostadsrättsföreningen med solceller”

Bostadsrättsföreningen Fruängsporten, i Fruängen utanför Stockholm, är en stor förening med 88 lägenheter. Att energioptimera fastigheten och bidra till samhällets omställning till förnybar energi är en självklar del av styrelsens uppdrag, konstaterar Dick Bender.

– Därför var det ett naturligt steg att investera i solenergi. För oss i styrelsen är det en förvaltningsfråga att energioptimera fastigheten. Men faktum är att alla våra medlemmar är mycket positiva till satsningen. Vi har fått väldigt många frågor om installationen och hur det funkar. Det är också många som har velat göra ett studiebesök på taket. Solceller engagerar!

Valde spjutspetsteknologi

Redan inför upphandlingen stod det klart att man ville ha en anläggning som gav stor effekt och som genererar ekonomiska fördelar i ett långt perspektiv. Valet föll på Utellus. Eftersom Utellus samarbetar med det svenska bolaget Sunny Future kunde de erbjuda de senaste lösningarna från premiumvarumärket SunPower. SunPower-panelerna har dessutom kopplats till en innovativ svensk leverantör av kraftelektronik, vilket innebär att föreningen i framtiden kan integrera till exempel batterier och laddstationer för elbilar i systemet.

Uppdatering januari 2020: Nu har föreningen även installerat batterier i en speciell lösning för att kapa effekttoppar. 

– Det häftigaste med vår anläggning är att vi har valt det bästa som finns på marknaden. Det känns bra att vi har optimerat och tar till vara på så mycket sol som det någonsin är möjligt. Dessutom känns det tryggt att de här panelerna levereras med 25 års garanti, både vad gäller funktion och effekt. Jag vet att jag lämnar efter mig en bra anläggning till kommande styrelser, säger Dick Bender.

 

solceller brf
– Det häftigaste med vår anläggning är att vi har valt det bästa som finns på marknaden. Dick Bender, Ordförande.

 

Effektivt och okomplicerat

Totalt har 429 paneler installerats med en sammanlagd effekt på 150,6 kW. Panelerna har monterats på två olika tak i tre väderstreck – öster, söder, och väster – för att maximera hur solen fångas upp över dagen och jämna ut solkurvan.

– Utellus har hjälpt till med allt. Från rådgivning och förberedelser till administration för både investeringsstöd och bygglovsansökningar, så det har varit oerhört bra.

– Vi hade naturligtvis en projektering och en plan, men väl på plats så upptäcker man ofta att det finns möjligheter som man inte sett från början. Vi hade ett väldigt bra samarbete med Sunny Future som hanterade leverans och installation. De gjorde det möjligt att anpassa och optimera anläggningen när vi genomförde själva installationen. Tillsammans kunde vi hitta lösningar som gynnade helheten. Den flexibiliteten gjorde att vi idag står med en ännu bättre anläggning än vad vi hade på pappret från början.

 

solenergi brf
Sara Cheng och dotter bor i en av föreningens lägenheter.

 

Driver hela fastigheten

Resultatet är över förväntan. I dag försörjer solcellsanläggningen föreningens samtliga 88 lägenheter med el och driver allt från belysning till tvättmaskiner och hissar.

– En solig eftermiddag i oktober producerar vi tillräckligt med el för att både försörja huset och generera en överproduktion som vi kan sälja vidare. Det känns fantastiskt!, säger Dick Bender.

– Vi har valt att satsa på solceller för BRF eftersom att miljöfrågan är så stor i alla avseenden just nu. Det här är vårt sätt som bostadsrättsförening att bidra till en bättre miljö och till klimatet. Men det handlar också om att vi tjänar ekonomiskt på det här i och med att vi genererar vår egen energi. I förlängningen så hoppas vi även på att kunna lagra energin, säger Sara Cheng, medlem i bostadsrättsföreningen.

 

Solanläggning
Paneltyp: SunPower X21 Signature Black 350W
Antal installerade paneler: 429 st
Installerad effekt: 150, 6 kW
Beräknad årsproduktion: ca 125 000 kWh
SunPower levereras och installeras av Sunny Future