Behöver jag deklarera mina andelar?

Eftersom ingen får köpa fler andelar än vad som motsvarar den egna förbrukningen, blir avkastningen i relation till investeringen helt skattefri för privatpersoner. Anledningen är att återbäringen kommer i form av ett lägre elpris. Du behöver med andra ord inte deklarera dina andelar.  Näringsidkare redovisar moms på sedvanligt vis. Andelarna tas upp som tillgång i rörelsen.