Vem är en nettoproducent?

Nettoproducent är du som levererar ut mer el på nätet än du tar in från det.

Producerar du egen el kan du använda en del av den själv, resten matas automatiskt ut på nätet om du är nätansluten. Det som matas ut kallas din överproduktion. Om överproduktionen är större än det du köper in från nätet är du en nettoproducent och du har rätt till skattereduktion för din överskottsproduktion.