Behöver jag anmäla min anläggning hos Nätägaren?

När man kopplar in en anläggning till nätet behöver man anmäla detta till sin nätägare (alltså det bolag som äger elnätet i din region), det sköter våra elektriker åt dig. Det kan hända att du behöver ett nytt avtal med din nätägare, ett inmatningsabonnemang för att du matar in el på nätet. När din anläggning är godkänd går automatiskt det nya abonnemanget igång.

Elnätsbolaget får inte ta betalt för ett inmatningsabonnemang förutsatt att du på årsbasis köper mer el än du säljer (och alltså är så kallad Nettokonsument). Det är ytterligare en anledning till som vi tar hänsyn till när vi dimensionerar din anläggning.

Solceller - förberedelser & installation