På grund av förändringar i bolaget har Utellus fattat beslut om att avveckla elhandelsverksamheten fr o m den 1 september 2021. Detta innebär att Utellus inte längre kommer att ta emot nya elkunder samt att befintliga kunder överlåtes till Rebel Elhandel AB. Rebel är precis som vi ett litet och kundnära elhandelsbolag som kan erbjuda miljösmart el. Läs mer på rebel.se.

Är du redan elkund hos Utellus och har frågor kring övergången till Rebel? Här hittar ytterligare information: https://www.utellus.se/viktig-information-gallande-ditt-elavtal-hos-utellus/

Läs även mer om Utellus jämförelsepriser och Våra skyldigheter.