Är IMD lönsamt för vår Brf?

Ja, IMD är i princip alltid en lönsam investering. Speciellt om ni har mycket olika laster vid olika tidpunkter eller planerar att även installera solceller.

Vad är IMD?