Är det någon begränsning kopplat till den huvudsäkring vår Brf har idag?

Ingen fysisk begränsning då de kablar som är dragna idag är anpassade för att klara husets förbrukning. Däremot behövs huvudabonnemanget ibland säkras upp, men det brukar inte innebära någon större kostnad.